MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

Akupunktur Nedir?

Akupunktur, Geleneksel Çin Tıbbında vücudun belirli noktalarına (bu tedavide uzmanlaşan kişilerin belirlediği noktalara) çok ince uçlu özel iğneler batırılmak suretiyle uygulanan bir tedavi şeklidir.

Akupunktur – Tarihçe

Çin yazılı tarihinden önce kullanıldığı, çok eski dönemlere dayandığı söylenen akupunktur hakkındaki önemli bir kaynak, Shuo Wen Jie Za adlı kitaptır. M.Ö.200’lü yıllarda yazılan bu kitap, akupunktur uygulamalarında iğne kullanılmaya başlamadan önce bian denilen keskin kenarlı taşların kullanıldığını belirtmektedir. Zamanla bu taşların yerine kemikten yapılan iğneler ve bambudan yapılan iğneler kullanılmaya başlanmıştır. M.Ö.16-11. Yüzyıl arasında hüküm süren Shang Hanedanlığı döneminde bronz döküm tekniği geliştirilince, bronz iğnelerine ve metal iğnelerin kullanımı önem kazanmıştır.

Yazılı Çin tarihinden daha önceki bir döneme dayanan akupunktur, M.S. 960 yılından sonra kullanılan tüm noktaların gösterildiği ve açıklandığı bir kaynağa (kitaba) sahip olmuştur.

M.Ö. 475-221 yazılan Huangdi Nei Jing adlı tıbbi risale, akupunktur yönteminin uygulanış şekli hakkında ayrıntılı bilgiler veren ilk kaynaktır. M.S. 5.yüzyıl döneminde Çin’de yaygınlaşan bir tedavi yöntemi olan akupunktur, Çin’de 960-1368 yılları9 arasında hüküm süren hanedanlıklar döneminde yazılan Tong Jen Shu Xue Zhen Jiu Tu Jing, sistematik bir yöntem haline geldiğini göstermektedir. Kitabın yazarı olan Wang Wei-yi, insan bedeninde kullanılan 657 noktayı tam olarak göstermiş ve bu noktalar hakkında ayrıntılı açıklamalar yapmıştır.

Çin’de 608-907 yılları arasında hüküm süren Tang Hanedanlığı döneminde kraliyet tıp akademisinde öğretilmeye başlanan akupunktur, buradan mezun olan doktorlar sayesinde gelişme ve yaygınlaşma şansı bulmuştur. Bu yöntemin Batı’ya tanıtılması ise Dabry ve Morant sayesinde 1850’lerden sonra gerçekleşmiştir.

Akupunktur Felsefesi

Geleneksel Çin Tıbbı diğer Doğu Bilimleri gibi analitik neden-sonuç mantığı, bilgisi üzerine kurulan bir bilim dalı değildir. Yin ve Yang (evrenin dinamiğini açıklamakta kullanılan karşıt kutuplar) ilkeleri gereğince, her şey birbiriyle bağlantılı bir enerji bağı taşımaktadır. Doğa ve insan bu enerjinin parçası durumunda bulunurlar. Dolayısıyla her ikisi de iklimsel değişimlerden veya diğer enerjilerden etkilenirler. Beş dönüşüm kuramı da (ateş, toprak, metal, su ve odun) enerjileri açıklayan başka bir düşüncedir ve akupunktur felsefesinde etkilidir.

Tüm dünyanın isim olarak bildiği Yin Yang felsefesi, akupunktur yöntemini açıklamakta kullanılan kuramlardan birisidir.

Sonuç olarak kendisi bir enerji bütünü olan beden ile dışardan maruz kaldığı enerjiler bir uyum yakalar. Her birey farklı enerjilere maruz kaldığı için yakalanan uyumlar da farklılık gösterir. Psikolojiyi ve bedeni ayrı ayrı incelemeyen bu disiplin, enerji boylamlarında akan Çi’nin (organsal iç enerji)dış enerjilerle uyumunun bozulması durumunda rahatsızlıkların ortaya çıktığını savunur. Enerji boylamlarında akan Çi, uyumsuzluk durumunda direnç noktalarında tıkanır. Organsal rahatsızlıklar psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebileceği gibi, psikolojik rahatsızlıklar da organsal rahatsızlıkların ortaya çıkardığı sorunlar olabilir. Çi’nin direnç noktalarında tıkanması nedeniyle ortaya çıkan problemler, özel iğneli uyarım (akupunktur) gibi farklı yöntemler kullanılarak giderilir ve rahatsızlıklar tedavi edilir.

Akupunktur – Etkileri

Akupunktur felsefesi ve tedavinin açıklaması biraz kafa karıştırıcı olsa da, Dünya Sağlık Örgütü’nce (WHO) de kabul edilen 150 kadar hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. ‘Derinin hemen altından geçen 14 enerji kanalı ve bu enerji kanallarının üzerinde bulunan direnç noktalarının ilişkili olduğu organlar’ mantığıyla uygulanan akupunktur, etkileri tam olarak açıklanamasa da birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılabilen, etkili olabilen bir yöntemdir. Akupunktur tedavisinin etkili olduğu rahatsızlıkların sayısının 3 bini geçtiği de söylenmektedir.

Akupunktur, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylanan 150 rahatsızlığın tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.

Akupunkturun etkili olduğu bilinen ve tedavide akupunktur kullanılan bazı rahatsızlıklar ya da diğer durumlar şunlardır:

  • Akupunktur en çok baş, bel ve romatizma ağrıları gibi ağrılarda analjezik etkisi (ağrı kesici etki) nedeniyle kullanılmaktadır.
  • Epilepsi ve uykusuzluk gibi problemlerde, akupunktur tedavisinde değiştiği tespit edilen beyin dalgalarının etkilerinden faydalanmak için kullanılır.
  • Beyindeki dopamin ve seratonin seviyelerini yükselten akupunktur, ruh halini iyi yönde etkileyen psikolojik etkisi nedeniyle de kullanılan bir alternatif tıp yöntemidir.
  • Motor iyileşmeyi hızlandırması nedeniyle felç geçiren kişilerin tedavisinde yararlanılan bir yöntemdir.
  • Bölgesel kan akımını artıran akupunktur, çeşitli yaralanmalarda ve travmalarda hücre yenilenmesini sağlayan bir metottur.
  • Vücudun direncini artıran bir antikor olan gamaglobülinleri yükselttiğinden; bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla akupunktur yönteminden faydalanılabilir.
  • Bazı ameliyatlarda anestezi amaçlı kullanılan akupunktur, sıklıkla zayıflama veya sigarayı bırakma gibi amaçlarla da kullanılan bir yöntemdir.