MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir?

Genelde filmlerde ve dizilerde sıkça duyduğumuz ‘’psikopat’’ terimi, kısaca sosyal becerileri kısıtlanmış ve asla empati yapmayan, vicdan denen yapıya sahip olamayan, ‘’antisosyal kişilik bozukluğu’’ durumuna sahip kişileri kapsamaktadır.  Kronik bir kişilik sorunu olarak kabul edilen anti sosyal kişilik bozukluğu, kişilerin düşünme ve olayları algılayış biçiminde ciddi bozukluklar ve özellikle empati yoksunluğu ile kendini gösterir. Antisosyal kişiler sıklıkla sosyopat ya da psikopat olarak da isimlendirilir.

Bu kişilerin yargı değerleri tam olarak oturmamıştır ve yanlış-doğru kavramlarına önem vermezler. Sadece kendi gereksinimlerinin karşılanmasını ve bunun ne pahasına olursa olsun, hemen olmasını isterler. Antisosyal kişiler devamlı olarak kendilerini düşünürler, başkaları için asla kaygı duymaz ve onları düşün(e)mezler. Kesinlikle sorumluluk üstlenmezler. Başkalarına zarar vermekle kalmayıp kendilerine de zarar verebilirler. Fakat bu durum genelde başkalarına zarar veremedikleri anlarda ortaya çıkar. İnsanlarla devamlılık halindi bir ilişki kuramazlar, ilişkileri varsa bunları tehdit ve zorla sürdürürler. Ortaya çıkışı genelde 15 yaştan sonradır. Okulda veya arkadaşlarıyla oyun oynarken kurallara uymakta sorun yaşayan çocuklarda ergenlik sonrasında sık görülebilir.

Antisosyal kişilik bozukluğu olan kimseler empati kurma becerisinden yoksundurlar.

Bu kişiler için en önemli şey güçtür. Güce ulaşma ve kullanma konusunda önlerine çıkan hiç kimseyi ve hiçbir şeyi önemsemezler. Bazıları çok başarılı olabilir, başarılarını insanlar takdir de edebilir. Her antisosyal kişilik bozukluğuna sahip olan insan kuralları çiğneyecek ya da madde kullanacak diye bir şey yoktur. Anti sosyal kişilik bozukluğunun tanımını yapması zor olduğundan ve hastalığın tanımı yapılırken, içsel davranışlardan çok davranışlara dikkat edildiğinden, bazı antisosyaller fark edilemez. Ayrıca, asosyal ile sıkça karıştırılan anti sosyallik tamamen bambaşka bir şeydir. Asosyal kişilerde çekingenlik, toplum içine adapte olmakta zorlanma varken, anti sosyallerde topluma karşı görülen hisler genelde düşmancadır. Bir istek söz konusu değildir.

Erişim Menüsü

Belirtileri

En önemli belirti vicdan denilen kavramın olmayışı ya da eksikliğidir. Çevrelerine ne zarar verirlerse versinler asla suçluluk  hissetmezler. Yıkıcı bir davranışta bulunduktan sonra asla sorumluluk hissetmezler. Karşıdaki kişiler bir durumdan dolayı biraz duygusal tepkiler ortaya koyarsa, tavır alırsa; bu kişiye aşırı derecede öfkelenirler ve bunu davranışlarına da yansıtırlar. Bu durum genelde büyük bir öfke patlaması halinde meydana gelir.

Genellikle 15 yaş sonrasında ortaya çıkan antisosyal kişilik bozukluğu, bireyin saldırgan ve öfkeli bir kişi haline gelmesine neden olur.

Başka bir belirti de kural ve yasaları devamlı olarak çiğneme eğilimidir Suçlu hissetmek gibi bir duruma asla girmediklerinden, aynı suçları defalarca tekrar edebilirler. Anti sosyal kişilik bozukluğunun diğer bir önemli belirtisi de yalancılık ve manipülasyondur. Her an yalan söyleyebilirler ve bundan asla çekinmezler. Öfkeleri ise genelde aşağılama şeklinde ortaya çıkar. Aşağılamaya fiziksel şiddet de eşlik edebilir. Ayrıca bu kişiler agresif de olur. Küfürlü konuşmaları çok sık yaparlar. Mimiklerinden kolaylıkla öfkeyi okuyabilirsiniz. Başkalarının öz benliği ile asla ilgilenmezler. Vicdan azabını hiçbir şekilde yaşamadıklarından, aşağılayarak ya da şiddet göstererek, karşıdaki kişiyi utandırıcı durumlara düşürebilirler.

Tedavi

Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı koyulan kişilerde genelde, çocukluk dönemlerinde anne baba şiddeti örnekleri görülmektedir.  Baba şiddeti olmasa bile, babanın fiziksel olarak uzakta olmasından kaynaklanan güç ve güven problemi vardır. Babanın fiziksel olarak uzakta olması, babayla duygusal bir bağ kuramamasına ve bu yüzden başka insanlara karşı da duygusuz davranmasına neden olabilir.

Bazı psikoterapi yöntemleri antisosyal kişilik bozukluğu tanısı konulan kişilerin kontrol seviyelerini ve uyumluluklarını artırabilir. Asıl sorun antisosyal kişilerin tedavi olma konusunda istekli olmamalarıdır.

Tedavisi ciddi şekilde zor olan problemlerdir.  Bazı yeni psikoterapi yöntemleri, bu kişilik bozukluğuna sahip insanların uyumluluk ve kontrol seviyelerini artırabilmektedir. Fakat problem şudur ki, bu kişiler psikoloğa veya psikiyatra asla gitmezler.  Özellikle de belli bir gücü elde etmiş antisosyaller,  ihtiyacı olmadığını düşündüklerinden, tedavi arayışına hiçbir zaman girmez.