MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

Bipolar Bozukluk Nedir?

Günümüzün en çok rastlanan psikolojik hastalıklarından biri olan ve Türkçe’ye iki uçlu duygu durum bozukluğu olarak geçen, diğer adı manik-depresif bozukluk olan hastalık;  beyni etkileyerek, insanın duygu durumunda iki uçlu bozulmalara neden olan bir hastalıktır. İnsanın günlük duygu durumunda, olaylara bağlı olarak iniş çıkışlar olur ve bu son derece normaldir. Bipolar bozuklukta ise, gün içinde başımıza neler geldiğinden bağımsız olarak çok keskin inişler ve çıkışlar yaşanır.

Bipolar bozukluk, hastanın duygusal durumunda gün içinde yaşadığı olaylardan bağımsız biçimde keskin iniş-çıkışların görüldüğü bir hastalıktır.

Bipolar bozukluk tanısı konmuş hasta bazen kendisini çok coşkulu hisseder ve bu döneme manik dönem denir. Tam tersine, çok üzgün ve durgun hissettiği bir dönem de vardır ve bu da depresif dönem olarak adlandırılır. Bipolar bozukluk bazı faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığı düşünülen, farklı dönemlerinde farklı belirtiler gösteren, uygun tedavi yöntemiyle kontrol altına alınabilen bir hastalıktır.

Bipolar Bozukluğun Nedenleri?

Birçok psikiyatrik rahatsızlık gibi, bipolar bozukluğa da tam olarak neyin sebep olduğu bilinmemekle birlikte, bazı noktalar üzerinde durulmaktadır. Bipolar bozukluk tanısı konmuş kişilerin beyin yapıları ve işleyişlerine bakıldığında, bazı farklılıklar gözükebilmektedir. Beyin yapısında görülen bozukluklar ve/veya beynin işleme şeklini değiştiren hormon dengesizlikleri vb. faktörler, bipolar bozukluk sorununun ortaya çıkmasına neden olabilen faktörler arasında gösterilirler.

Bipolar bozukluğun ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülen faktörlerin arasında beyin yapısındaki veya işleme şeklindeki bozukluklar/farklılıklar da bulunur.

Bir diğer önemli faktörün genetik yapı olduğu düşünülmektedir. Fakat genetik tek başına hastalığa bir açıklama getirmemektedir. Zira genetik yapıları tamamen aynı olmasına rağmen, ikizlerin birinde bipolar bozukluk görülürken, diğerinde görülmeyebilir.  Ailesinde bipolar bozukluk görünen bir bireyde, hayatının bir döneminde bipolar bozukluk görülmesi ihtimali, görülmeyenlere oranla daha fazladır. Fakat ailesinde her bipolar bozukluk olan kişide, bipolar bozukluk yaşanacak diye bir şey yoktur.

Bipolar Bozukluk Belirtileri

Hastalığın çok rastlanan belli başlı belirtileri vardır. Hastaların, duygu durumlarında ve enerjilerinde önemli bozukluklar meydana çıkmaktadır. Duygu durumda gözüken davranışlar, dönem dönem ortaya çıkan aşırı enerjik, keyifli dönemden (manik dönem), sürekli olarak üzgün ve umutsuz olunan (depresif dönem) gibi birçok farklı duygu durumu şeklinde kendini belli edebilmektedir. Hastalığın belirtileri; manik dönem belirtileri ve depresif dönem belirtileri olarak ikiye ayrılmıştır.

Manik Dönem

Bipolar bozukluk teşhisi almış insanlar, manik dönemlerinde genelde çok fazla coşkulu hisseder, dikkat çekecek kadar aşırı bir neşe durumu hâkimdir. Kendilerini çok enerjik hissederler. Aynı zamanda heyecan ve sabırsızlık da görülür. Çok hızlı konuşurlar ve devamlı olarak bir konudan diğerine atlarlar. Kişi sürekli olarak düşünceleri değişiyormuş gibi hisseder. Aynı anda birden fazla işi yapabilecekmiş hissine kapılır.

Bipolar bozukluk hastalarının manik dönemde coşkulu ve enerjik oldukları, depresif dönemde umutsuz ve bitkin hissettikleri görülür. Bu belirtiler çocuklarda daha hafif görülebileceği gibi özellikle manik dönem belirtileri çok yoğun biçimde de görülebilir. 

Depresif Dönem

Hastaların mani dönemlerinin aksine çok umutsuz ve bitkin hissettikleri depresif dönemlerinde de bazı (farklı) belirtiler görülür. Bunlardan ilki, aşırı derecede mutsuz ve umutsuz hissetmektir. Hastaların enerji seviyesinde düşüş görülür. Uykuya düzensizlik hâkimdir,  çok az veya çok fazla uyuma durumlar görülür. Hastalar asla hayattan keyif alamayacak gibi hisseder ve bu nedenle endişe hissederler. Unutkanlık görülür. Çok fazla ya da çok az yeme durumları hâkimdir. Hasta kendini çok yavaş veya yorgun hisseder.  Ölüm veya intihar düşünceleri sık sık aklını kurcalar.

Bipolar Bozukluk Tedavisi

Bipolar bozukluk hakkındaki en büyük yanılgılardan biri, tedavisinin olmadığı ve tedavi uygulamaları neticesinde şikâyetlerde azalma görülmediğidir. Hâlbuki bipolar bozukluğun en şiddetli vakalarında bile, uygun tedavi ile son derece iyi şekilde kontrol sağlanmaktadır.

Bipolar bozukluk tedavisi anridepresan ve antipsikotik ilaçlar gibi ilaçların yanı sıra psikoterapi yöntemlerinden de faydalanılan bir tedavi sürecidir.

Bipolar bozukluğun tedavisinde, hem ilaçlardan hem psikoterapiden yararlanılmaktadır. İlaç tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında hem antidepresanlar, hem antipsikotik ilaçlar vardır.

Psikoterapi de hastalığın tedavisinde son derece faydalı olmalıdır. Etkili çözüm için hem ilaçlar düzenli şekilde kullanılmalı hem de terapiler aksatılmamalıdır. İlaçlara; arkadaş tavsiyesi vs. ile doktora danışmadan başlamamanız gerektiği gibi, doktorun reçete ettiği ilaçları da kendi kendinize bırakmamalı veya terapiden vazgeçmemelisiniz. Bu tavsiyelere uyulduğunda, hastalığın semptomlarında ciddi şekilde azalma görülecek ve tedavi süresi kısalacaktır.