Kategori: <span>Diğer Hastalıklar</span>

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir?

Şizotipal kişilik bozukluğu, insanlarla yakın ilişki kurmaktan rahatsız olma, sıra dışı davranışların görülmesi, algıda farklılıklar gibi durumlarla ortaya çıkan bir kişilik bozukluğudur. Fakat gerçeği değerlendirme konusunda bozuk davranışlar görülmez. Toplumda görülme sıklığı %3 civarındadır. Bu bozukluğa sahip bireyler, olaylardan çok basit sonuçlar çıkartabilirler. Bilhassa, büyülerle ilgili d...
Devamını Oku

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir?

Her sağlıklı insan, hayatının belli dönemlerinde çeşitli konular hakkında endişeye kapılabilir ve evham yapabilir. Fakat genelde bu tip duygularla baş edilir ve sorunlar yaşamı etkilemeden hayat devam eder. Fakat takıntılı düşüncelerin günlük rutinimizi bozacak düzeye gelmesine OBSESİF-KOMPÜLSİF BOZUKLUK adı verilmektedir ve bu durum ruhsal hastalıklar arasında yer almaktadır Obsesyon Hastalığın i...
Devamını Oku

Vajinismus Nedir?

Birçok kadının korkulu rüyası olan vajinismus rahatsızlığına dair farklı yorumlar yapılabilir. Fakat vajinismus;  kadının fiziksel bir sebep olmadan, tamamen kaygı ve korkudan dolayı, cinsel ilişkiye hazır duruma gelememesi olarak tanımlanabilir. Vajina, cinsel ilişki durumunda, kendisini karşıdaki penise göre hazırlar, vajina genişler.  Fakat kadında korku, kaygı durumları yüksek olduğunda, penis...
Devamını Oku

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Narsistik kişilik bozukluğu tanısı konmuş bireyler, çevresindekilerin fikirlerine ve düşüncelerine karşı tepkisizdir. Bu kişiler, kendilerini beğenmiş kişilerdir ve başkalarının hayatında neler olup bittiğine karşı duyarsızlardır. Tek gayeleri kendilerini ön plana çıkartmaktır. Kendilerini başkalarının yerine koymayı başaramazlar. Sürekli kendilerini düşünürler. Bu kişilerdeki mevcut narsistik kar...
Devamını Oku

Histrionik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Histrionik kişilik bozukluğu, günümüzün en sık rastlanan hastalıkları arasında gösterebileceğimiz bir sağlık sorunudur. Ergenlik dönemine ilk belirtilerini verse de, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkması da ihtimal dâhilinde bulunur. Bu kişilik bozukluğunun görüldüğü hastalar, etraflarından devamlı olarak ilgili beklemektedir ve duygusal bir yapıya sahiptirler. Zihinsel bozukluk sınıfına da giren bu h...
Devamını Oku

EMDR Nedir?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ya da kısaltmayı Türkçe olarak açacak olursak Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, son derece güçlü bir psikoterapi yöntemidir. Günümüze dek yaklaşık olarak iki milyon kişi üzerinde uygulamış ve başarılı olmuştur. İşleyiş EMDR yönteminin işleyişi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu teorinin altyapısında yer alan Adapt...
Devamını Oku

Paranoid Kişilik Bozukluğu

Paranoid kişilik bozukluğu, çevresindeki tüm insanlara karşı şüpheli bir tutum izlenmesiyle kendisini belli eden bir kişilik bozukluğudur. Bu kişilik bozukluğundan etkilenen insanlar, hayatlarındaki kişilere sürekli olarak düşmanca tutumlar takınır ve bunun yanında sürekli kızgın ve rahatsız bir yapıya bürünerek, içinde bulundukları ortamı huzursuz bir hale getirir. Bu bozukluk genellikle çocukluk...
Devamını Oku

Şizoid Kişilik Bozukluğu Nedir?

Şizoidlik, bir kişilik bozukluğu olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu olan şizoid kişilik bozukluğunun temel sebebi ailevi problemlerdir. Aile içindeki soğuk davranışlar, bazı insanlarda bu kişilik bozukluğuna neden olmaktadır. Şizoid kişiler, aktivitelerden ve yeni insanlarla bir araya gelmekten kaçınırlar. Sağlam ve bir anlamı olan ilişkilere sahip olmayı istemezler. Duygularını gizleme eğilimi...
Devamını Oku

Manik Depresif Nedir?

Toplumda son zamanlarda yaygın görülen psikolojik rahatsızlıklar arasına giren Manik depresif, diğer adıyla bipolar-bozukluk, psikolojik bir bozukluktur ve genel olarak iki uçlu duygu durumu halleriyle karakterizdir. Bu duygu durumları ikiye ayrılmaktadır. Duygularda bir taşkınlık, yoğun bir enerji ve coşku hissedilen döneme mani; tam aksine duygularda bir çöküntü ve aşırı bir isteksizlik hissedil...
Devamını Oku

Şizofreni Nedir?

Şizofreni, kişinin davranış ve duygularında ciddi bozulmalara yol açan ve kişinin gerçeklikle algısını kopartan bir zihinsel bozukluktur. Bulguları ve ilerleyişi hastalara göre farkı bir seyir izleyebilir. Bu sebepten şizofreninin gidişatı için net bir şey söyleme imkânı yoktur. Şizofreni hem tedavisi, hem hastalığın doğal yapısı hem de toplumda şizofreniye karşı mevcut olan ön yargılar sebebiyle ...
Devamını Oku