MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

Demans Nedir?

Demans, beyni etkileyen bozukluklar nedeniyle zihinsel becerilerin ya da gerilemesi durumu olarak anlatılabilir. Halk arasında bunama olarak da isimlendirilen demans, beyni etkileyen hastalıklar nedeniyle görülen bir grup etkinin genel adı olarak da anlatılabilir.

Demans 50 yaş üzerinde sıklıkla görülen, özellikle 65 yaş üzerinde bulunan kişilerde yüksek oranda rastlanan bir hastalıktır.

Özellikle 50 yaş üzerinde bulunan kişilerde görülen hastalık, 65 yaşın üzerine çıkan kişilerde daha çok görülmektedir. 65 yaşından sonra demans görülme riski ise katlanarak artmaktadır.

Demans Nedenleri

Demans genellikle yaşın ilerlemesiyle ortaya çıktığı düşünülen bir durumdur. Gerçekten de demans hastalarının büyük bir çoğunluğu 65 yaş üzerinde bulunmaktadır. 65 yaşında demans hastalığına yakalanma ihtimali %5 iken, her 5 senede bir ikiye katlayan bu risk, 85 yaşına ulaşıldığında %40’ın üzerine çıkmaktadır. Hollanda’daki istatistikler 65 yaşın üzerinde bulunan kişilerin yaklaşık %10’ubda demans olduğunu göstermektedir. Fakat demans problemini yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan, yaşlanmanın doğal sonucu olan bir durum olarak göremeyiz. Demans sorunu bir hastalıktır ve bu hastalığa yol açan bazı nedenler vardır.

Demans nedeni olan 200 civarında hastalık vardır.

Alzheimer, demans hastalarının yarısından fazlasını etkileyen bir hastalıktır. Alzheimer hastalığının yanı sıra demans nedeni olabilen 200 farklı hastalık bulunmaktadır. Ailede görülen kronik psikolojik rahatsızlıklar, ailede demans hastalısı olan kişilerin bulunması, kafa travmaları yaşanması, beyin damar hastalıkları,  yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol, sigara ve alkol kullanımı, demans nedeni olan veya hastalığın seyrini olumsuz yönde etkileyen hastalıklardır/durumlardır.

Demans Belirtileri

Demans sorunu çeşitli zihinsel ve fiziksel yetersizlikle kendisini gösterebilir:

 • Günlük işleri yapmakta zorlanma, eskiden tanıdığı kişilerin isimlerini ve yüzlerini hatırlayamama, kelimeleri bulmakta zorlanma, demans hastalarında sık sık görülen belirtilerdir.

  Doğru kelimeleri bulmakta zorlanma,

 • Hastanın tanıdığı kişilerin yüzlerini ya da isimlerini anımsayamaması,
 • Olayları takip etmekte zorlanma hali,
 • Ruh halinde ani değişiklikler olması,
 • Hafif ve kısa vadeli bellek sorunları,
 • Kayıtsızlık, güvensizlik ve moralsizlik,
 • Günlük işleri yapmakta zorlanma,
 • Yolunu sık bir şekilde kaybetme, kötü bir yön duygusu,
 • Aynı şeyleri anlatma veya aynı soruları tekrar tekrar sorma, tekrarlayan davranışlar,
 • Bir işi neden yaptığını unutma ve paniğe kapılma durumu, demans hastalarında görülen tipik belirtilerdir.

Demans Tedavisi

Hidrosefali, depresyon, hipotiroidi, vitamin eksikliği gibi nedenlerle ortaya çıkan ve erken teşhis edilebilen, sebebi belirlenebilen demans hastalıkları, tümüyle ortadan kaldırılma ihtimali olan, tedavi edilebilen demans hastalıklarıdır.  Tabi yanlış ilaç kullanımı ve yan etkiler, metabolizma hastalığı gibi problemlerden ötürü ortaya çıkan demans da sorunun kaynağını ortadan kaldıran tedaviler uygulanarak ortadan kaldırılabilir.

Demans hastalığının tedavisinde en önemli unsurun erken teşhis olduğu söylenebilir.

Bu durumlar haricinde kesin tedavisi olmayan demans, ilerlemesinin yavaşlatılması amacıyla tedavi edilen bir hastalıktır. Demans hastaları için semptomları azaltan tedavinin hastalığın erken aşamalarında devreye sokulması gerekir. Hemen her hastalık için çok önemli olan erken teşhis, demans sorununda da büyük bir önem taşımaktadır.

Birçok hastalıkta tıbbi ve terapötik faydalar sağladığı klinik olarak kanıtlan hipnoterapi, demans semptomlarını azaltabileceği öne sürülen bir tedavi yöntemidir. Demans hastalarının hipnoza girmekte zorlanmaları, hastalığın hipnoterapi yöntemiyle tedavi edilmesini zorlaştırmaktadır.