MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

EMDR Nedir?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ya da kısaltmayı Türkçe olarak açacak olursak Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, son derece güçlü bir psikoterapi yöntemidir. Günümüze dek yaklaşık olarak iki milyon kişi üzerinde uygulamış ve başarılı olmuştur.

İşleyiş

EMDR yönteminin işleyişi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu teorinin altyapısında yer alan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre, beynimiz, kendisine gelen bütün bilgileri işler ve işlev kazandırır. Duygular, düşünceler, alınan kokular, duyulan sesler, bunların hepsi işlenir ve bu duyular veya duygularla ilişkili anlarla bağ kurularak bütün hale getirilir. Böylece, deneyim aracılığıyla öğrenme meydana gelir. Bu tepkiler, gelecekteki tepkilerimizi de uyarır hale gelir.

İnsan hayatında çok fazla travmatik olay yaşandığında, bu sistem bozulmaya başlayabilir. Bilgilerin işlenip anı ağı ile bütünleşmesi gerçekleşmez. Bunun sonucunda da öğrenme meydana gelmez. Duygular, sesler, imgeler, birbirleriyle ve olaylarla ilişkilendirilmeden, yaşandıkları haliyle depolanır. Bu yüzden bazı durumlar sebebiyle, şimdiye kadar dışarıya çıkmamış anılar tetiklenirse; kişi o anları yeniden yaşıyor gibi etkilenebilir.

Beyin kendisine sesler, kokular, düşünceler, duygular şeklinde gelen verileri işler ve ilişkili anılarla bağ kurarak büyün haline getirir. Yani deneyime dayanan öğrenme süreci meydana gelir. Ama bazı taravmatik olaylar sırasında elde edilen bilgiler işlenmez, seslerle-duyularla-kokularla ilişkilendirilmez, anı ağıyla bütünleşmez. EMDR işlenmeyen anıların işlenmesini ve beyindeki anormal aktivitenin azalmasını, danışanın dünyaya ve ilişkilere pozitif bakan bir kişi haline gelmesini sağlamaya çalışır, bunu hedefler.

İşlenmemiş anılar arasına, çok büyük kazalar, doğal afetler, taciz, tecavüz gibi vakaların yanı sıra, çocukluk döneminde yaşanan bütün travmatik anılar girebilir. Aynı zamanda, günlük hayatta, aile yaşantısında, okulda ya da iş hayatına karşılaşılan olaylar da işlenmemiş anılar arasında yer alabilir.

EMDR’ın amacı, bu anıların da işlenmesini sağlamaktır. Beynin, yapması gereken anda yapmadığı işi yerine getirmesini sağlamaya çalışır.

EMDR, sadece semptomları ortadan kaldırmaz, aynı zamanda pozitif bir bakış açısı ve inanç da kazandırır. Böylece danışan, dünyaya ve ilişkilerine de daha sağlıklı bakar hale gelebilir.

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR; geçmiş, şimdi ve gelecek yöntemi kullanılarak uygulanır. Uygulamada temel amaç, geçmişteki anıların tekrar işlenerek duyarsızlaşmanın elde edilmesi ve bugünkü semptomların tedavi edilmesidir. Aynı zamanda, danışanın gelecekte tekrar benzer sorunlar ile karşılaşması durumunda, elde ettiği olumlu bakış açısından yararlanabilmesi de hedefler arasındadır.

EMDR terapisi yani Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme şeklinde Türkçe’ye çevirebileceğimiz güçlü bir psikoterapi yöntemidir.

Aşamalar

EMDR uygulamasında 8 aşama bulunmaktadır.

  1. Danışan Geçmişi: Bu aşamada, soruna sebep olan anıların neler olduğu ve hedeflerin ne oluğuna karar verilir ve tedavide izlenecek yol ortaya çıkartılır.
  2. Hazırlık: Bu aşamada danışana EMDR hakkında bilgiler verilir, hastanın işleme aşamasına hazırlanması sağlanır.
  3. Değerlendirme: Bu noktada terapist, terapiye konu olan anıyı, anıyla ilgili bugünkü olumsuz duygularını, hislerini ve bu olumsuzlukların yerine gelmesini istediği pozitif inancı belirlemeye çalışır.
  4. Duyarsızlaştırma: Bu çok önemli bir aşamadır. Duyarsızlaşma sırasında, danışanın, işlemlemek istenen anıyı çağrıştıran resme odaklanması ve bu anıya dair olumsuz inancının ortadan kaybolması, olumsuz duyguları yaşaması ve hepsinin bedende meydana getirdiği değişimi hissetmesiyle duyarsızlaştırma aşaması başlar. Bunun ardından danışanın aklı serbest bırakılmaya çalışılır.

    Duyarsızlaştırma aşamasında terapistin iki yönde hareket ettirdiği parmaklarını gözleriyle takip eden danışanın bu andaki çift yönlü göz hareketlerinin beynin bilgileri işlediği REM uykusuna benzeyen fizyolojik bir etki yarattığı, uyku sırasında değil de uyanıkken böyle bir etkiyi ortaya çıkardığı düşünülmektedir.

İşlem sırasında, danışanın, terapistin iki yöne de hareket ettirdiğini parmağını, gözlerini kullanarak takip etmesi beklenir. Danışanın, aklına olanları ve göz hareketlerine aynı anda dikkatini vermeye çalışmasının beynin sağ ve sol loblarını ilişkiye geçirdiği düşünülmektedir.

Beynimiz, yaşadıklarımızdan gelen bilgileri REM uykusu esnasında işler. EMDR uygulaması yapıldığında, gözün çift yönlü hareketlerinin, buna yakın bir fizyolojik etkiyi, uyanık olunan anlarda sağladığı düşünülmektedir.

Her setin bitişinden sonra, terapist, danışanına aklından geçenler hakkında sorular sorar, işlemlenmenin olup olmadığını kontrol eder ve danışana rehberlik yapar.

Solda aşırı aktivitelerin kırmızı ile gösterildiği beyin, sağda aynı beynin EMDR terapisi sonrasındaki görünüşü.
  1. Yerleştirme: Danışandaki pozitif düşünceleri daha güçlü hale getirmek amaçlanır.
  2. Beden Tarama: Danışanın kendi bedenini taraması ve rahatsız eden bir durum varsa işlemesi sağlanır.
  3. Kapanış: Burada da danışan, terapistine geri bildirimler yapar. Gerekli olduğunda rahatlamayı sağlayacak bazı teknikleri uygular. Seansın bitişinden sonra olabilecekleri anlatır. Ortaya çıkan psikolojik reaksiyonları not almasını ister.
  4. Yeniden Değerlendirme: Bu aşamada amaç, seansın değerlendirilmesidir. Önceki seansta ulaşılan sonuçların yerlerine oturup oturmadığı kontrol edilir. Bunun yanında, danışandan gelen yeni veriler varsa kontrol edilir. Bu değerlendirmenin sonucuna göre işlemleme devam eder veya diğer anılar üzerine çalışma başlar.