Hipnoterapi İle Altına Kaçırma Sorununu Çözmek

Altına kaçırma sorununun tamamen önüne geçmek mümkün.

Hipnoterapi İle Altına Kaçırma Sorununu Çözmek

Altına kaçırma sorunu yani idrar kaçırma problemi daha çok çocuklarda görülse de, yetişkinlerde de rastlanabilen bir sorun olarak görünmektedir. Yetişkinlerde görülen idrar kaçırma problemleri daha çok fiziksel sorunlardan kaynaklanmaktadır. Çocuklarda görülen altına kaçırma sorunlarının %10-25 arasında değişen aralıklarda bulunduğu ise farklı psikiyatrik çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Ayrıca fiziksel bir problem nedeniyle idrar kaçıran çocukların %20 sinde yani 5’te birinde de ek olarak başka bir psikiyatrik soruna rastlanılmıştır. Dolayısıyla idrar kaçırma problemi yaşayan çocukların önemli bir bölümünün psikiyatrik sorunları olduğu ve bu sorunları çözmek amacıyla hipnoterapi yöntemine başvurulabileceği söylenebilir. Hipnoterapi yöntemi, altına kaçırma sorunu yaşayan çocukların çoğunda çok başarılı sonuçlar veren bir yöntemdir.

Altına Kaçırma Probleminin Psikolojik Nedenleri

İdrar kaçırma problemleri fizyolojik sorunlar nedeniyle ortaya çıkabilir. Böbrek hastalıkları, hormonal nedenler ya da merkezi sinir sistemindeki gecikmeler bu soruna sebep olabilecek olan fiziksel problemlerden bazılarıdır. Ama idrar kaçırmaya neden olabilen bazı psikososyal nedenler de bulunmaktadır. Yeni doğan kardeşine karşı beslediği saldırgan ve kıskançlık yaratan duygular, çocukların bu sorunla karşılaşmasına neden olabilir. Aşırı titiz, temiz ve düzenli ebeveynlere, özellikle anneye karşı beslenen duyguların yansıması olarak da idrar kaçırma sorunu görülebilir. Çok çocuklu, kalabalık, sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerde ve yetiştirme yurtlarında yaşayan çocuklarda da sık rastlanan bir sorun olduğu söylenebilir. Ebeveynlerdeki ruhsal bozukluklar, yeterli olmayan anne ve çocuk ilişkisi, aşırı koruyucu ya da hoşgörülü ailelerde çocuğun bebeksi davranışlarını bırakamaması gibi durumlar da altına kaçırma problemlerinin nedeni olabilir. Çocuklarda bir travma sonucunda gelişen anksiyetenin belirtisi olarak da idrar kaçırma sorunu ortaya çıkabilir. Söz konusu travmalar ise boşanma, ölüm, göç, taşınma, ihmal ya da istismar gibi olaylar olabilir. Ayrıca Freudyen yaklaşıma bağlı olarak geliştirilen psikodinamik teori de bedensel bozuklukların dışa vurulması, bastırılmış olan cinsel dürtülerin ya da diğer agresif dürtülerin yansıması olarak idrar kaçırma probleminin ortaya çıkabileceğini belirtmektedir. Sonuç olarak çocukların idrar kaçırma problemlerinde, özellikle gece idrar kaçırma problemlerinde psikolojik sorunlar önemli bir yer tutmaktadır. Bahsedilen olayların yaratmış olduğu stres faktörleri, idrar kaçırma sorunu yaşayan çocukların ve hatta yetişkinlerin en sık karşılaştıkları ya da yaşamlarının daha önceki dönemlerinde deneyimlemiş oldukları olaylardır.

Hipnoterapi Yöntemi İle İdrar Kaçırma Sorununun Çözümlenmesi

Hipnoterapi yöntemi, hipnotize olan hastanın sorununun kökenine güvenli bir ortamda ulaşmasını ve bu olayı farklı bir şekilde yorumlamasını sağlamaktadır. Altına kaçırma sorunu genellikle çocukların karşılaştığı bir sorun olduğu için, hastalar hipnoza girmekte zorlanabilirler. Ancak hipnoza girdikten sonra soruna yol açan travmatik olaya ya da diğer deneyimlere ulaşmak ve onları farklı şekilde yorumlamalarını sağlamak zor olmayacaktır. Yaşadıkları olayların ya da diğer sosyal etkilerin olumsuz yönleri açıklanır ve tekrar yorumlanır, olumlu yönleri öne çıkartılır ve bu noktalara dikkat etmelerini sağlayacak olan telkinlerde bulunulur. Sonuç olarak çocuklarda ya da ender durumlarda yetişkinlerde görülen altına kaçırma sorunu hipnoterapi yöntemi ile çözümlenebilir.
Aslında psikolojik temelli ya da geçmişteki travmatik bir olaydan kaynaklanan tüm sorunlar hipnoterapi yöntemiyle çözüme kavuşturulabilir. Bunun için yapılması gereken ya bahsedilen travmatik olayın yaşandığı ana dönmek ve tekrar yorumlanmasını sağlamak ya da sorunu yaratan davranış kalıplarını ya da düşünce kalıplarını değiştirmek, olumsuz düşüncelerin ve davranış kalıplarının yerine olumlu olanları koymaktır. Dolayısıyla hemen her psikolojik sorunun çözümüne hipnoterapi yöntemi kullanılarak ulaşılabilir.

Hipnoterapi yöntemiyle sorunların çözümünü sağlamak için birkaç noktaya dikkat etmek yeterli olacaktır. Öncelikle hipnoz tekniğinin bir gösteri sanatı olmadığını, bilimsel bir teknik olduğunu kabul etmek gerekir. Dolayısıyla Bu konu hakkında eğitim almış olan ve deneyimli uzmanlar tarafından icra edilmesi gerekir. Hipnoterapi ise hipnoz tekniğinin tedavi amaçlı olarak kullanılmasıdır. Dolayısıyla hipnoterapi uygulamalarını yapan kişinin aynı zamanda tedavi edilen hastalık hakkında da uzman olması gerekecektir. Ülkemizde hipnoterapi uygulaması yapmasına izin verilen kişiler, hipnoterapi konusunda eğitim alan tıp doktorlarıdır. Son olarak da hipnoterapi yönteminden faydalanacak olan hastanın hipnoterapiste güvenmesi ve yöntem hakkında şüpheleri olmaması gerekir. Çünkü kişi ancak kendisi isterse hipnotize edilebilir ve terapistine güveniyorsa yapılan telkinler etkili olabilir. Bu şartlar sağlanarak uygulanan hipnoterapi seansları, psikolojik sorunların çözümünde en önemli yöntem olarak gösterilebilir.

altına kaçırma
altına kaçırma