Hipnoterapi ile Araba Kullanma Korkusu Tedavisi

Hipnoz ile araba kullanma korkusu tedavisi hakkında bilgi alın.

Araba kullanma korkusu genellikle yoğun trafik şartlarının bulunduğu şehirlerde gözlenen bir durumdur. Ama trafiğin fazla olmadığı, araç sayısının az olduğu yerleşim yerlerinde yaşayan bireylerde de görülebilir. Önemli ve hayatı etkileyebilecek bir sorun olduğu için, özellikle bu korkuyu yaşayan kişinin direksiyon başına geçmek zorunda kaldığı durumlarda hayati tehlike yaratabilecek bir rahatsızlık olduğu için kısa sürede tedavi edilmesi gerekir. Bu sorunu ve psikolojik temelli diğer sorunları klasik terapi yöntemleriyle tedavi etmek mümkündür ama özellikle bazı sorunlarda stresi ve sıkıntıları ortadan kaldıran, geçmişteki kötü tecrübelere kolay bir şekilde ulaşılarak çözülmesini sağlayan hipnoz ile tedavi yani hipnoterapi yöntemine başvurmak doğru olabilir.

Araba Kullanma Korkusu Nasıl Ortaya Çıkar?

Neredeyse tüm korkuların sebebi geçmişte yaşanmış olan travmatik olaylardır. Araba kullanma korkusu gibi korkuların, fobilerin nedeni de genellikle kişilerin daha önce yaşamış olduğu olaylardır. Araba kullanma korkusunu ortaya çıkartan trafik kazası geçirmek ya da özellikle çocukken araç içinde, trafikte tehlikeli bir olaya maruz kalmak olabilir. Kişilerin kendisinin yaşamadığı ama yakınlarının başına gelen ya da tanık olduğu travmatik olaylar da araba kullanma korkusunu veya diğer fobileri tetikleyebilir. Örneğin bir yakını trafik kazasında ölen, tanıdığı bir kişinin yaşadığı trafik kazasını anlattığına şahit olan ya da korkutucu trafik kazası haberlerini okuyan, televizyonda gören bir kişi de araba kullanmaktan korkmaya başlayabilir.

Bu korkuya sahip olan kişilerin trafikte endişe yaşadıkları görülür. Trafik ışıklarında endişeli oldukları, direksiyonu sıkıca kavradıkları, gergin oldukları fark edilir. Dikkatlerini yoğunlaştıramazlar, nefes alış verişleri yavaşlar ya da çok hızlanır, kalp atışları artar, vücut ısıları düşer, özellikle elleri başta olmak üzere terlemeye başlarlar. Yani korku durumunda ortaya çıkan belirtilerin tamamını gösterirler. Daha önceki dönemde de araba kullanmış ve kaza yapmamış olsalar bile kaza yapma ihtimallerinin yüksek olduğuna, kaza yaptıkları durumda da çok kötü sonuçlarla karşılaşacaklarına inanırlar. Kısacası direksiyon başında olması tercih edilmeyen bir şoför modeline dönüşürler. Bu da kendileri için ve trafikteki diğer kişiler için daha önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle araba kullanma korkusunu ciddiye almak ve mümkün olan en kısa süre içinde tedavi olmak gerekir.

Hipnoterapi Yöntemiyle Araba Kullanma Korkusundan Kurtulmak

Hipnoterapi, hipnoz altında bulunan yani uyku ile uyanıklık arasında bir durumda bulunduğu söylenilen kişinin bilinçaltına direkt olarak ulaşarak verilen telkinlerle sorunlara neden olan durumları, davranış ve düşünce kalıplarını, duyguları ve düşünceleri değiştirmeye, yeniden yorumlamaya yönelik bir tedavi şeklidir. Bu nedenle araba kullanma korkusu gibi sorunlarla baş edilmesi gerektiğinde çok etkili bir yöntemdir.

Bu ve buna benzer sorunlar bilişsel-davranışçı terapi gibi klasik yöntemlerle de tedavi edilebilir. Zaten hipnoterapi yönteminin ancak diğer yollarla tedavisi mümkün olan rahatsızlıklar söz konusu olduğunda uygulanabildiğini söylemek gerekir. Ama bilişsel-davranışçı terapi uygulamasında hastanın direksiyon başına geçmesi, kendisine verilen nefes egzersizleri gibi egzersizleri yapması, trafik ışıklarında korku yaşamasına neden olan (arkadakilerin kornaya basması gibi) durumlarda yapması gerekenleri tecrübe etmesi gerekir. Klasik seanslar sırasında kendisine gösterilen yöntemleri reddetmesi, yapmakta zorlanması, eksik yapması ya da hiç yapmaması gibi durumlar ise hastanın tedavi sürecini sekteye uğratacaktır.

Hipnoterapi yönteminde ise kişinin bilinçaltına ulaşılır ve soruna yol açan etkenler tespit edilir, analizleri yapılır. Yukarıda örnekte yer alan hasta söz konusu olduğunda (hipnoz sırasında) direksiyon başında olduğunu, trafiğe çıktığını, trafik ışıklarında durduğunu düşündürten telkinler verilir. Dolayısıyla diğer terapi yöntemindeki çalışmalar daha konforlu bir şekilde ve daha kısa süre içinde gerçekleştirilir. Üstelik verilen telkinler doğrudan bilinçaltına ulaştığı ve hasta sorununu çözümlemek istediği için (bu zaten hipnoterapi yönteminin ön şartlarından birisidir), telkinleri reddetmesi ya da egzersizleri yapmaması söz konusu olamaz. Bu da araba kullanma korkusu gibi birçok korkunun ve fobinin diğer yöntemlere göre daha kısa süre içinde, kesin ve kalıcı olarak çözümlenmesini sağlar. Yani hipnoterapi yönteminden yararlanmaya uygun olan kişilerin araba kullanma korkusu ve benzer korkular-fobiler, sigara bağımlılığı sorunu, dikkat dağınıklığı sorunu, kaygı bozukluğu problemi, sınav kaygısı, altını ıslatma (yatağa işeme) problemi gibi psikolojik temelli sorunları, hipnoterapi yöntemiyle etkili şekilde, kesin ve kalıcı olarak çözülebilir.

hipnoz-ile-araba-surme-korkusu