Hipnoterapi ile Bruksizm (Uykuda Diş Gıcırdatma) Tedavisi

Bruksizm Nedir?

Bruksizm, Yunancada ‘gıcırdatma’ anlamına gelen ‘brygmos’ kelimesinden türetilmiş olan bir terimdir. Gündüzleri de görülebilen ama büyük oranda gece uyku sırasında diş gıcırdatma problemini adlandırmak için kullanılan bir terimdir. Ortaya çıkmasında cinsiyetin rolü olmadığı gibi, çocuklarda da görülebilmektedir.

Bruksizm problemini yaşayan kişilerde dişler üzerinde oluşan basınç, normalde dişlerle yapılan çiğneme gibi işlevler sırasında gerçekleşen basınçtan çok daha fazladır. Dolayısıyla dişlerin etrafındaki kemiklerde hasara, dişlerde gevşemeye, düzleşmiş veya aşınmış alt dişlere, çene ekleminin hasar görmesine neden olabilir. Diş gıcırdatma probleminin daha da ilerlemesi durumunda çene kitlenmesi ya da ağzı açamama gibi sorunlarla da karşılaşılabilir. Kısacası bruksizm sonucunda daha önemli problemlerle karşılaşılabilir. Bu nedenle mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmesi gerektiği söylenebilir. Zaten tedavinin amacı ağrılara engel olmak ve çene ekleminde meydana gelebilecek olan kalıcı hasarlara izin vermemektir.

Bruksizm Nedenleri

  • Dişlerin dizilişindeki ve sıralanışındaki bozukluklar bu probleme yol açabilir.
  • Sinirli, aşırı hassas ve titiz kişilik yapısına sahip olan kişiler de diş gıcırdatma sorunuyla karşılaşma ihtimali yüksek olan kişilerdir.
  • Bruksizme neden olan yukarıdaki sebepler göz ardı edilemez ama sorunun en büyük nedeninin ve şiddetinin artmasının sebebinin stres olduğu belirtilmektedir.
  • Genellikle strese bağlı olarak gelişen psikolojik sorunlar da diş gıcırdatma problemini ortaya çıkmasının önemli nedenleridir. Günlük hayatımızda bu nedenle ya da farklı nedenlerle yaşadığımız olumsuzluklar, özellikle gece uykuda iken gerilmemize, dişlerimizi sıkmamıza ve diş gıcırdatmamıza yani bruksizm probleminin ortaya çıkmasına neden olabilirler.

Hipnoterapi İle Bruksizm Tedavisi

Diş gıcırdatma sorunu yaşayan kişilerin çok az bir kısmında dişlerin dizilişindeki bozukluklar gibi anatomik nedenler söz konusudur. Genellikle sorunun kaynağı stres, gerilim ve bunlara neden olan psikolojik sorunlardır. Dolayısıyla bruksizm tedavisinde kas gevşetici ilaçlar, hatalı yapılmış olan dolguların ve kaplamaların yenilenmesi, eksik dişleri tamamlamak için protez uygulanması, rahat uyumayı sağlayacak olan önlemler alınması, gece plakları ile dişlerin korunmaya alınması gibi yöntemlerden faydalanılır. Ama tedavinin asıl amacı sorunun ortaya çıkmasına neden olan stres faktörünü, gerilim hissini ve diğer psikolojik problemleri yok etmektir. Bu nedenle bruksizm tedavisinde en etkili ve kalıcı sonuç veren yöntemin hipnoz ile tedavi yani hipnoterapi yöntemi olduğu söylenebilir.

Stresi ve psikolojik sorunları ortadan kaldırmak için botoks, ilaçlar, splint gibi farklı yöntemlere de başvurulabilir. Ama bu yöntemlerin hiç birisi kesin ve kalıcı bir çözüm sağlayamamaktadır.

Hipnoterapi yöntemi kişilerde geçmişten gelen öfke birikimini ve günlük stresi farklı bir şekilde algılamak, yorumlamak üzere kullanılır. Bilinçaltına direkt olarak erişilen hipnozla tedavi yönteminde, psikolojik sorunlara karşı tamamen yeni ve diğer problemlere yol açan algılama biçiminden daha farklı bir algı yaratılır. Kısacası her türlü psikolojik temelli sorunda olduğu gibi bruksizm probleminde de diş gıcırdatmak semptom olarak kabul edilir ve olayın kökenine, temeline inilir. Hastanın bu semptoma neden olan olaylara, psikolojik problemler yaratan travmalara farklı bir şekilde bakması ve yorumlaması sağlanır. Diş gıcırdatma probleminde yaşanan duygusal birikim ve gerilim bu şekilde ortadan kaldırılır. Sadece bu bile bruksizm sorununun büyük oranda ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Hastaların %80’e yakın bir bölümü katarsis (duygu boşalımı) sayesinde bu sorundan kurtulmaktadırlar. Bu sorunun kökeninin daha derinlere gitmesi durumunda ya da psikolojik temelli başka sorunlar (madde bağımlılıkları, şişmanlık, altını ıslatma vb.) olduğunda da hipnoterapi seansları sırasında verilen uygun telkinler sayesinde problemin kaynağı ortadan kaldırılır. Böylece neden olduğu bruksizm, alkol bağımlılığı, şişmanlık ya da düzensiz beslenme, altını ıslatma, kaygı bozukluğu ya da çeşitli fobiler gibi semptomlar, sorunlar ortadan kaldırılmış olur. Bu yöntemin en büyük avantajları kısa sürede ve kesin çözüm sunması, problemleri kalıcı olarak ortadan kaldırması olarak gösterilebilir. Sonuç olarak psikolojik kökenli sorunların neredeyse tamamında başvurulabilecek olan en uygun tedavi yönteminin hipnoterapi olduğu söylenilebilir.

Bruksizm