Hipnoterapi İle Çalışma İsteğini Artırmak

Çalışmalarınızı hipnoterapi ile çok daha güçlendirin.

Hipnoterapi İle Çalışma İsteğini Artırmak

Zihinsel kaynaklar yani hafıza, dikkat, algılama ve odaklanma yetileri, etkin bir şekilde kullanıldığı takdirde istenen sonuçlara ulaşılmasını sağlar. İş hayatında veya eğitim sürecinde yani öğrencilik döneminde zihinsel kaynakların etkin şekilde kullanılamaması, istenilen ve beklentilerin karşılanmasını sağlayacak olan sonuçlara ulaşılmasını engeller. Bu sonuçlara ulaşamamak ve üstlenilen görevleri yerine getirmede isteksizlik duyulması ise tembellik ya da çalışma isteğinin olmaması şeklinde algılanacaktır. Beklentileri karşılamak isteyen, isteklerine ve hedeflerine ulaşmak isteyen kişilerin ise çalışma isteklerini artırmaları yani zihinsel kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmaya başlamaları gerekecektir. Bunu yapmanın en kolay yolu ise kişinin potansiyeli ve göstereceği performans hakkındaki olumsuz fikirlerini, sabit fikirlerini değiştirmektir. Ayrıca stres ve kaygıya yol açan etkenlere bakış açısının da değiştirilmesi gerekecektir. Yani çevre baskısı, başarısızlık korkusu, başaramama endişesi gibi etkenlerin farklı şekilde algılanmasını sağlamak uygun olacaktır. Bunun için de davranış kalıplarını ve algıları değiştirmek için bilinçaltına ulaşılmasını sağlayan hipnoterapi yönteminden faydalanmak gerekir. Hipnoterapi ve hipnoz seansları ile bu algıları ve davranış kalıplarını değiştirmeyi sağlayan telkinleri almak, sonuca ulaşmanın en kestirme ve etkili yolu olacaktır.

Hipnoterapi İle Sağlanacak Olan Yararlar

Hipnoterapi yöntemiyle ilk olarak kaygıları gidermek ve stres yaratan olaylara bakış açısını değiştirmek hedeflenecektir. Ayrıca başarılı bir çalışma süreci sonucunda sağlanacak olan faydalara vurgu yapılarak kişinin daha istekli ve verimli bir çalışma süresi geçirmesi, çalışma isteğinin artırılması sağlanacaktır. Bu şekilde planlanan ve uygulanan hipnoterapi seansları sonucunda sağlanacak olan faydalar şu şekilde listelenebilir:

  • Kaygı, stres, korku ve heyecan faktörlerinin azalması, ortadan kalkması sağlanacaktır.
  • Motivasyonun artmasını sağlayacak olan çalışma azmi, çalışma isteği ve şevki artırılacaktır.
  • Çalışma esnasında kavrama, hatırlama, anlama becerilerinin artması sağlanacaktır. Bu da daha konsantre olmuş bir şekilde çalışılmasını sağlayacak ve çalışma sonucunda elde edilen verimin yükselmesini sağlayacaktır.
  • Hedefe odaklanma ve programlı olarak çalışma isteği sağlanacaktır. Bunun sonucunda yapılan çalışmadan elde edilen verim artacak ve bu sonucu gören kişideki çalışma isteği artacaktır.
  • Çalışma isteğini ve çalışma verimini etkileyen ses ve ışık gibi fiziksel etkenlerden, öfke, kaygı, sabırsızlık gibi duygulardan arınılması sağlanacaktır. Bunun sonucunda çalışma isteği artacak, çalışma sonucunda ulaşılan hedeflerdeki isabet oranı yükselecek ve bu sonuç çalışma isteğinin daha da artmasını sağlayacaktır.

Hipnoterapi Yönteminin Etkili Olmasının Nedeni

Hipnoterapi yöntemi, kişinin bilinçaltına etkili bir şekilde ulaşmayı ve orada yerleşmiş olan bazı davranış kalıplarını, öğrenilmiş kalıpları değiştirmeyi sağlayan bir yöntemdir. Hayat tarzında, güncel yaşam biçiminde değişiklik yapmak için de bazı kalıpları değiştirmek, olayları algılama biçimini farklılaştırmak gerekir. Psikolojik kökenli tüm sorunların giderilmesinde kullanılan tüm yöntemler bu sonuca ulaşmayı hedeflerler. Ama kişinin bilinçaltına ulaşmak ve öğrenilmiş davranış biçimlerini ya da düşünceleri değiştirmek, klasik terapi yöntemleri ile çok uzun zaman alabilir.

Hipnoterapi yönteminin başarısı, kişinin bilinçaltına en kısa yoldan ulaşılmasını sağlamasından gelmektedir. Uzman ve deneyimli bir hipnozitör (hastanın da kendisine güvenmesi şartı ile) kısa sürede sorunun kaynağına ulaşabilir ve algıları, davranış kalıplarını değiştirmeye yönelik telkinler verebilir. Dolayısıyla diğer yöntemlerden çok daha kısa bir sürede istenilen sonuca ulaşmak mümkün olmaktadır. Ama sanılanın veya düşünülenin aksine sihirli, bilimin dışında, olağanüstü bir yöntem değildir. Sadece istenilen sonuca ulaşmak için kullanılan bir kısa yol gibidir. Buna kullandığınız bilgisayardan örnek verirsek, herhangi bir dosyaya ulaşmak için önce onun içinde bulunduğu dosyaları açmanız gerekecektir. Yani istediğiniz dosyaya ulaşmak için 3-4 hamle yapmanız gerekebilir. Oysa o dosyaya ulaşmanızı sağlayan bir kısa yolu masaüstüne yerleştirdiğinizde, tek tıklama ile hedefinize ulaşabilirsiniz. Hipnoterapi yöntemi de diğer terapi yöntemlerinin aksine, sorunun kaynağına kısa yoldan ulaşılmasını ve algıların değiştirilmesinin bu yoldan yapılmasını sağlayan bilimsel bir yöntemdir. Dolayısıyla birçok psikolojik sorun söz konusu olduğunda en etkili ve kısa sürede sonuca ulaşılmasını sağlayan yöntemdir. Hipnoterapi tedavisinin herhangi bir yan etkisi yoktur. Ama söz konusu olan insan sağlığı ve bazı hastalıklar olduğu için uzmanlaşmış ve aynı zamanda hipnoterapi eğitimi almış olan hekimler tarafından yapılması uygun olacaktır. Dünyanın farklı yerlerinde psikologlara da bu yetki verilmesine rağmen, ülkemizde yasal olarak hipnoterapi tedavisi uygulayabilen kişiler sadece uzman hekimlerdir.

hipnozla çalışma isteği arttırmak
hipnozla çalışma isteği arttırmak