Hipnoterapi ile Erteleme Sorunu Tedavisi

Hipnoz ile erteleme sorunu tedavisi hakkında bilgi alın.

Erteleme sorunu, yapılması gereken bir işe başlamayı ya da başlanmış olan bir işi bitirmeyi ertelemek olarak tarif edilebilir. Bu bir kaçınma davranışıdır ve hemen herkeste belli bir oranda görülür. Ama bunu alışkanlık haline getirmiş olan kişiler hayatlarındaki her şeyi ertelemeye başlarlar. Örneğin başlangıçta sadece derslerine çalışmayı erteleyen bir öğrenci sorun ilerledikçe spor yapmayı, yemek yemeyi ya da kilo sorunu varsa kilo vermeyi ertelemeye başlayabilir. Dolayısıyla zaman içinde kişinin hayatını olumsuz yönde ve önemli biçimde etkileyen bir sorun haline dönüşür. Bu nedenle kısa süre içinde tedavi edilmesi gerekir. Sigara bağımlılığı, obezite gibi sorunlarda çok etkili bir çözüm yöntemi olan hipnoterapi, erteleme sorununun çözümünde de etkili ve başarılı bir tedavi yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır.

Erteleme Sorunu Nasıl Ortaya Çıkar ve Kimlerde Görülür?

Erteleme sorunu, yaşanan olaylar ve tecrübeler nedeniyle ortaya çıkan olumsuz duygulardan uzaklaşabilmek için geliştirilen bir kaçınma davranışıdır. Genellikle mükemmeliyetçi ebeveynlere sahip olarak büyüyen kişilerde görülür. Daha önce yaşadığı tecrübelerde ailesinin, çevresinde önem verdiği kişilerin yaptığı işi acımasızca eleştirdiğini, tepki gösterdiğini gören kişiler, yapacakları daha sonraki işleri en iyi şekilde yapabilmek, mükemmel şekilde yapabilmek için ertelemeye başlarlar.

İşin en iyisini yapmak için erteleyen kişi işe başladıktan kısa bir süre sonra da mola verme ihtiyacı hisseder, işini iyi şekilde yapabilmek için doğru zamanı ve kendisinin doğru ruh halini seçmesi gerektiğini düşünür. Sonuçta işlerini yetiştiremez ya da sürekli olarak son anda yetiştirmeye başlar. Tabi bu durumu yaşayan kişilerin önemli işleri birikir ve sorun çıkartmaya başlar. Erteleme sorunu ise alışkanlık haline gelir ve önemli bir probleme dönüşür.

Kısa bir şekilde özetlemek gerekirse, erteleme sorununun başlıca nedenleri; mükemmeliyetçilik, bireye uygun olmayan proje, kişiye uygun olmayan iş seçimi, motivasyon ve konsantrasyon eksikliği, karar verme konusunda sorunlar yaşamak, yaşanan kaygılar, zor gerçekleştirilebilecek hedefler koymak, çeşitli nedenlerle yorgun olmak, başarısızlık korkusu ve işleri kısa sürede, mükemmel şekilde yapma isteği olarak gösterilebilir.

Hipnoterapi ve Erteleme Sorununun Tedavisi

Hipnoterapi, hipnoz altında bulunan kişinin bilinçaltına ulaşarak algılarını, düşünce şeklini, duygularını, davranış kalıplarını değiştirmeye yönelik telkinler verme yoluyla sorunları tedavi etmek olarak tarif edilebilir. Bu nedenle erteleme sorunu gibi olaylara bakış açısından kaynaklanan, geçmişteki tecrübelere dayanan sorunların çözümlenmesinde çok etkili bir yöntemdir. Psikolojik temelli birçok sorunu hipnoterapi yöntemiyle kısa sürede, kalıcı ve kesin olarak çözümlemek mümkündür. Ama erteleme sorunu ya da sınav kaygısı gibi öğrenilmiş davranışlara ya da düşüncelere dayanan problemleri hipnoterapi ile çözümlemek çok daha kolaydır.

Hipnoterapi yönteminde uygulanan seanslar sırasında, erteleme sorununa ya da benzeri sorunlara yol açan durumlar, tecrübeler, travmatik olaylar, düşünceler algılanır ve verilen telkinler yoluyla bu durumların tekrar düzenlenmesi, tekrar yorumlanması sağlanır. Bu şekilde erteleme sorunu ve (sınav kaygısı, fobiler vb.) diğer farklı sorunlara yol açan etkenlerin ortadan kalkması ya da farklı bir bakış açısıyla yorumlanması sağlanır. Verilen telkinler hipnoz sırasında verildiği ve bilinçli zihin yerine doğrudan bilinçaltına hitap ettiği için de direnç ya da reddetme gibi bir durumla karşılaşılması söz konusu olmaz. Yani hipnoterapi, erteleme sorunu gibi uygun bir tedavi yöntemi olarak kabul edildiği sorunların çözümünde diğer tedavi yöntemlerine ya da klasik terapi yöntemlerine göre çok daha başarılı sonuçlara kısa süre içinde ve kalıcı olarak ulaşabilir. Hipnoterapinin başarılı olması için en önemli gereksinimler ise kişinin sorununu çözmek istemesi, yönteme ve uygulamayı yapan hipnoterapiste güvenmesi, hipnoterapistle uyumlu çalışması, kişilik özellikleri ve hastanın hipnoza yatkın olması şeklinde sayılabilir. Tabi hipnoterapistin uyguladığı yaklaşım, telkin ve tedavi yöntemi de hipnoterapi seanslarından başarılı bir sonuç alınması için önemli olan noktalar arasında sayılmaktadır. Ama sadece bu konuda eğitim almış olan doktorlar ve diş hekimleri tarafından uygulanabildiği için, diğer koşulların sağlanması durumunda hipnoz ile tedavi yönteminin başarılı sonuçlar sağlayacağı söylenebilir.

hipnoz-ile-erteleme-sorunu-tedavisi