Hipnoterapi İle Eskiyi Hatırlama(Hafıza kaybı çözümü)

Eskiyi hatırlamak ve eskiyi artık hiç bir zaman hızlı bir şekilde unutmamak istiyorsanız bu mümkün.

Hafıza kayıpları farklı etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar olabilir. Hipnoz ve hipnoterapi yöntemleri hafıza kayıplarının çözümlenmesi, eksik anıların ya da hatıraların tekrar kazanılması için uzun süredir kullanılan en etkili yöntem olarak bilinmektedir. Hipnoterapi sadece hafıza kayıplarında, unutkanlık ya da kişinin kim olduğunu bilememesi durumlarında etkili değildir. Disosiyatif bozukluk olarak isimlendirilen tüm sorunların çözümlenmesi için kullanılan bir alternatif tıp yöntemidir. Alternatif tıp yöntemi olarak anılsa da, bu sorunların çözümlenmesi için kullanılan ve tavsiye edilen en etkili yöntemdir. Uygulama şeklini ve sağladığı yararları anlatmadan önce disosiyatif bozukluk terimi hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır.

Disosiyatif Bozukluk Nedir?

Disosiyatif kimlik bozukluğu söz konusu olduğunda, hastanın kimlik sorunları ya da bilinç-bellek sorunları ortaya çıkar. Bunlar arasında saçma konuşmalar, hiç konuşamama, unutkanlık, hafıza sorunları, bireyin kim olduğunu hatırlayamaması gibi sorunlar vardır. Bu sorunların ortaya çıkmasına neden olan etkenler ise kişinin üzülmesine, korkmasına, öfkelenmesine, utanmasına neden olan travmatik olaylar veya ruhsal, psikolojik sıkıntılardır. Yani yaşanılan travmalara karşı ortaya çıkan ve kişilerdeki kimlik, bellek, algı ve çevre gibi duyumların bir bütün halinde çalışmasını engelleyen bir rahatsızlıktır. Böylece bireyi travmalara karşı korur ve kişinin yaşamı üzerinde ortaya çıkacak olan etkilerin gecikmesini sağlar. Yani bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkar.

Disosiyatif amnezi (hafıza kaybı)ise disosiyatif bozukluklar arasında en sık rastlanan rahatsızlıktır. Bu bozuklukların farklı türleri vardır. Disosiyatif kimlik bozukluğu ve amnezinin bir türü sayılabilecek olan disosiyatif füg de bu alt türler arasında yer almaktadır. Disosiyatif amnezi söz konusu olduğunda genellikle travmatik ve stresli olaylar yaşanmıştır, kişi sadece belli bir dönemi ya da anısını veya tüm hayatını unutabilir, hatırlamayabilir. Disosiyatif fügden bahsedildiğinde ise kişinin kendi adını ya da ailesini unutması, tamamen farklı bir kimliğe bürünmesi, yaşadığı ortamdan ve çevreden uzaklaşması, kopması söz konusudur. Genellikle kısa sürer. Saatler ya da günler içinde geçebilir. İyileşme genellikle kendiliğinden meydana gelir. Bu rahatsızlığı yaşayan kişiler füg başlangıcını hatırlayabilseler de sorunun yaşandığı dönemi yani füg dönemini hatırlamazlar.

Hipnoterapi Yöntemi İle Hafıza Kayıplarının (Amnezi) Çözümü

Hafıza kayıpları söz konusu olduğunda yeni bilgiler öğrenme ve kaydetme becerisi yitirilmez. Sadece daha önceden edinilmiş ve depolanmış olan bilgilere, deneyimlere, anılara ulaşma becerisi kaybedilmiştir. Herhangi bir beyin bozukluğu yoktur. Genellikle aşırı stresli ve travmatik olaylar sonrasında görülür. Özellikle doğal afet durumlarında ya da savaş ortamlarında (nispeten) sık olarak rastlanılan bir sorundur. Başlangıcı ise genellikle ani olur. Kadınlarda ve yaşı ilerlemiş olan (60 ve 70 aralığı gibi) erişkinlerde daha sık görülmektedir. Disosiyatif amnezi söz konusu olduğunda hastalar kişisel kimliklerini tamamen yitirirler. Geçici tam amnezi söz konusu olduğunda ise kişinin kimliği sağlam kalır ama bilgilerini ve deneyimlerini hatırlamakta zorlanır, bunlara ulaşamaz.

Hipnoterapi yöntemi ile kişinin bilinçaltına ulaşmak ve hafızasına, anılarına ve bilgilerine ulaşmasını sağlayacak olan telkinleri yapmak mümkün olur. Ama hipnoza girmekte zorlanan kişiler genellikle yönteme güvenmeyen, yöntemle ilgili kaygı ve korku yaşayan kişilerdir. Ayrıca odaklanmakta ya da konsantre olmakta zorlanan kişiler de hipnotize olmakta zorlanabilir. Bu nedenle hafıza kaybı yaşayan kişilerin hipnotize olması ve odaklanması zor olabilir. Ama bu gerçekleştiğinde anılarına, bilgilerine ulaşmasını sağlayacak olan telkinler verilebilir. Elbette bu yöntem sihirli bir yöntem değildir. Yani kişiyi hipnotize ettikten sonra ‘geçmişin’ hatırla gibi bir komut verilmesi ve sorunun giderilmesi mümkün olmayacaktır. Ama kişinin hatırladığı ilk anılarından ya da önemli deneyimlerinden faydalanılarak, anılarına ve tabiri caizse bilgi deposuna ulaşmasını sağlayacak olan telkinler verilebilir. Bu telkinler sayesinde bazı anılara ulaşmak ve ulaşılan anıların ya da bilgilerin de diğer anıları ve bilgileri tetiklemesini sağlamak mümkün olacaktır. Hipnoterapi yönteminin avantajı, hafızaya yani beynin bilgi deposuna direkt olarak ulaşılmasını sağlamak, sorunu tetikleyen travmatik olayların ya da stresli durumların farklı bir şekilde algılanmasını sağlamak olacaktır. Algılarda sağlanan değişiklikler ve sorunun kaynağına direkt olarak inilmesi, bunları etkileyecek olan telkinlerin yapılması da sorunun çözümlenmesini sağlayabilecek olan en kısa yol olacaktır. Sonuç olarak içinde hafıza kayıpları da bulunan tüm psikolojik sorunların çözümü için başvurulabilecek en etkili yöntem hipnoterapi olacaktır.

hafıza-kaybı