Hipnoterapi ile Karanlık Korkusu Tedavisi

Hipnoz ile karanlık korkusu tedavisi hakkında bilgi alın.

Karanlık korkusu, toplumdaki birçok bireyin yaşadığı ve özellikle yetişkinlerin çoğu zaman bahsedemediği, açıklamaktan utandığı korkulardan bir tanesidir. Zaman içinde ilerleyen ve ortaya çıkmayan karanlık korkusu, özellikle yetişkin bireylerin hayatını önemli ölçüde etkilemeye ve kısıtlamaya başlayabilir. Bu nedenle karanlık korkusu ve tedavisi hakkında bir inceleme yapmak yerinde olacaktır.

Karanlık Korkusu Nedenleri

Karanlık korkusu pek çok farklı etken nedeniyle ortaya çıkan bir korku olabilir. Çocukken karanlıkta tek başına kalmak, karanlıkta sıkıntılı, tehlikeli bir olay yaşamak karanlık korkusunu tetikleyebilir. Karanlık korkusunun ortaya çıkmasının asıl sebebi de tehlike korkusu olarak gösterilebilir. Çünkü karanlık bilinmeyendir, farklı tehlikeleri barındırdığı düşünülebilir.

Bireylerin erken dönemlerinde, çocukluklarında yaşadıkları bazı olaylar,  travmalar ya da tecrübeler karanlık korkusunu tetiklemiş olabilir. Yetişkin olduklarında ise bu korkudan söz etmekten çekinebilirler, utanabilirler. Karanlık korkusu ile baş etmek için ışıkları sürekli açık bırakmak, odaları sürekli olarak kolaçan etmek ve karanlıkta yalnız kalmamak gibi farklı kaçış yöntemlerine başvurabilirler. Ama bu kaçış yöntemleri takıntı, saplantı haline dönüşerek karanlık korkusu sorununun daha da derinleşmesine yol açabilir. Dolayısıyla bireylerin hayatını önemli ölçüde etkilemeye başlar. En doğru yol, karanlık korkusu ile yüzleşmek ve bu sorunu çözmek için uzmanlardan yardım almak olacaktır.

Karanlık Korkusunun Tedavisi

Karanlık korkusunu tetikleyen, ortaya çıkaran nedenleri bulmak ve sorunları çözümlemek amacıyla psikologlardan, psikiyatristlerden yardım alınabilir. Sorunun kaynağını tespit ettikten sonra farklı terapi yöntemleriyle karanlık korkusunu ortadan kaldırmak mümkün olabilir. Ama klasik terapi yöntemlerinin bir dezavantajı olduğunu söylemek mümkündür. Bu da gerçekleştirilen terapiler sırasında kişilerin bilinçli olmaları ve sunulan tedavi yöntemlerini, savları ya da egzersizleri reddetmeleri, direnç göstermeleridir. Dolayısıyla psikolojik temelleri olan ve hastanın uzun yıllar içinde edindiği düşünce yapısıyla ya da yaşam tarzıyla, davranış kalıplarıyla çelişen önerileri kabullenememesi, direnç göstermesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu da problemi çözmeyi zorlaştıracak ve tedavi süresinin uzamasına neden olacaktır. Tedavi sürecinin daha kısa sürmesini ve klasik terapi yöntemlerinde karşılaşılan dirençle karşılaşılmasını istemeyen kişiler ise farklı psikiyatrik sorunlar için hipnoterapi yöntemine başvurabilirler.

Hipnoterapi ile Karanlık Korkusunun ve Diğer Psikiyatrik Sorunların Çözümü

Hipnoterapi, hipnoz ile tedavi anlamına gelen bir sözcüktür. Klasik terapi yöntemlerinden farkı ise hastanın bilinçaltına doğrudan ulaşılmasını sağlaması olarak gösterilebilir. Hipnoz altında bulunan kişi kendi bilinçaltına, düşüncelerine ve hipnoterapistin verdiği telkinlere yoğunlaşmıştır. Bu sayede sorunlarını çözmeye istekli olan kişilerin yararlandığı hipnoterapi seansları sırasında, klasik terapi yöntemlerinde karşılaşılabilen direnç gösterme, egzersizlerin ya da ödevlerin eksik uygulanması veya hiç uygulanmaması gibi sorunlarla karşılaşılmaz. Kısacası hipnoterapi yönteminin uygulanabileceği psikolojik sorunlar söz konusu olduğunda, hipnoterapi yöntemiyle ulaşılan tedavi sonucunun diğer yöntemlere göre daha etkili, daha kısa sürede gerçekleşen ve kalıcı olan çözümler olduğu söylenebilir.

Sonuç olarak karanlık korkusu ile baş etmek için yararlanılabilecek en uygun yöntemlerden bir tanesinin hipnoterapi olduğu söylenebilir. Tabi sadece karanlık korkusu için değil, pek çok farklı sorunun çözümüne ulaşmak için de hipnoterapi yönteminden faydalanılabilir.

Hangi Sorunlar İçin Hipnoterapi Yönteminden Yararlanılabilir?

Hipnoz ve hipnoterapi neredeyse bütün psikoterapötik yöntemlerde tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Ama etkinliğinin bazı sorunlar için olduğu da söylenebilir. Temel kural ise ‘hipnoz kullanmadan tedavi etmek mümkün değilse, hipnoz ile tedavi etmek de mümkün değildir’ şeklinde koyulabilir. Neredeyse tüm fobiler, cinsel işlev bozuklukları, tik, sınav kaygısı, kekemelik, yeme problemleri ve obezite, gece işemeleri, sigara bağımlılığı gibi birçok psikiyatrik sorunda hipnoterapi yönteminden yardım almak mümkündür. Tabi karanlık korkusu, iğne korkusu, sebebi bilinmeyen ağrı gibi daha özele inilen sorunlar için de bu yöntemden faydalanılabilir.

Önemli olan sorununuzun uzmanlar tarafından değerlendirilmesi ve sorunun çözümü için hipnoterapi yönteminden yararlanıp-yararlanılamayacağının tespit edilmesidir. Hipnoterapi ile tedavi olmaya karar verdiğinizde maksimum fayda sağlamak için ise bu yönteme ve bu yöntemi uygulayan uzmana güvenmeniz gerekecektir. Hipnoterapi yöntemini uygulayabilecek olan uzmanların bu konuda eğitimli doktorlar ve diş hekimleri olduğunu da unutmamak gerekir. Uygun şartlar sağlanarak yardım alınan hipnoterapi yöntemiyle yapılan tedavi uygulamalarının çok etkili olduğunu, sonuçlara nispeten daha kısa sürede ulaşıldığını ve ulaşılan çözümlerin kalıcı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

hipnoterapi-ile-karanliktan-korkma-tedavisi