Hipnoterapi ile Kekeleme Tedavisi

Konuşma bozuklukları ve kekeleme için kesin çözüm.

Hipnoterapi ile Kekeleme Tedavisi

Kekemelik, bir tür konuşma bozukluğu olup, konuşma sırasında ya da konuşmaya başlarken bazı sözcükleri ve sesleri tekrarlayarak, duraksayarak çıkarılması ile konuşmanın akıcılığının bozulduğu yanlış konuşma bozukluğudur. Kekeme olan kişiler heyecanlandıklarında, stres yaşadıklarında, sinirlendiklerinde, baskı altına girdikleri zaman, kalabalık bir ortamda ya da önemli bir kişi ile konuştuklarında kekemelik problemlerinin daha da arttığını bildirmektedirler. Kekemelik dil eğitiminin alınmaya başlandığı dönemlerde ortaya çıkmaktadır. Genellikle 2 ile 5 yaşları arasında belirginleşir. Kekemelik tüm kültürel ve etnik gruplarda görülen bir konuşma bozukluğudur.

Kekemelik zeka geriliği değildir. Asıl nedeni çocuklardaki düşünme hızının konuşma hızından daha fazla olmasıdır. Kekeleyen çocuklar aslında zeki çocuklardır. Hızlı düşündükleri için, düşünme hızları önde konuşma hızı ise arkada kalır. Aileler çocuğa konuşmasını düzeltmesi için baskı yapmasalar belki de kekemelik kendiliğinden geçecektir. Korku ve stres kekemeliği arttırır. Yine ailenin baskısı ve çocuğu kontrol etme çabaları kekemeliği olumsuz yönde etkiler. Kekemelik çocuğun okul başarısını, mesleki başarısını ve toplumla olan ilişkilerini de etkileyebilir. Çocuk içine kapanabilir ve iletişim kurmaktan kaçınabilir. Çünkü kendisi ile alay edeceklerini düşündüklerinden arkadaşları ile iletişim kurmakta zorlanır ve arkadaşlıklar kuramaz.

   Kekemeliğin nedenleri

Kekemeliğin nedenleri psikolojik, fizyolojik, kalıtımsal ya da bir travma olabilir. Beyin dalgalarından gelen iletim bozuklukları fizyolojik olarak kekemeliğe neden olabilir. Doğru nefes alamama ve solunum bozuklukları kekemelik problemini ortaya çıkarabilir. Çevrede sıkıntı veren sorunlar, ailevi problemler, herhangi bir şeyden duyulan korku, kaygı kekemeliğe neden olabilir. Aşırı baskı ve stres altında kalmak, ailelerin çocuklardan beklentileri ve sürekli çocuğun kontrol altında tutulmaya, yönetilmeye çalışması nedeni ile kekemelik oluşabilir. Ani bir korku ya da kaygı sonunda çocuğun yaşadığı travma neticesinde çocuk kekeleyebilir ve hatta konuşmayabilir. Yine aile içerisinde bulunan birinin kekeme olması, konuşmayı öğrenen çocuğa örnek olabilir. Tüm bu nedenler sonrası çocuk ses ve hece tekrarlarına, konuşmaları uzatmaya, akıcı konuşma yerine duraklayarak konuşmaya başlar ve kekemelik ortaya çıkar.

   Kekemeliğe hipnoz ile çözüm

Kekemeliğin tespiti ilk olarak aile tarafından yapılır. Çocuklar konuşmaya başlamadan önce düşünürler. Düşünme hızları konuşma hızlarından daha fazladır. Bu yüzden ilk başlarda geçici kekemelik ve konuşma bozuklukları görülebilir. Fakat dil gelişimi sırasında yaşıtlarına göre geriden gelen çocukların farklı konuşmaları ailelerin tespiti ile olur. Burada profesyonel yardım almak gerekir.

Hipnoz kekemelik tedavisinde yıllardır uygulanan bir yöntemdir. Hipnoz bilinçaltında yer alan olumsuz düşünceleri değiştirmek için kullanılmaktadır. Kekemeliğin nedeni genellikle yaşanan bir kaygı ve korku olabilir. Bir olay karşısında korkan çocuk gerilir, nefes kontrolünü kaybeder ve kekemelik başlar. Aile fertlerinin kekemelik konusunda izlediği yanlış tutumlar ve davranışlar kekemeliğin çocukta kalıcı hale gelmesine neden olur. Hipnoterapist tarafından uygulanan hipnoz ile kekeme olan çocuk, travmanın yaşandığı ana götürülür. Travmanın yaşandığı olay sırasında yaşanan olumsuz duygular verilen telkinler ile boşaltılır. O güne ait olumlu duygu ve düşünceler bilinçaltına telkinlerle iletilir. Hipnoz ile aslında yaşadığı olayın sandığı kadar kötü bir durum olmadığı belirtilir. Hipnoterapi ile kekemelik yaşayan kişiye doğru nefes alıp vermenin önemi anlatılır. Diyafram nefesinin nasıl yapılması gerektiği gösterilir. Çünkü yanlış nefes alıp verme de kekemeliğin nedenleri arasındadır.

Kekemelik yaşayan kişilerde konuşmaya başlarken kaygı duyması, korku, diğer insanlar ile konuşmaktan kaçınmaları ve özgüven eksikliği hipnoterapi ile çözülebilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken, hipnoterapi uygulamasına başlamadan önce mutlaka kekeme olan kişinin kekemeliğe dair olan olumsuz düşünce, algı ve duygu değişiminin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Kısacası, bireyin kekemeliği nasıl kontrol edebileceği becerisine ulaşmış olması önemlidir. Hipnoz kişinin içinde bulunduğu sorunları çözmek ve kendini keşfetmek için bilinçaltına inilen bir uygulamadır. Kişi hayatında yaşadığı problemleri, kaygıları, korkuları hipnoz sırasında telkin yoluyla olumlu yöne çevirir. Kişinin sorunlarını çözmeye yönelik telkinler merkezi sinir sistemine gönderilir. Böylece kişi hayatında travma yaratan olaylardan kurtularak hayata daha olumlu ve pozitif bakmayı öğrenir. Hipnoz iradenin kontrolüdür. Kişiye istemediği şeylerin yapılacağı ve söylemek istemediklerinin söyletilebileceği bir olgu değildir. Yan tesiri yoktur. Bilimsel bir yöntem olan hipnoz, gösteri sanatı değildir ve alternatif tıp yöntemi olarak sınıflandırılır. Psikolojik sorunların çözümünde uzun süredir kullanılan etkili bir yöntemdir.

kekeleme tedavisi
kekeleme tedavisi