Hipnoterapi ile Sinir Çözümü

Sinirlerinizi bilinç altında bitirerek yeni bir kişisel özellik kazanın.

Terapi yöntemleri psikiyatristler ve psikologlar tarafından kullanılan, nevroz olarak isimlendirilen rahatsızlıkların tedavi edilmesinde kullanılan yöntemlerdir. Nevroz kelimesi ise bireylerin normal olarak kabul edilen davranış kalıplarının dışına çıkması, anormal davranışlar sergilemesi olarak tarif edilebilir. Nevroz hastaları yani nevrotik hastalar toplum içinde yaşamlarını sürdürürler ama bazı durumlarda anormal davranışlar sergilerler. Genellikle de bu anormal davranışları sergilediklerinin farkındadırlar. Nevrotik hastalar hem kendi sorunlarını hem de çevrelerindeki insanların söz konusu problem nedeniyle yaşadıkları sorunları düzeltme, iyileştirme çabasındadırlar. Dolayısıyla bir kısır döngü içine girerler ve sorunları daha da büyüyebilir. Halk tarafından genellikle sinir hastalıkları olarak tanımlanan bu rahatsızlıklar, mümkün olduğu kadar hızlı ve etkili tedavi yöntemleri kullanılarak çözüme kavuşturulmalıdır. Çünkü zaman ilerledikçe sorunlar büyüyecek ve içinden çıkılması, çözüm üretilmesi daha zor olan problemler haline gelecektir.

Sinir Hastalıklarının Sebepleri

Bahsedilen rahatsızlıklar çok farklı alanlara yayılabilir. Cinsel hayatta problemler yaşanması da nevrotik hastalıklar arasında olabilir, saplantı nevrozu ya da korku nevrozu gibi rahatsızlıklar da bu problemler arasında yer alabilir. Bireylerin anormal davranışlar sergilemesine neden olan etkenler de farklı olabilir. Bunlar arasında stres, günlük hayatta aşırı zorlanma, bedensel ihtiyaçların giderilememesi, psikolojik ihtiyaçların giderilememesi, aşırı kaygı, bireylerin yaşadığı psikolojik kökenli içsel çatışmalar, bazı bedensel ya da kalıtımsal hastalıklar, gelişim bozuklukları gibi etkenler bulunmaktadır. Rahatsızlığın kaynağının tespit edilmesi ve uygun tedavi yönteminin belirlenmesi ise uzmanlar tarafından yapılan tetkikler sonucunda ortaya çıkacaktır.

Hipnoterapi Yöntemiyle Sinir Hastalıklarının Tedavisi

Uzman tarafından hastalığın kaynağı tespit edildikten sonra uygun tedavi yöntemi belirlenecektir. Fizyolojik sorunlardan kaynaklandığı anlaşılan hastalıkların tedavi edilmesi için medikal yöntemlerden yararlanılabilir. Ama rahatsızlığın kaynağının psikolojik etkenler ve geçmişteki deneyimler olduğu tespit edilirse, psikoterapi yöntemlerinden faydalanmak gerekecektir. Hipnoterapi yöntemi de psikolojik kaynaklı sorunların çözülmesi, geçmiş yaşantılardan kaynaklanan problemlerin giderilmesi için kullanılan en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Çünkü nevrotik hastalar genellikle gündelik işlerinden ya da sorunlarından kaçma eğiliminde olan, problemlerini çok fazla konuşmak istemeyen, egoist eğilimler gösteren kişilerdir. Dolayısıyla klasik psikoterapi yöntemleriyle bu sorunları aşmak mümkün olmayabilir ya da çok uzun zaman gerektirebilir. Oysa hipnoterapi ile bu kişilerin sorunların kaynağına inmesini sağlamak, kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak ve sorunun çözümüne yönelik telkinleri vermek çok daha kolay olacaktır.

Hipnoterapi Yönteminden Faydalanabilinen Durumlar

Hipnoterapi travmatik olaylar yaşamış olan, geçmişteki yaşantılarında kötü deneyimler yaşamış olan kişilerin tedavi edilmesinde çok başarılı sonuçlar vermektedir. Hafızası örselenmiş olan ve bu nedenle sorunlar yaşayan kişilerin tedavisinde hipnoterapi kullanılarak hafıza tekrar yapılandırılabilir ya da travmatik olayın düşünüldüğü kadar önemli olmadığına, sorunun üzerinden gelinebileceğine dair telkinler yapılabilir. Sonuçta hipnoterapi ile travmatik olaya ulaşmak ve çözüm üretmek diğer yöntemlere göre çok daha kolay ve etkili olacaktır.

Hipnoterapi yönteminin çok etkili olduğu durumlar arasında aşırı kaygıya dayanan rahatsızlıkların tedavi edilmesi de bulunmaktadır. Duyarlılığın azaltılması, panik bozuklukların iyileştirilmesi, çeşitli fobilerin tedavisi, diş hekimlerinin yaptığı tedavileri desteklemek için (kaygıyı ve korkuyu azaltmak için) hipnoterapi yöntemi kullanılabilir. Kaygı belirtilerinin kontrolü ya da algıların değiştirilmesi gibi yöntemler ile bu sorunların üzerinden gelmek mümkün olacaktır. Bu yöntemleri hayata geçirmek için kullanılabilecek olan en uygun araç da hipnoterapi olacaktır.

Cinsel işlev bozuklukları, ağrılı durumlar, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, depresyon gibi rahatsızlıklar söz konusu olduğunda da hipnoterapi yöntemlerinden yararlanılabilir. Ama bu sorunlar dirençli psikiyatrik sorunlar olarak kabul edilebilir. Bu durumlarda hipnoterapi yöntemi kullanılmaya karar verilirse, tedavi yöntemini uygulayan terapistin çok dikkatli olması gerekecektir. Tabi konunun uzmanı olması ve üst düzey deneyimi olması da yerinde olacaktır.

Sonuç olarak hipnoterapi yöntemi kullanılarak psikolojik kökenleri olan tüm rahatsızlıklar, sinir hastalıkları da tedavi edilebilir. Ama hipnoz yönteminde hastanın iç dünyasının dinamiklerini değiştirmek, bilinçdışı durumda çalışmak söz konusudur. Bu nedenle hipnoz yöntemini uygulayan kişinin uzman olması, yeterli bilgi birikimine ve deneyime sahip olması çok önemlidir. Hipnoterapi yönteminin uygulanması konusunda karar veren ya da tavsiyede bulunan klinik psikologlar ya da psikoterapistler de deneyimli olmalıdır. Bu ön şartlara uyularak başlanılan hipnoterapi ile çok önemli psikolojik sorunları hızlı ve etkili bir şekilde aşmak mümkün olacaktır.

siniri kafada bitirmek
siniri kafada bitirmek