Hipnoterapi İle Stres Yönetimi

Artık bahane ve saçma çözümlere yer yok. Gerçek çözüme doğru ilerleyerek tüm streslerden arının.

Stres 21. Yüzyılın hastalığı olarak tanımlanan bir problem olarak hemen her yerde karşılaşılan bir sorun olarak gösterilebilir. Stres temel olarak belli bir dönemde yaşanan fizyolojik ya da psikolojik sıkıntı değildir. Stres olarak tanımlanan olgu, yaşanılan psikolojik veya fizyolojik sıkıntı nedeniyle ortaya çıkan süreç olarak gösterilebilir. Dolayısıyla bu süreç, yaşanan sıkıntılar ve bunlara verilen bireysel tepkilerin bir araya gelmesi ile oluşan bir durumdur. Bireysel tepkiler süreçte önemli olduğu için, farklı kişiler aynı olaylar karşısında farklı tepkiler verebilirler. Yani yaşadıkları stresin derecesi veya etkileri farklı olabilir. Ayrıca kişinin yaşadığı stres olumsuz sonuçlar doğurmayabilir. Stres sonucunda kişiyi eyleme yönlendiren ve hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıran etkenler de ortaya çıkabilir. Dolayısıyla stres kelimesi sıkıntı kelimesinin tarifi ya da bu duygunun psikoloji bilimindeki karşılığı olarak kabul edilemez.

Stresin Olumsuz Etkileri

Kişilerin içinde yer almak durumunda kaldıkları farklı olaylar ya da kendisine yapılan talepler, bunları karşılayamayan kişilerde bazı fizyolojik ya da psikolojik sorunlara yol açabilir. Kişi bu talepleri ya da olayları aşırı talepler ya da olaylar olarak algılayabilir, bunlarla baş edemediğinde ise bunu bir tehdit olarak algılayan insan bedeni, hoş olmayan fizyolojik ya da psikolojik tepkiler verebilir. Bu süreç olağan bir hale gelirse yani stres alışılmış bir olay haline gelirse (yoğun ve yorucu iş temposu sırasında yaşanılan stres gibi), vücudun savunma ya da baş etme mekanizmaları çok önemli ve endişe verici tepkiler verebilir. Bu gibi durumlarda stres, kalp krizi ve vücut direncinin azalarak çeşitli hastalıklara yakalanmasının kolaylaşması gibi fiziksel problemlerin tetikleyicisi durumuna gelebilir. Stresin tetiklediği psikolojik rahatsızlıklar arasında ise panik atak gibi sorunlar olabilir. Sonuç olarak aşırı stres süreğen bir duruma geldiğinde hem bedensel hem de psikolojik rahatsızlıklar ile karşılaşılmasına yol açabilir.

Stres Tedavisi

Stres vücutta yarattığı rahatsızlıkların yanı sıra, farklı sorunlarla karşılaşılmasına da neden olabilir. Nikotin yani sigara kullanımı, stresin fiziksel bileşenleriyle baş etmek için kullanılabilir. Benzer şekilde alkol ya da uyuşturucu maddelere, diğer maddelere ya da ilaçlara bağımlık geliştirilebilir. Dolayısıyla kronik hale gelmiş olan stresi kontrol etmek, tedavi etmek önemli bir görev ve zorunluluk olarak kabul edilebilir.

Stresin tedavisinin üç aşamadan oluştuğu söylenebilir. İlk aşamada stres nedeniyle oluşan hastalıkların tedavi edilmesi süreci vardır. Bu süreçte hem fiziksel hastalıklar hem de psikolojik rahatsızlıklar tedavi edilmektedir. Bu tedavi süreçlerinin aynı hastalıkların stresin etkisi olmadan meydana geldiği durumlardan farkı yoktur.

Tedavinin ikinci aşamasında, hastada strese neden olan faktörlere karşı geliştirilmiş olan davranışların ve tutumların değiştirilmesi söz konusudur. Bilişsel ve tutumsal değişim aşaması olarak tanımlanabilecek olan bu aşama, stres yaratan olaylara karşı bireyin bakış açısını ve tutumunu değiştirme, böylece sonucu değiştirme çabasına odaklanır. Yani kişilerdeki baş etme ve savunma mekanizmalarının bu olaylar karşısında harekete geçmesini, olumsuz tepkiler verilmesini engellemeyi hedefler.

Tedavinin üçüncü aşaması ise uzun vadede strese verilecek olan olumsuz tepkilerin ortadan kaldırılmasını hedefleyen, bu nedenle bedenin egzersiz yaparak ve fiziksel zindelik sağlayarak dirençli hale gelmesini sağlamaya çalışan süreçtir.

Hipnoterapi ve Stres Tedavisi

Hipnoterapi yöntemi stres tedavisinin her aşamasında yardımcı olan, hızlı bir şekilde ilerlenmesini sağlayan ve diğer yöntemlerden daha etkili olan bir yöntem olarak kabul edilmelidir. Çünkü tedavinin her üç aşamasında da davranış biçimlerinin ya da olaylara karşı verilen tepkilerin değiştirilmesi söz konusudur. Hipnoz sırasında uyku ile uyanıklık arasında bulunan ve telkinleri almaya hazır olan bilinçaltı ve zihin, yapılan uygun telkinler ile vücudun stresle baş etmesini sağlayacak olan mekanizmaları harekete geçirecektir. Yani öğrenilmiş olan ya da doğru olduğu kabul edilen davranış kalıpları ya da düşünceler değiştirilebilecektir. Örneğin tedavinin ilk aşamasında stresin ortaya çıkardığı panik atak sorununu gidermek için kaygıyı azaltmaya yardımcı olacak, ikinci aşamada stres yaratan olayların yorumlanma biçiminin değiştirilmesini sağlayacak, üçüncü aşamada strese karşı dirençli olunmasını sağlayacak davranış kalıplarının edinilmesini kolaylaştıracaktır. Yani stresle ve onun yol açtığı diğer sorunlarla baş etmek için faydalanılabilecek olan tedavi yöntemleri arasında en önde gelen hipnoterapi ve hipnoz tedavisinin uygulamasını yapan hipnoterapist olacaktır.

stres kontrolü
stres kontrolü