Hipnoterapi ile Tiklerden Kurtulmak

Sürekli tekrarladığınız tik ve bazı huylar mı var? Bilincinizle artık dost olacaksınız. Tüm istenmeyen tiklere elveda.

Herhangi bir alışkanlığınız değiştirilmeye çalışıldığında güçlü bir dirençle karşılanır. Bilinçli bir aklın davranış değişikliği yapma kararında, motivasyon ve irade bir yere kadar direnç gösterir. Bilincin değişiklik yapma çabası bir yerden sonra bilinçaltına boyun eğmek zorunda kalır. Hipnoz esnasında vücut ve zihin gevşer ve verilen telkinlere açık duruma gelir. Hipnoz, psikolojik kökenli sorunların giderilmesinde, bağımlılıklardan kurtulmada, yeni alışkanlıklar ve davranışlar kazanmada, motivasyonda, özgüven kazanmada, öfke kontrolünde ve daha birçok problemlerde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Tik de psikolojik kökenli bir rahatsızlıktır. Tik kasların istem dışı olarak kasılmasıdır. Tikler zamanla bir yerde yerleşir ve çoğu zaman kişi tarafından otomatik olarak tekrarlanır. 6 yaşından sonra daha fazla görülür. Okul öncesinde göz kırpma gibi tikler çocuklarda daha fazla görünür. Bazı tikler ergenlik çağlarında kaybolmasına rağmen, ileriki yaşlara kadar uzanan tikler de vardır. Göz kırpma, yüz ve yanak adalelerinde görülen tikler, baş oynatma, burun çekme, omuz silkme, dizini ve ayaklarını sallama, kulaklarını oynatma, kollarını sallamak en çok karşılaşılan tik problemleridir.

Tiklerin Nedenleri

Tiklerin oluşmasının başında ruhsal nedenler vardır. Genellikle iç dünyada yaşanan gerilimler ve çatışmalar sonrası bu tikler oluşur. Engel olmaya çalışıp kurtulmak istedikçe, tiklerde daha fazla artış gözlenir. Özellikle üzüntü, yorgunluk ve duygu yoğunluğunun fazla olduğu dönemlerde tikler artış gösterir. Küçük yaşlarda etrafında kavga, güvensizlik, tedirginlik, korku, kaygı, yorgunluk, öfke, acı gibi duygular ile karşılaşan çocuklarda tikler oluşabilmektedir. Örneğin kardeşi olan bir çocuk kardeşine göre büyümüştür. Anne ve babası, çocuk olmasına rağmen sürekli kardeşinin yaptıkları için onu suçlamaktadırlar. Yine devamlı kavga eden anne ve baba figürü olması, ebeveynler tarafından çocuğun dövülmesi, çocukta korku, kaygı, endişe, tedirginlik oluşturur. Tüm bu olayla sonucunda çocukta göz kırpması, burun çekme, baş oynatma, omuz silkme gibi tikler meydana gelir. Bunun dışında istemsiz olarak tekrarlanan hareketler zamanla alışkanlık haline gelir ve otomatik olarak tekrarlanır. Mesela sürekli gömlek giymekten rahatsız olan bir kişi zamanla omuz silkmeye başlar ve bu durum tike dönüşür. Yine rahatsızlık sonrası sürekli öksüren ya da boğazını temizleyen bir kişide ileriki dönemlerde bu durum alışkanlığa dönüşür ve bir tik halini alır. Tiklerin oluşması örneklerden de anlaşıldığı gibi çevresel etmenler ile gerginlik veren bir olay sonrası, ailede ya da çevrede yapılan uyarılar ile cezalandırma sonrası meydana gelen olaylardır. Özellikle de 7-12 yaş arasındaki çocuklarda görülür. Bu tiklerin bazıları kalıcı olmakla beraber bazıları da kendiliğinden düzelmektedir. Bu süreci hızlandırmak için hipnoz en etkili yöntem olacaktır.

  Hipnoterapi ile Tiklere son!

Tiklerin yerleşmesinde anne, baba ve öğretmen gibi kişilerin rolü büyüktür. Çünkü yetişkinler, çocuklarında gördükleri tikler nedeni ile kaygılanmakta olup, çocuğun davranışlarını kontrol altına almak isterler. Anne ve babanın çocukların davranışlarını kontrol etmek istemeleri sonucunda çocukta daha fazla gerginlik oluşur ve bunun sonucunda da farklı problemler ortaya çıkmaya başlar. Mesela bir tik nedeni ile öğretmeni tarafından azarlanan çocuk okuldan da uzaklaşır. İşte burada bir profesyonelden yardım almak gerekir. En iyi ve kalıcı çözüm ise bir hipnoterapiste başvurmak olacaktır. Hipnoterapi ile öncelikle tikin oluşma nedeni belirlenir. Çünkü çocuğun kaygı, korku, endişe, öfke ya da tedirginlik sonrası oluşan tikinin nedeninin bilinmesi gerekir. Çocuğun bilinçaltına yerleşen bu durumdan kurtulması için hipnoz yöntemi uygulanır. Hipnoz yöntemi ile tikin oluşmasına neden olan olayın olumsuzluklarının giderilmesi yönünde telkinler verilir. Çocuğun pozitif yöne doğru kaydırılması ve bu alışkanlığından kurtulması sağlanır. Ruhsal kökenli tikler terapistlerin yardımı ile ortadan kaldırılır. Hipnoz sayesinde çocuk problemlerini anlatabilir ve aldığı telkinler ile tüm bunlardan kurtulabilir.

Hipnoz, dikkatin yoğunlaştığı ve telkin alma yeteneğinin arttığı uyku ile uyanıklık arasıdır. Hipnoz sırasında zihin rahatlamış ve gevşemiş durumdadır. Bu yüzden verilen telkinlere de açıktır. Kişinin ihtiyaçları doğrultusunda telkin alarak kişisel değişiklikler yapabilmesi için bilinçaltı hazırdır. Hipnoterapi ise hipnozun tedavi amacı ile kullanım şeklidir. Tedavi için kullanılan bu yöntem sayesinde bilinçaltına yerleşen alışkanlıklardan, bağımlılıklardan, tiklerden, korkulardan, stresten kurtulmak mümkündür. Hipnoterapi ile kişiler şikayetlerinden kısa sürede ve hızlı bir şekilde kurtulabilmektedir.

tekrar edilen tikler için hipnoterapi
tekrar edilen tikler için hipnoterapi