Hipnoterapi İle Travmadan Kurtulmak

Aklınızda kalan bir an mı var? Bu an sizi rahatsız mı ediyor? Travmaların önüne hipnoterapi ile geçin.

Travma sözcüğü, tıp literatüründe canlılar üzerinde önemli etkileri olan, dışarıdan gelen mekanik bir etki sonucunda oluşan ve bir dokunun ya da bir organın yapısını bozan yerel yaralanmalar olarak tanımlanmaktadır. Psikoloji biliminde ise bireylerin üzerinde düşünmesine ve önem vermesine rağmen çözüme kavuşturamadıkları, tepki veremedikleri olaylar olarak kabul edilir. Bu olaylar arasında ailede yaşanan ya da farklı ortamlarda karşılaşılan şiddet ya da taciz olayları, doğal afetler ya da savaşlar olabilir.

Yaşanılan travmaların nedeni ne olursa olsun olumsuz etkileri bireyin hayatına yansıyabilir hatta çok etkili olabilir. Örneğin savaş ortamlarından geri dönen kişilerde kalabalık ortamlarda güvensizlik hissetme, yüksek seslerden korkma, sürekli olarak savunma durumunda bulunma ve çok küçük olaylara karşı bile şiddet içeren tepkiler verme eğilimi bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu kişiler topluma uyum sağlamakta zorlanmakta ve kendi başlarına kalmayı tercih etmektedirler. Dolayısıyla yaşanılan travmalar kişinin hayat biçimini ve yaşam kalitesini çok önemli ölçüde etkileyen faktörler olabilir. Ruhsal travmaları tedavi etmek ve onlarla baş edilmesini sağlamak için kullanılan tedaviler arasında Bilişsel davranış terapileri bulunmaktadır. Bu tedavi ve terapi oldukça iyi sonuçlar veren bir yöntemdir. Ama tedavinin hastanın durumuna bağlı olarak çok uzun bir süreye yayılabilmesi dezavantaj yaratabilir. Bu nedenle hipnoz kullanılarak tedavi anlamına gelen hipnoterapiden faydalanmak daha akılcı bir çözüm yolu olabilir.

Hipnoterapi ve Travmalar

Hipnoz, kişinin uyku ile uyanıklık durumları arasında bulunduğu, zihninin gevşediği ve dışarıdan yapılacak telkinlere açık hale geldiği bir durum olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla geçmişte yaşanan travmatik olayları farklı bir şekilde yorumlamayı sağlayacak olan telkinlerin yapılması için uygun bir durumdur. Hipnoterapi yöntemi geçmişte yaşanmış olan travmatik olayların değiştirilmesini ya da unutulmasını sağlamayacaktır. Ama hastanın bu olaya bakış açısını ve yorumlama şeklini değiştirecek olan telkinlerin yapılmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla diğer yöntemlere göre çok daha hızlı bir şekilde ve etkisi garantili olmak üzere travmaların yarattığı etkilerin tedavi edilmesini sağlayacaktır.

Bilişsel davranış terapileri de olayı yorumlama şeklini değiştirme, buna bağlı olarak yarattığı sonuçları değiştirme yönteminin uygulandığı tedavilerdir. Hipnoterapi yönteminden farkı ise kişinin bu olaya geri dönmesini sağlamak ve yorumlama şeklini değiştirmek için çok daha fazla çaba ve zaman gerektirmesidir. Oysa hipnoterapi yönteminde hipnotize olan hasta güvenli bir ortamda olduğunu hissedecek, travmatik olayın geçtiği zamana dönmekte ve bu olaya bakış açısını değiştirmekte zorlanmayacaktır. Dolayısıyla her iki tedavi yöntemi de aynı sonuca ulaşmayı hedefler ve aynı sonuca ulaşır. Ama hipnoterapi ile travmatik olayın geçtiği ana dönmek ve hastanın olaya bakış açısını değiştirmek çok daha kolay olacaktır.

Hipnoterapi Neden Etkili Bir Tedavi Yöntemi?

Hipnoterapi ile ruhsal sorunların kaynağını tespit etmek ve kişilerin olaylara bakış açılarını değiştirmek daha kolay olmaktadır. Hipnoterapi yöntemiyle kişileri korkularıyla yüzleştirmek, korku yaratan ya da kaygılanmalarına neden olan olayları kabul etmelerini sağlamak, hastanın travma sonucunda yaşadığı duyguları itiraf etmesini sağlamak çok daha kolay bir hale gelmektedir. Hastaya travma ile ilgili anılarını hatırlatmak (bilinçlilik), travma yaratan olayı somutlaştırmak (yoğunlaştırma), hastanın teselli edilmesini sağlamak yani eleştirildiğini, kötülendiğini düşünmesini önlemek de hipnoterapi ile travma tedavisinin önemli parçalarıdır.

Hastanın konsantrasyonu ve travmatik olaydan ulaşmasını sağlayan etkenlerin vurgulanması, Hastanın travmatik olaya karşı kendisini güçlü hissetmesinin sağlanması (kontrolün onda olduğunun telkin edilmesi), travmatik olayın ve parçalarının tekrar yaşanmasının sağlanması, olaya karşı hastanın nasıl tepki verdiğinin gözlemlemesinin sağlanması, kayıplarının ve kazançlarının muhasebesinin yapılmasının sağlanması hipnoterapi yönteminin avantajlı olduğu diğer yönlerdir. Hasta böylece travmatik olayı kendisinin bir parçası olarak kabul etmeyi ve şu andaki günlük yaşantısından ayırabilmeyi başaracaktır.

Sonuç olarak hipnoz altında bulunan ve travmatik olay yaşamış olan hastanın güvenli bir ortamda bulunduğunu hissederek olayı tekrar gözlemlemesi ve kabullenmesi sağlanacaktır. Böylece travmatik olayın güncel yaşantısında yarattığı olumsuz etkilerin minimuma inmesi sağlanır ve hastanın toplumun dışında kalmasını sağlayan davranış biçimleri geliştirmesi ya da sergilemesi önlenir. Yani hastanın yaşadığı travmatik olayı kabul etmesi, yorumlaması sağlanır ve hayatına devam etmesini engelleyecek olan tepkiler vermesi önlenir. Diğer tedaviler de bu sonuca ulaşmayı hedeflerler. Hipnoterapi daha kısa sürede ve daha etkili şekilde bu sonuca ulaşılmasını sağladığı için tercih edilmesi gereken tedavi yöntemidir.

travmalardan kurtulmak
travmalardan kurtulmak