Hipnoterapi İle Üşengeçliği Yenme

Üşengeçliği yenin ve artık isteklerinize cevap verin! Hipnoterapi ile yeni bir yaşam biçimine kapıları aralayın.

Üşengeçlik 21. Yüzyılın en önemli hastalıklarından birisi olarak kabul edilebilir. Bunun ndeni ise teknolojinin hızla gelişmesi ve ihtiyaç duyduğunuz şeylere ulaşmak için aletlerden, çözümlerden ya da araçlardan daha çok teknolojiye ihtiyaç duymanız. Bu alışkanlıklar zaman içinde yerleşiyor ve en basit eylemleri gerçekleştirmek için bile isteksizlik, halsizlik duymaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla ‘tembellik’ olarak düşünülen ve geçiştirilen sorun, bir süre sonra yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir problem haline dönüşebiliyor. Problemi aşmak için kullanılabilecek, başvurulabilecek yöntemler arasında egzersiz yapmak, özellikle basit ve bedensel işleri teknolojik aletlerden yardım almadan yapmak, aşırı yorgunluk ve halsizlik varsa vitamin ve besin takviyeleri almak, kısacası davranış kalıplarını ve yaşam şeklini değiştirmek yer alıyor. Ama kişiler bunları yapmaya istekli olsa bile, uzun bir dönemde öğrenilmiş olan davranış kalıplarını değiştirmek, yaşam tarzını değiştirmek kolay olmuyor. Bu durumda en mantıklı çözüm yolu ise sorunu aşmak için psikolojik destek almak, terapistlerin verecekleri destekten yararlanmak olarak görünüyor. En etkili ve hızlı çözüm yöntemi olarak ise hipnoterapi yöntemi ortaya çıkıyor.

Üşengeçlik Belirtileri

Üşengeçlik çoğu zaman kişinin tembel olduğu, bilinçli olarak bazı davranışları yapmak istemediği olarak algılanır. Oysa bir bardak su içmek için yerinden kalkmaya üşenmek, sabahları yataktan kalkmaya üşenmek, arabaya binmek için dışarıya çıkmaya üşenmek tembellikten değil, algılardan ve bazı davranış kalıpları geliştirilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Kişi bu durumlarda aşırı yorgunluk, uyku eksikliği, enerji eksikliği gibi duygulara kapılabilir. Bu da çok basit olarak kabul edilen bazı işlerin ya da görevlerin yapılmasını engelleyebilir. İlerleyen durumlarda ise iş hayatının ve güncel yaşamın etkilenmesi, cinsel hayatta ya da sosyal aktivitelerde sorunlarla karşılaşılması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Tembellik ya da üşengeçlik olarak düşünülen problem zaman içinde ‘kronik yorgunluk’ olarak isimlendirilen soruna da dönüşebilir. Sonuçta hayat tarzını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen çok büyük bir sorun haline gelebilir. Bu nedenle problemin çözümüne en kısa sürede ulaşmak ve sorunun daha da büyümesini engellemek gerekecektir. Sorunun çözümüne ulaşmak için ise bazı algıları ve öğrenilmiş davranış biçimlerini değiştirmek gerekecektir. Bunun için en uygun yöntem ise, bilinçaltına diğer yöntemlerden daha kolay bir şekilde ulaşılmasını ve algıların değiştirilmesini sağlayan hipnoterapi yönteminden faydalanmak olacaktır.

Hipnoterapi ve Üşengeçlik Sorununun Çözümü

Üşengeçlik, tembellik ya da üretken olmama durumu olarak kabul edilen sorun, hemen herkesin karşılaştığı ve belli sürelerle etkilendiği bir problemdir. Ama bu problem kronik bir hale geliyorsa, hayat biçimine kalıcı olarak yerleşmeye başlıyorsa, çözümüne kısa sürede ulaşmak gerekecektir. Üşengeçliğin ardında yatan etkenlerin arasında en önemlisi her türlü aktivitenin eğlenceli, heyecanlı görevler olarak kabul edilmemesi gösterilebilir. Ayrıca kişilerde olan başarısızlık korkusu ya da sıkışma hissi gibi problemler de bazı görevlerin üstlenilmesini engelliyor olabilir. Bu sorunları aşmak için kişinin çaba göstermesi, hayat şeklini ve düşünce tarzını değiştirmeye çalışması da yeterli olmayabilir. Çünkü uzun zaman içinde öğrenilmiş olan davranış kalıpları bilinçaltına yerleşmiştir ve değiştirmek kolay değildir. Bu nedenle psikoterapistlerden yardım almak ve bilinçaltına yerleşmiş olan bazı kalıpları değiştirmek gerekecektir. Bunun en kolay, etkili ve hızlı yolu da bilinçaltına en kolay şekilde ulaşılmasını sağlayan hipnoterapi yönteminden faydalanmaktır.

Hipnoterapi yöntemindeki seanslar sırasında kişinin olaylara bakış açısını değiştirecek olan telkinler verilecektir. Yani basit bir şekilde anlatılırsa, bir bardak suyu almak için kalma görevinin angarya değil de hayatı devam ettirmek için gerekli olan bir eylem olduğu şeklinde algılanmasını sağlayacak olan telkinler yapılacaktır. Tabi bu telkinler ya da tedavi süreci kişideki sorunun kaynağına bağlı olarak değişebilir. Örneğin başarısızlık korkusu yaşayan kişiye yapılacak telkinler daha farklı olacaktır. Ama genel olarak kişilerin olayları algılama biçimini değiştirme ve öğrenmiş oldukları davranış kalıplarını değiştirme, görevlerden kaçınmak için uyguladıkları savunma mekanizmalarını geçersiz kılma yönünde telkinler yapılacak ve üşengeçlik sorunu giderilecektir. Öğrenilmiş ve bilinçaltına yerleşmiş olan davranış kalıplarını tek hipnoterapi seansı ile değiştirmek mümkün olmayacaktır. Ama üşengeçlik ve diğer psikolojik problemlerin çözümüne kavuşmak için ortalama 10 ya da 12 seans yapmak yeterli olacaktır. Seans sayısı problemin derecesine ve zorluğuna göre artabilir ya da azalabilir.

üşengeçliği-yenmek