MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

Hipnoz Doğal Bir Durumdur

Hipnoz, hem zihnin doğal durumudur hem de danışan ve terapistin, danışan yararına işbirliği içinde bulundukları bir yöntemdir…

Yıllarca hipnoz , hipnozcunun sahneye seyircilerin birkaçını çağırıp, transa soktuğu bir tiyatro ya da müzikholü ile alakalı olduğu sanılmıştır. Genellikle süjelerin bir oyunda gibi rol yapmaya veya bilinçsiz arzu ve korkularını iftira etmeye ikna edilmiştir.

Hipnozun halkın kafasında ve tıbbi açıdan kötü bir ün kazanması sürpriz olmadı.Şimdilerde ise hipnoz tekrar değerlendiriliyor ve birçokları tarafından tıbbi, psikolojik ve kanuni takibat araştırmaları gibi birçok farklı alanda yararlı bir yer edinmiş teknik olarak görülüyor.

Tıbbın sanatı ve bilimi birleştirdiği gibi hipnoterapi de aynısını yapar.

Hipnoz, binlerce yıl değilse bile, yüzlerce yıldır olmasına rağmen hipnoterapinin modern tıpta kullanımı Amerikan Tıp Birliği’nin onayı ile 1958’de resmi niteliğini kazandı.

Hipnozun cazibesi ve hipnoza merak 200 yılın üzerine uzandı. Hipnoza yanlış kanılar kazandıran, bu inanılmaz olayı açıklamaya çalışırken bilimsel araştırmalarda birkaç teorinin erken ortaya çıkması olmuştur.

1700’lerin sonunda ,Franz Anton Mesmer bütün insanlarda varolan yarı magnetik sıvıyı iyileşme sağlamak üzere tekrar dağıtabileceğine inandı.Mesmer’in teorisinin gelişiminden az sonra İngiltere, Manchester’da çalışan İskoç Hekim James Braid , “hipnoz” terimini ortaya attı.

Hipnoz kelimesi Yunanca uyumaktan gelmesine rağmen, hipnotize edilmiş kişi bilinçsiz, uykuda veya bunun gibi bir durumda değildir.Gerçekte hipnotize edilmiş kişi olduğundan çok daha tetikte bir durumdadır.

Hipnoterapi seansından sonra birçok hasta çoğunlukla rahatlama ve huzur duyduklarını ifade etmişlerdir. Hipnoz, bir kişinin tecrübe etmesi gereken takdir edilecek bir duygudur.

19.yy’da, tıp bilim adamları, hipnoz ve çeşitli patolojik fazlar arasında bir bağ kurmaya çalıştılar. Teorisyenlerin, süjelerin hipnozu kontrol ettiklerini öne sürmeye başlamaları 1800’lerin sonlarında oldu.

1882’de Fransa’daki Nancy Üni.Tıp Fak.’de bir profesör olan Hippolyte Bernheim, hipnoz altındayken bütün gücün hastada olduğunu öne sürdü. Bir zamanlar, hipnozcunun isteğiyle, süjenin teslimiyetini kapsayan bir teknik olduğu düşünülürken , şimdi etkili bir hipnotizma için süjenin tamamıyla işbirliğinin gerekli olduğu anlaşılmıştır.

1920’lerde Yale Üni.den Prof.Clark L.Hull gibi bazı psikologlar; hipnozda deneysel araştırmaları yönetti. Hull, hipnozu insan doğasının, önemli normal bir parçası olduğunu önererek bu tekniği açıklığa kavuşturdu. En önemli faktörün süjenin hayal gücü olduğunu sürdürdü.

Son zamanlarda Montreal Üni.den nöropsikolog, Pierre Rainville beynin yapısal durumunu izleyen en son monitor sistemiyle, beynin hipnozda bazı psikolojik değişimler deneyimlediğini yani dikkat ve rahatlama sağlayarak zihinsel imajlar ürettiğini bulguladı.

Modern hipnoz saygı duyulan bir yönteme dönüştü ve bugün dünyada sertifikalı hipnoterapist, doktor, psikolog ve kanun uygulayıcıları tarafından uygulanıyor. Bu teknik örneğin, acı kontrolü, stresle alakalı düzensizlikler, anestezi, psikoterapi ve hafıza kaybının giderilmesi gibi çeşitli durumlarda fayda sağlıyor. Çok çeşitli fobi,endişe ve diğer psikolojik düzensizliklerin yönetiminde de kullanılmaktadır.

Hipnoterapi tamamen güvenilir ve faydalıdır. Acı kontrolü, kanser uygulamaları ve stres düznesizliklerinde ve ciddi kalp rahatsızlıkları olan hastaların anestezi seçiminde olduğu gibi öteki tıbbi uygulamaların tavsiye edilmediği durumlarda oldukça sık kullanılmaktadır.

Hipnoterapi ilaçlardan başka çok az tıbbi uygulamaların etkili olduğu; stresin azaltılması, cinsiyet problemleri, fobi, uykusuzluk, sigarayı bırakma, kilo kaybı ve motivasyon azlığı gibi alanlarda da çok faydalıdır.Hipnoterapi hayati önem taşıyan kanıtların bulunmasında bazen tek yol olarak hukuk alanında da faydalı olmaktadır.

Siz veya doktorunuz eğer problemin “kafanızın içinde” olduğunu düşünüyorsanız, hipnoterapi ideal bir çözüm yolu olabilir. Eğer zihniniz problemi yarattıysa, gene zihniniz sizi iyi etmek için kullanılabilir.

Yardımcı olması için hipnotize edilemeyen kişiler, deli ve bunaklardır. Aynı şekilde, hipnoz ; uygulandığında zihin gücünü alacak; yeterli zihin gücü henüz gelişmemiş çok küçük yaştaki çocuklarda da kullanılamaz.

Hipnoterapi genellikle müşteriye zaman tasarrufu sağlar. Bildiğiniz üzere zaman para demektir. Hipnoterapi yardımı gören kişiler hızlı değişimi göreceklerdir.Tabbi ki, müşteri güçlü motive edilmiş ve değişim için güçlü istekleri olmalıdır.

Hipnoz zihnin doğal durumu olduğundan, hipnoterapinin etkili olması için çok çalışmanız gerekmez. Gerçekte tam tersi doğrudur.

Hipnoz hakkında kişinin öğreneceği ilk kural şudur:Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar başarısız olursunuz. Öyleyse hipnotize edilmeye çalışmayın; sadece pasif kalın ve oluruna bırakın. Elbette hipnotize edilmiş kişinin, terapist tarafından sunulan telkinler üzerinde yoğunlaşması ve “Nasıl yapıyorum?” diye analiz edip, eleştirmemesi beklenir.

Sadece olmasını isteyin. Olmasını umun. Oluruna bırakın ve olacaktır!

Hipnoterapi doğal bir zihni işlemdir. Kenneth Grossman bu zihni işlemi, yumuşaklıkla parıldayan cilalı telkin gücü ile birleştirir. Telkinler hipnoz seansının kalbidir. En duyarlı olduğunuz durumda gelirler. İstediğiniz sonuçları başarmak için bilinç altınızı harekete geçirirler.

İster sigara içme alışkanlığı olsun, ister kilo kaybı ve daha iyi bir vücut şekline sahip olma, golf topuna hayal ettiğinizden daha konsantre olmuş vaziyette vurma veya satış durumunda reddedilme korkusunun üstesinden gelme veya gelecek dişçi ziyeretinizi hoşnutlukla yerine getirme olsun; hipnoterapi hayal ettiğinizden daha hızlı bu sonuçları başarmanıza yardımcı olur.

Hipnoterapi, bilinçaltınızın potansiyelinin kilidini açan memnuniyet verici ve hoş bir yoldur.