Hipnoz İle Depresyon Tedavisi

Hipnoterapi ile depresyondan çıkarak sağlıklı yaşamınıza geri dönün.

Depresyon, belirli uyaranlara karşı duyarlılığın azalması, ilgi kaybı ve yapılan aktivitelerden zevk alamama durumu olarak tarif edilebilir. Kişiler kendilerine olan güvenlerini kaybederek girişim güçlerini kaybederler. Karamsarlık ya da umutsuzluk olarak belirtilen durumlar içine girerler. Bu rahatsızlık kadınlarda erkeklerin iki katı görülmek üzere özellikle yetişkin nüfusun %8-18’ini etkileyen bir bozukluktur.

Depresyon geçici bir dönem için söz konusu olabileceği gibi,  ömür boyunca devam eden majör depresif bozukluk ile karşılaşılması ihtimali de vardır. Bu nedenle hipnoz tekniğinin depresyon yönetimi söz konusu olduğunda uygun olmadığına dair yaygın sayılabilecek bir inanç vardır. Ama bu konuda yapılmış olan ve bu inancı kanıtlayan bir araştırma olmadığı gibi, depresyon yönetiminde hipnoza başvurulduğu durumların başarıya ulaştığına dair birçok örnek bulunmaktadır. Ama bu durumlarda dikkat edilmesi gereken nokta, hipnoz yönteminin başarılı olduğu depresyon tedavilerinin psikodinamikte uzman olan terapistler tarafından gerçekleştirilmiş olduğudur.

Depresyon tedavisinde hipnoz yöntemi farklı yaklaşımlar ile uygulanabilir. Semptomların tedavi edilmesi yönteminde, rahatsızlığın neden olduğu semptomların giderilmesini sağlayan telkinler uygulanır.

Hedef belirleyerek sonuca giymeyi amaçlayan bir diğer yaklaşım ise davranış değişimi ve beceri gelişimi hedeflerine ulaşılmasını sağlayan telkinlerle depresyon tedavisinin gerçekleştirilmesidir.

Depresyon yapısının bilişsel olarak yeniden yapılandırılması yaklaşımında ise depresyona neden olan problemlerin kaynağına inerek olayın algılanma biçiminin değiştirilmesine yönelik telkinler verilmesi söz konusudur. Örneğin ailesini kaybeden bir kişiye verilecek olan telkinlerle doğadaki dönüşüm ve yeniden doğuşa dair metaforların kullanılması başarılı sonuçlar sağlayabilir.

Farklı yaklaşım yöntemleriyle hipnoz tekniğini kullanarak depresyon tedavisi uygulamak mümkün olabilir. Ama önemli olan nokta bu yaklaşımların hepsinde faydalı sonuçlar elde edilebileceği gibi istenmeyen sonuçlar da ortaya çıkabileceğidir. Bu nedenle hipnoz yönteminden sağlık sorunlarını gidermek için faydalanmak isteyen kişilerin mutlaka yetkili ve uzman hipnoterapistlere gitmesi gerekmektedir.

depresyondan kurtulmak
depresyondan kurtulmak