MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

Hipnoz ile Özgüven Kazanma

Hipnoz ve hipnoz ile tedavi yöntemi olan hipnoterapi, özellikle psikolojik kökenli sorunlar söz konusu olduğunda çok etkili teknikler olarak kabul edilmektedirler. Özgüven olarak nitelendirilen yetinin eksikliği de psikolojik temelli bir sorundur. Çünkü kendine güven, kendine inanma gibi anlamlara gelen özgüven, genellikle çocuklukta kazanılan bir yeti olarak bilinmektedir.

Çocukların ailelerinin ve etraflarında bulunan otoriter kişilerin kendilerine saygılı davranması, başarıları ve hataları ile ilgilenmesi, hatalarını kabul etmesi, yeterli ilgi göstermesi ve konuştuğu zamanlarda söylediklerine saygı göstermesi gibi durumlar, olaylar nedeniyle açığa çıkan ve geliştirilen bir özelliktir/yetenektir. Dolayısıyla özgüven eksikliği de bu davranışların aksi olan davranışlar sergilenildiğinde ortaya çıkar. Kısacası sorunun temelinde psikolojik travmalar yatar. Bu sorunun en etkili çözüm yöntemi de hipnoz ile tedavi yani hipnoterapi olacaktır.

Çocuklukta yaşanmış olan sert bir şekilde eleştirilme olayı, fiziksel, cinsel ya da duygusal tacizler, çocuğun her şeyi en iyi şekilde, mükemmel kabul edilebilecek şekilde yapmasının beklenmesi gibi olaylar özgüven eksikliğine yol açan travmalardır. Kişilerin bu olaylara bakış açısını ya da yorumlama şeklini değiştirerek özgüvenin artırılması mümkün olacaktır. Tabi farklı bir yol izlenerek ve olumlu yönde telkinler verilerek (işinde çok başarılı olabilirsin, kız arkadaş edinmekte zorlanmayacaksın, sınavda başarılı olabilirsin vb.) de özgüven problemini halletmeye yönelik çözümler üretilebilir. Ama her durumda aslında kişinin kendisinde olan ama açığa çıkaramadığı potansiyelin ortaya çıkarılması söz konusu olacaktır. Dolayısıyla sıfırdan özgüven kazanmaktan değil de orada olan potansiyel özgüvenin ya da kapasitenin ortaya çıkartılmasından bahsedilebilir. Fakat nasıl nitelenirse nitelensin, hipnoterapi yani hipnoz ile tedavi yöntemine başvurmadan aynı sonuca ulaşmak çok zor olacaktır. Fakat hipnoterapi ile kısa sayılabilecek bir sürede bu sonuca ulaşmak mümkün olabilir.

Tabi şunu da belirtmek gerekir. Hipnoz ile tedavi tekniğinde en önemli nokta kişilerin bu tedavi yöntemine ve hipnoterapistine inanarak sorununu halletmeyi istemesidir. Dolayısıyla özgüven eksikliği söz konusu olduğunda da bu noktaya dikkat etmek gerekecektir. Özgüven eksikliği kişinin bu tedavinin sonunu getiremeyeceği ya da başarılı olamayacağı gibi algılar edinmesine neden olabilir. Dolayısıyla yönteme, hipnoterapistine ve kendine olan güveni, inancı ve sorundan kurtulma isteği yeterli olmayabilir. Bu problem tedavi sürecinin uzamasına ve tedavinin farklı bir bakış açısı ile sürdürülmesine de sebep olabilir. Ama daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, zaten var olan potansiyel gücü ortaya çıkarmak için yararlanabileceğiniz en etkili yöntem hipnoterapi olacaktır.

Hipnoterapi yönteminin özgüven kazanılması konusunda çok etkili olacağını tahmin etmek için uzman olmak da gerekmiyor. Çünkü özgüven eksikliği olduğunu düşünen ve bunu artırmak isteyen kişilere verilen tavsiyeler genellikle kendilerine sıkıntılı oldukları konularda ‘çok iyi, harika, mükemmel’ olduklarını söylemelerini içeriyor. Hatta bu kelimeleri kendilerine günde 100 defa tekrarlamalarını tavsiye eden kaynaklar, kitaplar bile bulunuyor. Bu yöntemler ne kadar etkili olur bilinmez ama özgüven eksikliğinin olumlu telkinlerle kapatılabileceği genel görüş olarak yerleşmiş durumda bulunuyor. Özgüven kazanımı da genellikle çocuklukta alınan pekiştireçler ve edinilen deneyimler ile elde edildiğine göre,  hipnoterapi yönteminin yani telkin yoluyla tedavi ilkesini benimsemiş olan bir tekniğin sonuca ulaşacağını tahmin etmek pek zor olmasa gerekir. Ama özgüven eksikliği dışında kalan psikolojik kökenli ya da geçmişteki travmalara dayanan sorunların çözümünde de çok etkili olduğuna inanmak için konu hakkında daha fazla bilgi edinmek gerekebilir. Uzman hipnoterapistler tarafından uygulanan yöntemin başarılı olmasının nedenlerini öğrenmek sizin de bazı sorunlarınızın çözümünü bu yöntemde bulmanızı sağlayabilir.