Hipnoz İle Sosyal Fobi Tedavisi

Sosyal fobileriniz artık tarih oldu. Artık kendi bilgeliğinizi yaşayacaksınız.

Sosyal fobi olarak isimlendirilen rahatsızlık, kişinin temel olarak toplumda kabul görmeyeceğinden ya da davranışlarının kabul edilmeyeceğinden endişelenmesi olarak tanımlanabilir. Ayrıntıya girilirse davranışları ya da düşünceleri, eylemleri sonucunda rezil olacağından, toplum tarafından dışlanacağından, eleştirileceğinden, başka kişilerden gelen üzücü davranışlardan ve duygulardan korkması, endişelenmesi olarak ifade edilebilir. Sosyal fobi ve diğer fobilerin tamamı öğrenilmiş dışsal korkulardır. Dolayısıyla temelinde yatan travmatik olaylar ya da bu tavrın benimsenmesini sağlayan gelenekler, öğrenme alışkanlıkları vardır. Dolayısıyla uygun terapi yöntemleri kullanılarak soruna çözüm getirilebilir. Hipnoterapi yöntemi de sorunun kaynağını tespit etmek ve sorunu çözümlemek için başvurulabilecek olan en etkili yöntemdir. Çünkü hipnoz sırasında yapılan telkinler bilinçaltındaki algıların değişmesini, olayların daha farklı bir şekilde kabullenilmeye başlamasını sağlayacaktır. Dolayısıyla psikolojik temelli tüm sorunlarda, öğrenilmiş tüm sorunlarda olduğu gibi sosyal fobi probleminde de çözüm için hipnoterapi yönteminden faydalanmak en mantıklı ve etkili çözüm yöntemi olacaktır.

Sosyal Fobi ve Gelişimi

Sosyal fobi tek başına karşılaşılan, başka sorunlarla beraber ortaya çıkmayan, tekil olarak kendini gösteren ve belli semptomları olan bir rahatsızlık olarak kabul edilemez. Yaşanılan korku ve kaygı sonucunda panik atağa benzeyen anksiyete bozuklukları, panik atak ya da obsesyonlar sosyal fobiye eşlik edebilir. Çünkü kişinin yaşadığı korkular zaman içinde gelişebilir ve ölüm korkusu, saldırıya uğrama korkusu, kapkaça uğrama korkusu gibi daha spesifik ve somutlaştırılmış korku türlerine dönüşebilir. Bu durumlarda vücudun savunma mekanizmaları harekete geçecektir. Sonuçta da bazı davranış bozuklukları, anksiyete sorunu gibi problemler ortaya çıkacaktır. Hatta bu durumlar daha da ilerleyebilir ve paranoyaya dönüşebilir. Bu durumda da sorun sosyal fobi olarak değil, kişilik bozukluğu olarak ele alınmalıdır.

Sosyal fobide sorun içinde bulunulan sosyal ortamlarla ilgilidir. Bu problem genellikle mükemmeliyetçi yapıya sahip olan ve yapmış olduğu hataları çok önemli kabul eden, bunları gözünde aşırı biçimde büyüten, eleştirilmekten ya da dışlanmaktan korkan kişilerde görülür. Yani kişi yalnız olduğunda herhangi bir problemle karşı karşıya değildir. Sorun sosyal ortamlara girildiğinde ortaya çıkmaktadır. Bu problem belli bir çevreye ya da belli bir topluluğa karşı geliştirilmiş olabilir. Örneğin sadece karşı cinsin bulunduğu ortamlarda, topluluk önünde konuşma yapılmasının gerektiği durumlarda, alış veriş merkezleri ya da Pazar yerleri gibi mekânlarda, iş yerinde kademe olarak kendinden daha üst düzeyde bulunan kişilerle iletişim kurarken ortaya çıkabilir. Kişinin mükemmeliyetçi yapısı ve yaptığını düşündüğü hataları gözünde büyütüyor olması da sorunun büyümesine, başka problemlerin (anksiyete, panik atak) ortaya çıkmasına ve problemin çözümünden uzaklaşılmasına yol açacaktır. Problemin çözümlenebilmesi için kişinin sorununu kabullenmesi ve çözmeyi istemesi gerekecektir. Sorunun çözümü aşamasında da kişinin kendine güvenmesi ve potansiyeli konusunda endişe duymaması ilk adım olacaktır. Böylece yapabileceği hataları kabullenmeyi, kendisini affetmeyi ve sosyal fobi yaşadığı ortamlarda normal davranış biçimleri sergilemeyi öğrenecektir. Ama bu sonuca ulaşabilmesi için uzun sürede edinilmiş olan davranış kalıplarını değiştirmesi ve aile ya da çevre tarafından çocukluk çağlarından itibaren verilen eğitimi, baskıcı yaklaşımları yok sayması, farklı bir şekilde yorumlaması gerekecektir. Bunun çok zor olacağı tahmin edilebilir. Bilinçaltına yerleşmiş olan bu kalıpları değiştirebilmek için başvurulabilecek en etkili yöntem ise hipnoterapi olacaktır.

Hipnoterapi ve Sosyal Fobi

Hipnoterapi yönteminde bilinçaltına yerleşmiş olan ve öğrenilmiş olan davranış kalıplarını algılama biçimi değiştirilmektedir. Hipnozitöre güvenerek tedaviye başlayan kişi, seanslar sırasında verilen telkinlere uyum gösterir ve bazı olayları algılama biçimi değişir. Sosyal fobi sorununun kaynağı da mükemmeliyetçi kişilikleri destekleyen öğrenilmiş davranış biçimleri ya da çocukluktan itibaren yapılan baskılar, telkinler olduğu için, hipnoz sırasında yapılacak olan telkinler ile bu algıları değiştirmek ve sorunu çözümlemek mümkün olacaktır. Algılar değiştiğinde olaylara verilen tepkiler de değişir. Örneğin iş yerindeki üstleri ile konuşmakta zorlanan, yaptığı işi onlara beğendiremeyeceğini düşünen sosyal fobi sahibi, hipnoterapi seansları sonunda bu görüşmeleri kendisini geliştirme ve ilerleme fırsatları olarak algılamaya başlayabilir. Dolayısıyla karşılaştığı olayı yorumlama şekli değişmiştir, bu olaylara vereceği tepki de değişir. Sonuç olarak hipnoterapi yönteminden faydalanarak sosyal fobi gibi öğrenilmiş korkuları ya da psikolojik temelli diğer sorunları kısa sürede ve etkili olarak çözüme kavuşturmak mümkündür.

sosyal fobilerden arınmak
sosyal fobilerden arınmak