Hipnozla Bipolar Bozukluk Tedavisi

Bipolar bozukluk, beyni etkileyen ve günlük aktiviteleri tamamlama yetisini, enerjiyi ve duygudurumu olumsuz şekilde etkileyen bir hastalıktır. “İki uçlu duygudurum bozukluğu” veya eski adıyla “manik-depresif” olarak da isimlendirilen bipolar bozukluk hastalığında günlük hayatla bağlantılı olarak veya günlük hayatla hiçbir şekilde bağlantısı olmayan (hastanın duygudurumunda) keskin iniş ve çıkışlar görülür.

Diğer insanlarda duygudurumda gerçekleşen olağan iniş ve çıkışlar vardır. Bipolar hastaların yaşadığı keskin iniş çıkışlar ise hastanın yaşamını etkileyen, düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını değiştiren etkiye sahiptir. Majör depresyon gibi “duygudurum bozuklukları” başlığı altında incelenen bir hastalık olan bipolar bozukluk, depresyon için geçerli olduğu gibi hipnoterapi yönteminden faydalanılarak tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Bipolar bozukluk hastalarında yaşamlarını, düşüncelerini ve davranışlarını etkileyen keskin iniş çıkışlar (duygudurumda) görülür.

Bipolar bozukluk hastanın kendisini aşırı coşkulu hissettiği “manik/hipomanik dönem”, çok durgun şekilde hissettiği “depresif dönem” veya diğer iki halin bir arada gözlemlendiği ve karma olarak adlandırılan farklı dönemler şeklinde incelenen bir hastalıktır. Tedavisinde psikoterapi yöntemlerinden faydalanılan ve ilaç tedavisi de uygulanan hastalık, hipnoz ile tedavi yöntemine yani hipnoterapiye başvurularak da tedavi edilebilir.

Bipolar Bozukluk Nedenleri

Kesin nedeni tespit edilemeyen hastalığın, farklı birçok genin ve çevre faktörlerinin etkileşimiyle ortaya çıkan (multifaktöriyel) bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Pek çok değişkene bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülen hastalık, genetik bazı etkenler ve çevresel bazı faktörlerin bir araya gelmelerinin etkisiyle açığa çıkabilir.

Bipolar bozukluk nedenleri kesin olarak saptanamamıştır. Genetik bazı etkenlerin ve çevresel bazı faktörlerin bir araya gelmelerinin sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Genlerde değişim, hormonal değişiklikler, beyindeki mediyatör maddeler sisteminde oluşan değişimlerin yanı sıra travmatik tecrübeler (bedensel, duygusal , cinsel istismar vb.), devamlı stres, hastanın önem verdiği bir yakının erkenden kaybetmesi gibi çevresel faktörler de bipolar bozukluk hastalığınım ortaya çıkmasına neden olabilir. Buna benzeyen faktörlerden etkilenen insanlar ruhsal bozukluklara yatkın kişiler olabilirler. Bu faktörlerin etkisinde bulunan bir insanın sıkıntılı bir olayla karşılaşması (örneğin evini ya da işini kaybetmesi) bipolar bozukluk gibi ruhsal hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bipolar Bozukluğun Belirtileri

Hastalığın belirtileri manik dönem (coşkulu, keyifli, enerjik) ve depresif dönem (durgun, umutsuz, üzgün, umutsuz) başlıkları altında incelenebilir. Karma dönem ise diğer iki dönemin belirtilerinin birlikte ortaya çıktığı bir dönemdir.

Manik Dönem Belirtileri

Bipolar bozukluk manik dönem belirtilerinin arasında enerjik ve coşkulu hissetmek, aktivite sayısında artış olması, riskli davranışlarda ve aktivitelerde bulunulması gibi belirtiler yer alır.
 • Yükselmiş duygudurum, aşırı coşkulu ve enerjik hissedilmek,
 • Aktivite seviyesinde artış olması,
 • Heyecanlı ve sabırsız hissetmek,
 • Çok hızlı konuşmak, konudan konuya geçmek gibi kolay şekilde fark edilen değişimler,
 • Huzursuz, tedirgin, hassas, irite olmak,
 • Düşüncelerin çok hızlı biçimde değiştiğini hissetmek,
 • Riskli davranışlarda, hareketlerde, aktivitelerde bulunmak,
 • Birçok şeyi aynı anda yapabileceğini düşünmek; manik dönem belirtileri olarak sıralanabilirler.

Depresif Dönem Belirtileri

Bipolar bozuklukta depresif dönem belirtileri hastanın kendisini mutsuz, umutsuz ve boş hissetmesi, enerji azlığı, ölüm ve intihar hakkındaki düşüncelerin artması gibi belirtilerden oluşur.
 • Mutsuz, boş ve umutsuz hissetmek
 • Aktivite seviyesinde düşüş
 • Enerjisi olmadığını hissetmek,
 • Az veya çok uyumak gibi uyku problemleri yaşamak,
 • Endişeli, yorgun ve/veya yavaşlamış hissetmek,
 • Hiçbir şeyden keyif alamayacağını düşünmek ve bu şekilde hissetmek,
 • Aşırı fazla miktarda veya çok az yemek,
 • Ölüm veya intihar (özkıyım) hakkında düşünmek ise depresif dönem belirtileridir.

Bipolar Bozukluk Tedavisi ve Hipnoterapi

Bipolar bozukluk tedavisinin temelini ilaç tedavisi oluşturur. Manik ve depresif dönemler dışında kendilerini iyi hisseden hastalar ilaçlarını almayı bırakabilirler. Bu tedavi açısından riskli bir durumdur ve yeni ataklar yaşanmasına neden olabilir. Bipolar hastalar sürekli doktor gözetiminde olmalıdırlar.

Psikoterapi ve konuşma terapileri ise ilaç tedavisinin yanında stresle baş edilmesini sağlamak gibi amaçlara ulaşmayı hedefleyen tedaviler uygulanır. Bu yöntemler hastanın yanı sıra hasta yakınlarına da yardımcı olabilen yöntemlerdir.

Hipnoterapi yöntemi, bipolar bozukluğun tedavisinde uyguladığı farklı yaklaşımlarla başarılı olabilen bir tedavi seçeneğidir.

Hipnoterapi ise farklı yaklaşımlar uygulanarak duygudurum bozukluklarının tedavisinde kullanılabilen bir yöntemdir. Semptomları ortadan kaldırmayı amaçlayan tedavi, hipnoterapi yöntemiyle uygun telkinler (hastalığın ortaya çıkardığı semptomları gidermeyi hedefleyen tedaviler) verilerek gerçekleştirilir.

Bilişsel olarak yapılandırmayı hedefleyen tedavi ise, örneğin eşini kaybeden bir hastaya yeniden doğuşla veya doğada yaşanan dönüşümle ilgili metaforların kullanıldığı telkinler verilerek ( hastalığın kaynağı olan problemi tespit edip hastanın olayı algılama biçimini değiştirerek) gerçekleştirilen bir tedavidir.

Bu yaklaşımlarla başarılı olabilen hipnoterapi, duygudurum bozukluğu olarak nitelendirilen majör depresyon ve bipolar bozukluk gibi hastalıklarda dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Yani mutlaka yetkili ve uzman hipnoterapistler tarafından uygulanmalıdır.