Hipnozla Dikkat Dağınıklığı Tedavisi

Dikkat Dağınıklığı Nedir?

Dikkat dağınıklığı, bir işle meşgul olduğunuz sırada zihinsel olarak kendinizi o işe tam olarak verememe, dikkatini odaklayamama, konsantre olamama durumu olarak açıklanabilir. ‘Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB)’ olarak isimlendirilen hastalıkla aynı anlamda kullanıldığı görülür ama aslında iki rahatsızlığın birbirlerinden önemli farkları bulunmaktadır.

Dikkat dağınıklığından şikâyetçi olan kişiler, iyi dinlenmiş oldukları, uykusuz olmadıkları, aç olmadıkları yani dikkatlerini toplamakta zorlanmadıkları zamanlarda kendilerine uygulanan dikkat testlerinden başarıyla ayrılabilirler. Oysa dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişiler, aynı şartlarda girdikleri dikkat testlerinde (ortalama olarak ve genellikle) kötü sonuçlar alacaklardır.

Bu fark iki rahatsızlığın tedavilerinin de farklı olmalarına yol açacaktır. Ama her iki rahatsızlık için de uygulanan ilaç tedavilerinden rahatsız olunması ya da hastaların psikologlar rehberliğinde katıldıkları terapilerde istedikleri sonuçları alamamaları gibi durumlar söz konusu olabilir. Her durumda daha kesin sonuçlara daha çabuk ulaşılmasını sağlayan bir tedavi yöntemi aranır. Bu durumda aranılan cevap hipnoz ile tedavi yani hipnoterapi olabilir.

Dikkat Dağınıklığı ya da DEHB Belirtileri

Yukarıda bahsettiğimiz her iki sorunu da yaşayan kişilerde bazı ortak belirtiler görülebilir. İş yaşamlarında başarılı olamamaları, üniversiteyi tamamlayamamaları, sigara ve alkol bağımlılığı oranının yüksek olması, anti sosyallik, arkadaş sahibi olamamak ya da az arkadaşı olmak, dikkat dağınıklığı ya da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişilerde görülen ortak belirtilerden bazılarıdır.

Bu kişilerde dikkatini verememe problemi, eşyalarını kaybetme sorunu, yeni tanıştıkları kişiler5in ismini hatırlayamamak gibi olumsuz görünüşe neden olabilecek davranışlar da gözlemlenir. Sonuç itibariyle dikkat dağınıklığı ya da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, sorunun sahibi olan kişinin ve etrafında bulunan yakınlarının hayatlarını önemli ölçüde ve olumsuz biçimde etkilemektedir.

Hipnozla Dikkat Dağınıklığı Tedavisi

Tüm psikolojik kaynaklı sorunlarda asıl problem bilinçaltına erişmek ve bu problemlere yol açan temelleri,  davranış biçimlerini ya da düşünce kalıplarını tekrar yorumlamaktır. Normal şartlarda bilinçli haldeki bir zihin ya da beyin, problemleri çözme aşamasında eleştirel ve analiz yapmaya elverişli bir yaklaşım sergiler. Dolayısıyla herhangi bir sorunun çözümü için ortaya koyulan seçeneklere, çözüm önerilerine direnç gösterebilir. Oysa hipnoz kullanılarak yapılan terapide yani hipnoterapide bilinçaltına, bilinçdışı zihne ya da beyne erişilmektedir. Dolayısıyla hipnoterapist tarafından verilen telkinleri almaya ve kabul etmeye hazır halde bulunmaktadır. Tabi burada hipnoterapist tarafından verilen her türlü telkinin kabul edilmeyeceğini, kişinin ahlaki değerlerine, sosyal değerlerine aykırı olan ve kendisi tarafından kesinlikle kabul edilmeyecek olan telkinlerin reddedileceğini belirtmek gerekir. Yani dikkat dağınıklığı ya da diğer sorunlar için hipnoterapi yöntemine başvurulduğunda kişinin bu sorundan kurtulmayı kendisinin istemesi, yönteme ve hipnoterapistine güvenmesi gerekir. Böylece bilinçaltına ya da bilinç dışı zihne ulaşarak telkin vermek ve sorunu ortadan kaldırmak mümkün olabilir.

Dikkat dağınıklığı ile ilgili sorunlar da altında başka alışkanlıklar ya da düşünce kalıpları yatan problemlerdir. Örneğin dikkat dağınıklığı sorunu yaşayan bir öğrenci çocukluk yıllarında televizyon izleyerek ya da müzik dinleyerek ders çalışmayı alışkanlık haline getirmiş olabilir. Zaman içinde ilgi alanları ve zevkleri geliştiği için televizyonda ya da müzik çalarda izlediği ya da dinlediği parçalar, filmler önündeki derslerden daha çok dikkatini çekmeye başlamış olabilir. Dolayısıyla TV ya da müzik çalar eşliğinde dikkatini toplayıp ders çalışamaz ama yıllar içinde geliştirdiği alışkanlık nedeniyle onlar olmadan da dikkatini toplayamaz. Hipnoterapi ile bu kişinin bilinçaltına erişilerek ders çalışmaya başlamak için bu araçlara ihtiyacı olmadığını kabul etmesini sağlayacak telkinler verilebilir. Böylece diğer yöntemlere göre daha kısa sürede ve direkt olarak beyne yerleştirilen yeni bir düşünce kalıbı sayesinde kesin bir şekilde dikkat dağınıklığı sorunu çözümlenmiş olur.

Elbette yukarıda verdiğimiz örnek çok basit bir örnektir ve yöntemi açıklayabilmek için verilmiştir. Dikkat dağınıklığı ya da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu sorunlarının altında çok farklı sebepler yatıyor olabilir. Bu nedenle hipnoterapi seanslarına başlamadan önce konunun uzmanı olan hekim ya da psikolog sorunlar yaşayan kişiyle görüşerek problemi ve yaşam tarzı hakkında ayrıntılı bilgiler alır. Uygun görülürse ilk önce hipnoanaliz yöntemlerine başvurularak problemin temelinde yatan sebebin belirlendiği hipnoterapi seansları başlar. Seansların sayısı ise yaşanan sorun, kişinin hayatını sürdürdüğü çevre ve özellikleri, hastanın kişilik özellikleri, hipnoterapistin yaklaşımı ve hastanın onunla kurduğu güven ilişkisinin farklı derecelerde olmasına göre değişebilir. Bu özellikler ne kadar olumlu olursa, sorunu çözmek için uygulanması gereken seans sayısı da o kadar az olmaktadır. Yani nadir de olsa tek seansta ya da 2-3 seansta çözülen sorunlar olabildiği gibi 8-10 seansta ya da daha çok seansta çözümlenebilen psikolojik sorunlar olabilir.

dikkat-daginikligi