Hipnozla Eroin Bağımlılığı Tedavisi

Hipnoterapi, tüm madde bağımlılıklarının tedavisinde ve kumar bağımlılığı gibi diğer bağımlılıkların tedavilerinde çok etkili bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni bağımlıkların hemen hepsinin öğrenilmiş davranışlar ve erken yaşlarda meydana gelen travmatik tecrübeler/yaşantılar sonucunda ortaya çıkmasıdır.

Madde bağımlılıklarının tedavisi, bağımlının kullandığı maddeye olan bağımlığa ve sebeplerine bakış açısının değişmesini sağlayarak yapılabilir.

 

Bağımlıların bağımlılık geliştirdikleri maddeye veya diğer kumar, seks gibi alışkanlıklara karşı öğrenilmiş davranışlardan kaynaklanan ve travmatik tecrübelerle kuvvetlenen farklı aynı zamanda yanlış olduğu kabul edilen bir bakış açıları vardır. Psikoterapi yöntemiyle bu bakış açıları değiştirilebilir, hastaların bağımlılıklarından kurtulmaları sağlanabilir. Fakat bu tedavi sırasında bilinçli durumda olan hastalar yani bilinçli zihin, yapılmak istenen düzenlemeleri kabullenmekte zorlanabilir. Dolayısıyla hastayı tedavi etmek zor olabilir. Tedavi sürecinde başarılı olunsa bile tedavi süresi muhtemelen oldukça uzun olacaktır.

Eroin Bağımlılığı Tedavisinde Hipnoterapi

Hipnoz ile tedavi, bağımlıların veya diğer hastaların bilinçaltına direkt olarak verilen telkinler biçiminde uygulanmaktadır. Uyku ile uyanıklık arasında bulundukları söylenebilen hipnoz altındaki hastalar, kendilerine verilen telkinleri daha kolay biçimde kabullenirler. Tabi bu hastaların kendi istekleriyle eroini veya bağımlı oldukları diğer maddeleri bırakmak istemeleri gerekir. Çünkü hipnoz altında bulunan hastalara istemedikleri şeyleri yaptırmak mümkün değildir. Reddettikleri, hayat tarzlarına, düşüncelerine aykırı buldukları düşünceleri kabullenmezler.  Dolayısıyla eroin bağımlılığından kurtulmak amacıyla hipnoz ile tedavi yönteminden faydalanmak isteyen kişilerin kendi istekleriyle tedavi olmaya karar vermiş olmaları gerekir. Hipnoterapi uygulamaları da bu konuda yetkili ve uzman olan hipnoterapistler tarafından planlanmalıdır ve uygulanmalıdır.

Eroin Bağımlılığı, Etkileri ve Hipnoterapi

Eroin morfinden sentezlenen ve opioid grubuna dâhil olan bir uyuşturucu maddedir. Beyaz veya kahverengi bir toz şeklinde görülebildiği gibi, siyah yapışkan bir madde görünümünde de olabilir. Ağızdan, burundan ya da damara enjekte edilerek kullanılmaktadır. Nasıl kullanıldığı fark etmeyen eroin, beyni çok hızlı biçimde etkileyen bir uyuşturucudur. Kullanan kişilerde kısa sürede eroin bağımlılığı gelişir.

Eroin nasıl kullanılırsa kullanılsın, beyni çok hızlı biçimde etkileyen ve bağımlık yapan, kullanıldığında güçlü etkiler yaratan ve bu etkilerin süresi oldukça fazla olan bir maddedir.

Aldıktan kısa bir süre sonra rahatlama ve keyif alma duyguları hissedilir. Damara enjekte edildiğinde birkaç saniyede ortaya çıkan bu etkiler, sigara biçiminde tüketildiğinde ya da burundan çekildiğinde 10 dakikadan sonra görülürler. Etkisi 4-6 saat arasında süren eroin, alınan miktara ve beyne nüfus etme hızına bağlı olarak şiddeti değişen rahatlama ve coşku hislerini açığa çıkartır. Bu süreç esnasında ağız kuruluğu, yüzde kızarıklık, ateş basması, zihinsel bulanıklık ve el-ayaklarda ağırlık gibi hisler yaşanır. Coşkulu dönem bittiğinde kişinin tetikte olma haline ve uyuşukluk yaşadığı duruma rastlanır. Bu ruh halleri dönüşümlü olarak ve gitgeller şeklinde gerçekleşir.

Hipnoterapi, hastaların bilinçaltına doğrudan ulaşan telkinler vererek uygulanan bir yöntem olduğundan, tüm madde bağımlılıklarının tedavisinde çok etkili olan ve tedavi süresini kısaltan bir disiplindir.

Yaşanan bu duygulardan sonra 4-6 saat sürebilen trans hali ise zihnin tamamen bulanıklaşmasından sonra başlar. Kişinin konuşmasının ve hareketlerinin yavaşladığı trans hali, bellekte bozulmaların gözlemlendiği ve bağımlının dikkatini sürdürmekte zorlandığının görüldüğü bir durumdur. Kan basıncı düşer, kalp atışları azalır, göz bebekleri küçülür, mide bulantısı, kramplar ve şiddetli biçimde hissedilen kaşıntılar olabilir.

Bu kadar etkili bir uyuşturucu olan eroinden kurtulmak kolay bir iş değildir. Kişi bunu istese bile zihni, düşünceleri psikoterapi uygulamalarında karşısına çıkan fikirleri reddedebilir. Bilinçli zihnin reddedebileceği bu fikirlerin direkt olarak bilinçaltına ulaşmasını sağlayan hipnoz ile tedavi yani hipnoterapi, eroin bağımlılığı tedavisinde büyük başarı sağlayan ve tedavinin süresini kısaltan bir seçenektir.