Hipnozla Kaygı Bozukluğu Tedavisi

Kaygı Bozukluğu Nedir?

Anksiyete bozukluğu olarak da adlandırılan kaygı bozukluğu, çeşitli korkular ya da kaygılar nedeniyle kişilerin işlevselliğini olumsuz şekilde etkileyen rahatsızlıklara verilen genel ad olarak tanımlanabilir. Bu tür rahatsızlıkların zannedilenden çok daha yaygın olduğu, neredeyse toplumdaki kişilerin 5’te 1’ini etkilediği görülmektedir.

Aslında kaygılar, endişe ya da anksiyete olarak isimlendirilen duygular herkesin yaşadığı ve birçok durumda normal olarak kabul edilen hislerdir. Ama kişilerin etrafındaki kişiler ile problemler yaşamasına, iş ve kişisel yaşamında sorunlarla karşılaşmasına, kişinin kaygılarını ya da kontrol edememesine, günün büyük bölümünde bu kaygılarla uğraşmasına neden oluyorsa, bahsedilen bu durumlar 6 aydan daha uzun süre devam ediyorsa anksiyete ya da kaygı bozukluğu sorunundan söz etmek gerekecektir. Örneğin bir trafik kazası yaşayan ya da şahit olan kişinin araçlara binmekten korkması, uyumakta zorlanması, haftalar sonrasında bile sinirli ve tedirgin olması normal olarak kabul edilebilecek anksiyete belirtileri olabilir. Ama bu belirtiler geçmiyorsa, aylar sonra bile kişinin hayatını olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyorsa anksiyete bozukluğundan,  kaygı bozukluğundan söz edilebilir.

Kaygı Bozukluğu (Anksiyete Bozukluğu) Türleri

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan ‘Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı’, anksiyete türlerini şu şekilde sıralamıştır:

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Genel Tıbbi Duruma Bağlı Anksiyete Bozukluğu
 • Madde Kullanımına Bağlı Anksiyete Bozukluğu
 • Başka Türlü Adlandırılamayan Anksiyete Bozukluğu
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Agorafobiyle Birlikte Panik Bozukluk
 • Agorafobiyle Birlikte Olmayan Panik Bozukluk
 • Posttravmatik Stres Bozukluğu
 • Akut Stres Bozukluğu
 • Özgül Fobi
 • Sosyal Fobi

Kaygı Bozukluğu Tedavisi

Kaygı bozuklukları ilaç tedavisi ve psikoterapi yöntemleriyle tedavi edilir. Bazı kişilerin ilaç tedavisinden etkili bir sonuç alamadıkları ya da ilaç kullanmaktan memnun olmadıkları gözlemlenmektedir. Psikoterapi yönteminde ise davranışçı terapiler ya da maruz kalma terapisi uygulanarak kaygı bozukluğu tedavi edilir. Ancak konuşarak davranış biçimlerini değiştirmeye ya da travma yaratan olayı farklı şekillerde yorumlamaya yönelik bu yöntemlerin uzun süre boyunca devam etmesi gerekebilir. Bu nedenle kaygı bozukluklarının tedavisinde en etkili yöntemin hipnoz ile tedavi yöntemi olan hipnoterapi olduğu söylenebilir.

Hipnoterapi Nedir? Kaygı Bozukluğu Tedavisinde Nasıl Kullanılır?

Hipnoterapi, kişinin hipnotize edildiği seanslar sırasında psikolojik sorunlarını bulmaya ve tedavi etmeye yönelik olarak başvurulan bir yöntem olarak tanımlanabilir. Klasik psikoterapi yöntemlerinde, örneğin bilişsel-davranışçı terapi yönteminde kişinin sorunlarına odaklanılır, bunları kabul etmesi sağlanır, çözüme yönelik öneriler ortaya koyulur ve adım adım bunların nasıl uygulanacağı hastaya öğretilir, hastanın bunları kabul etmesi sağlanır. Ama bu sırada beyni aktif halde olan, bilinçli zihni ile sürece ortak olan hasta, sorunlarını ya da çözüm önerilerini veya basamaklarını kabul etmekte zorlanabilir.

Hipnoterapi yönteminde ise hastaya hipnoz altında bulunduğu sırada benzer bir yaklaşım uygulanır. Yani sorununu kabul etmesini ve bunu çözmesini sağlayabilecek telkinler verilir ya da (yukarıdaki ‘Kaygı Bozukluğu Nedir?’ kısmındaki trafik kazası örneğindeki kişi için) kazanın, travmanın farklı bir şekilde yorumlanmasını sağlamayı amaçlayan telkinler verilir. Hipnotize edilen hasta bilincini tamamen kaybetmese de bilinçaltına ulaşılmış, bilinçaltı zihin olarak tarif edilebilecek bir durumdadır. Dolayısıyla verilen telkinleri reddetmesi ya da kabullenmemesi söz konusu değildir. Tabi burada verilen telkinlerin kişinin etik değerleriyle ya da sosyal değerleriyle çelişmediğini kabul ediyoruz. Çünkü bu durumlarda en derin hipnoz durumlarında bile telkinler reddedilir. Kişinin etik ve sosyal değerleriyle çatışmayan telkinler verilmesi ve bunların bilinçaltına düşünce kalıbı olarak yerleşmesi, hastanın belli durumlar karşısında ya da kaygı bozukluğunun hayatının her anında etkili olması durumunda eskiden sergilediği davranışları göstermemesini sağlar. Yani sinirli, kaygılı, korkulu davranışlar sergilemekten kurtulur, normal kabul edilebilecek tepkiler göstermeye başlar.

Sonuç olarak hipnoterapinin birçok psikolojik rahatsızlıkta olduğu gibi kaygı bozukluğu söz konusu olduğunda da en etkili, en kısa sürede ve kalıcı sonuçlara ulaşan tedavi yöntemi olduğu söylenebilir. Sonuçların kalıcı olmasının sebebi, hastanın düşünce kalıplarının değişmesi ve normal olmadığı kabul edilen davranışlar sergilemesine yol açan düşünceleri artık taşımaması, onları kabullenmemesidir. Tabi süresinin kısa olmasından bahsetmişken, diğer tedavi yöntemlerinden daha kısa sürmesinin muhtemel olduğunu anlatmak istediğimizi belirtmek gerekebilir. Yoksa tüm problemlerin birkaç seansta çözülmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu kadar seans yapılarak çözülen sorunlar da olabilir ama sorunun niteliği ve boyutu, hastanın sosyal çevresi ve yaşam tarzı, hipnoterapistiyle arasındaki bağın ve güvenin derecesi gibi etkenler hipnoterapi yöntemiyle tedavinin süresinin kısalmasına ya da uzamasına neden olabilirler.

kaygi