Hipnozla Kedi Korkusu Fobisi Yenme

Kedi Korkusu/Fobisi Nedir?

Ailurufobi, şiddetli şekilde kedilerden korkma haline verilen isimdir. Freud ve takipçilerinin çocuklukta yaşanan kötü bir tecrübenin bu korkuya ve benzerlerine neden olabileceği görüşünün aksine olan yaygın görüş, kedi korkusunun evrimsel olduğudur. Tarih boyunca en çok sayıda insanın ölümüne neden olan dişli, kuyruklu ve kürklü hayvanlardan korkulmasına neden olan genetik kodlar bulunduğu düşünülür. Ama çocukluk çağlarında yaşanan travmaların, kötü tecrübelerin bu genetik kodları aktif hale getirdiğinin ileri sürüldüğünü unutmamak gerekir. Travmalar bu hayvanların kendileriyle ilgili olabileceği gibi, çocukların ebeveynlerinden birisinden ürkmesi durumunda, bu korkularını bastırmak için onu bir hayvanla (sıklıkla kedilerle) sembolleştirdiği de görülebilir.

Kedi Korkusunun Tedavisi ve Hipnoz Yöntemi

Kedi korkusu, genellikle ciddiye alınmayan ve gerçek olmadığı düşünülen bir korku olmasına rağmen, kedi fobisi olan kişilerin vereceği aşırı tepkiler panik atak veya kalp çarpıntısı gibi sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle kedi korkusunu önemsemek ve kısa sürede tedavi edilmesini sağlamak gerekir.

Tedavi aşamasında uygulanan terapilerde kişiye aslında kedilerden korkmadığı, ürkütücü kedi düşüncesinin, imajının başka bir korkunun simgesi olduğu anlatılır. Yani duyarsızlaştırma terapisi olarak adlandırılan yöntem uygulanır. Tedavi sürerken hastanın kedilerle ilgili bilgi toplamasını sağlamak, kedi resimlerine uzaktan ve yakından bakmak, kedi kelimesini harf harf söylemek gibi uygulamalara da başvurulur. Hastaların çoğu bu sürecin farklı aşamalarında anksiyete yaşayabilirler ama tedavinin sonunda genellikle kedi korkularını yenerler. Hatta tedavilerini başarıyla tamamlayan kişilerin kedi beslemeye başladıkları ya da en azından kedileri sevmelerini, okşamaların ı sağlayacak kadar korkularının üzerinden geldikleri görülür. Hipnoz yöntemi ise çok uzun sürebilen bu tedavinin aşamalarını hızlandırmak ve daha çabuk bir şekilde sonuca ulaşmak, kedi fobisi olan kişiyi tedavi etmek için başvurulan yöntemdir.

kedi-fobisi

Kedi Korkusunun Hipnozla Tedavisi

Tüm fobilerin temelinde geçmişte yaşanan kötü tecrübeler, travmalar ya da öğrenilmiş davranışlar yatar. Hemen hepsinin tedavisi de yukarıda anlattığımız şekilde uygulanan terapilerle yapılabilir. Ama bu terapiler sırasında önemli bir sorunla karşılaşılır. Örneğin 40 yaşındaki bir hasta kedi fobisi nedeniyle tedavi ediliyorsa, en azından 30-35 yıl boyunca öğrendiği ve doğru kabul ettiği düşünceleri reddetmesi, davranış biçimlerini değiştirmesi gerekecektir. Bu yapılabilir ama bilinçli zihin bireyin kendisini koruyabilmesini sağlamak için uzun bir süreç içinde öğrendiği şeyleri, edindiği davranış alışkanlıklarını değiştirmeyi reddedecektir. Yani klasik terapi yöntemleri ile tedavi mümkün olsa bile, kişinin düşüncelerini ve davranışlarını revize etmesi, değiştirmesi çok uzun bir süre alabilir. Bu aşamada hipnoz ile tedavi yöntemine yani hipnoterapiye başvurmak mantıklı bir seçim olabilir.

Hipnoterapi esnasında da hastaya ürkütücü kedi imajını değiştirmek ve bu korkunun gereksiz olduğunu, kedilerin başka bir korkunun simgesi olarak ürkütücü bir nitelik kazandıklarını göstermek amacıyla telkinler verilmesi söz konusudur. Yani tedavinin amacı ve temel uygulamalar çok farklı değildir. Farklı olan, hipnotize edilen kişinin bilinçaltına direkt olarak erişilmesi, hipnoterapiste ve yönteme güvenen kişinin bilinçli zihninin normalde reddedebileceği düşünceleri benimsemesidir. Örneğin babasından korkan ve bunu simgeleştirerek kedi korkusuna dönüştüren kişiye asıl korkusunun sebebini açıklayacak ve gerçekte kedilerden korkmadığını ya da korkmasına gerek olmadığını düşündürecek telkinler verilir. Bilinçli zihnin reddedebileceği bu telkinler hipnoz durumunda bulunan kişinin bilinçaltına doğrudan ulaşır ve tedavi olmayı istediği takdirde kabul edilir.

Böylece diğer terapi yöntemleriyle aylar, yıllar sürebilen fobi tedavileri, hipnoz yöntemiyle çok kısa sürede tamamlanır. Hatta kedi korkusu gibi fobiler söz konusu olduğunda bir ya da birkaç seans sonrasında korkusunu yenen, tedavi olan kişiler bulunmaktadır. Ama tedavi sürecinin kişilerdeki bilinçaltı motivlerine göre değişebileceğini, bazı kişilerin tedavisinin tek seansta bile yapılabileceğini, bazı kişilerinse çok daha uzun süre boyunca hipnoterapi seanslarına katılması gerekebileceğini unutmamak gerekir. Yine de hemen her fobi tedavisinin hipnoterapi yöntemiyle diğer terapi yöntemlerinden daha kısa süreceği ve sorunların kalıcı olarak, kesin olarak çözümleneceği söylenebilir. Tabi hipnoz yönteminin sihirli bir yöntem olmadığını, sorunun sahibi olan kişinin kendisinin bu sorundan kurtulmayı istemesinin gerektiğini, yönteme veya hipnoterapiste güvenmiyorsa ya da iyileşmeyi istemiyorsa, hipnoz ile tedavi yönteminden sonuç alınmasının mümkün olmadığını da hatırlatmak gerekir. Psikolojik sorunlarınızdan, fobilerinizden kurtulmak için en etkili yöntemin hipnoterapi olduğuna inanırsanız, sorunlarınızın çözümü için ilk adımı atmış olursunuz.