Hipnozla Kokain Bağımlılığı Tedavisi

Hipnozla Kokain Bağımlılığı Tedavisi

Amerika Birleşik Devletlerinin ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezinde yapılan araştırma, hipnoz tedavisinde uygulanan “uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde grup hipnozu” yöntemiyle uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmanın mümkün olduğunu kanıtlamıştır. Sokak uyuşturucularını (yani tıbbi olarak kullanılmayan kokain, esrar vb. uyuşturucuları) konu alan çalışma, birebir hipnoz uygulaması veya grup halinde yapılan hipnoz tedavisi – hipnoterapi uygulamaları ile sokak uyuşturucularının kullanımının azaltılması hedefine ulaşıldığını göstermektedir.

Madde bağımlılıkları hakkında yapılan araştırmalar, hipnoterapi yöntemiyle tedavi edilen uyuşturucu madde bağımlılıklarının (sokak uyuşturucuları), ortadan kalkma ihtimali yüksek olan bağımlılıklar olduğunu kanıtlamıştır. 

Kokain Bağımlılığı

Madde bağımlılıkları arasında yer alan kokain bağımlılığı, uyarıcı maddeler arasında yer alan kokaine bağımlık geliştirilmesi anlamına gelir. Uyarıcı ve enerji veren bir madde olan kokain, kullanan kişinin zihinsel süreçlerinde hızlanma olmasına ve kendilerini enerjik, canlı hissetmelerine neden olur. Çoğu kişinin kokaine başlama nedeni, bu maddeyi kullanarak toplumda kendilerini kabul ettirebileceklerini düşünmektir. Tabi diğer uyuşturucu maddelerin kullanılma sebepleri arasında da üst sıralarda ‘kendini topluma kabullendirmek’ yer alır. Ama kokain ve ekstazi gibi enerji veren maddelerin kullanılma nedenleri arasında çok önemli yer tutan bir düşüncedir.

Enerji veren bir madde olan kokain, genellikle “kendini topluma kabul ettirme” nedeniyle kullanılan ve bağımlılık geliştirilen bir maddedir.

Kokain veya diğer uyuşturucu maddelerin kullanılma nedenleri arasında küçük yaşlarda ebeveyn kaybı olması, dikkat eksikliği hiper aktivite bozukluğu olarak adlandırılan rahatsızlıkla karşılaşma, cinsel-bedensel-ruhsal istismar, uyuşturucu kullanılan ortamlara maruz kalma gibi nedenler de bulunmaktadır.

Kokain bağımlılığı geliştiren kişilerim büyük bir bölümü aile fertleriyle iyi ilişkileri olmayan kişilerdir. Aile desteği, tüm bağımlılıkların tedavisinde büyük önem taşıyan bir etkendir.

Kokain dâhil diğer keyif verici/uyarıcı/gevşetici maddeleri kullanmaya başlayan kişiler tekrar o maddeyi kullanmak isterler ve buna ihtiyaç duyarlar. Başlarda maddeyi kullanmaktan keyif almaları nedeniyle aynı maddeyi tekrar kullanmak isteyen kişiler, tekrar tekrar kullandıkları maddenin dozunu giderek artırırlar. Madde almak amacıyla borçlanırlar, para bulmak amacıyla yasadışı işlere (dolandırıcılık, hırsızlık, zimmete para geçirme vb.) bulaşırlar. Kokain veya diğer maddeleri kullanan kişi maddeyi alıp almama konusunda kararsızlık yaşamaya başladığı, madde aldığında daha iyi olacağını düşündüğü, harcamalarını kullandığı uyuşturucuyu alma konusuna öncelik vererek yapmaya başladığı zaman; madde bağımlılığı geliştirmiş demektir. Kokain bağımlıları da bu süreçlerden geçerler ve kokain almalarını sağlayacak parayı bulmak için borçlanmaya, gerektiğinde yasa dışı eylemlere başvurmaya başlarlar.

Kokain Bağımlılığı Tedavisi ve Hipnoterapi

Yazımızın daha önceki bölümlerinde belirttiğimiz etkenler, kokain kullanımının başlamasına ve kokain bağımlılığı geliştirilmesine neden olabilirler. Pratikte yaşam tarzına ve öğrenilen davranışlara bakılarak hemen herkesin madde bağımlılığı geliştirebileceği söylenebilir. Ama uyuşturucu madde bağımlılarının büyük bir bölümü, fizyolojik ve/veya psikolojik yapılarında bozukluk olduğu tespit edilen kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler uzun süre madde kullandıklarında daha kolay bir şekilde madde bağımlılığı geliştirebilen bireylerdir.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve kumar bağımlılığı gibi sorunlar, bağımlıda görülen huzursuzluk, gerginlik gibi belirtilerle kendilerini gösterirler. İlerleyen dönemlerde bağımlı oldukları maddeye ya da alışkanlığa ulaşmalarını sağlayan parayı temin etmek amacıyla borçlandıkları, yasa dışı eylemlerde bulundukları görülebilir.

Kokain bağımlılığı tedavisi ve diğer madde bağımlılığı tedavileri, (kullanılması gerekli olabilen ilaçların yanı sıra) aile fertleri tarafından da desteklenmesi gereken bir süreç (psikoterapi-hipnoterapi uygulamaları) olarak gösterilebilir. Bağımlı kişiler sorumluluktan kaçma eğilimindedirler. Uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmaya karar verdiklerinde aile fertleri tarafından desteklenmeleri gerekir. Aile fertleri tedavi sürecinde yardımcı olurken, yeni arkadaşlık kurma konusu gibi konularda kaygılanan, çekingen davranan bağımlıya destek olmalıdırlar. Aile ilişkileri zayıf olan kişilerde daha çok görülen uyuşturucu bağımlılığı, yine aile fertlerinden destek almayan kişilerin kurtulmakta zorlandığı bir sorundur.

Kokain Bağımlılığından Kurtulmak İçin Başvurulan Psikoterapi veHipnoterapi Uygulamaları

Tüm bağımlılıkların nedeni (uyuşturucu, alkol, kumar, sigara) genellikle öğrenilmiş davranışlardır. Bu bağımlılıkların hepsinde depresif duygudurum, huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğu gibi belirtiler görülür. Bağımlılığın etkisinde olan kişiler bilişsel çarpıtmalara ve saptırmalara da yönlenirler. Bu tip ruhsal sorunları ya da öğrenilmiş davranışları tekrardan yorumlamalarını sağlamak, olaya farklı bir şekilde bakmalarını sağlamak gerekir. Psikoterapi ve hipnoterapi uygulamaları, uygun yaklaşımlar kullanılarak bağımlıların bakış açılarını değiştirmeye yöneliktir. Tabi bağımlılıklarda Farmakolojik tedavilere de başvurmak gerekebileceğini yani ilaç tedavisinden faydalanmak gerekebileceğini unutmamalıyız. Psikoterapi ve hipnoterapi, ilaç tedavisiyle birlikte sürdürülen tedavi uygulamaları sağlarlar.

Hipnoterapi, kokain bağımlısının ya da diğer bağımlıların bilinç altına direkt olarak verdiği telkinler sayesinde bağımlılık tedavisinde büyük başarı elde eden bir yöntemdir.

Hipnoterapi özellikle bağımlılık tedavilerinde psikoterapiye oranla daha etkili olan bir yöntem olarak gösterilebilir. Birebir veya grup olarak yapılan psikoterapi seanslarındaki telkinler, uygulamalar etkili olmayabilir veya etkili olmaları çok uzun zaman alabilir. Bilinçli zihin psikoterapi seanslarında sunulan fikirleri ve uygulamaları reddedebilir. Ama bağımlılığından kurtulmak isteyen kişilere uygulanan farklı yaklaşımlardaki hipnoterapi seansları/uygulamaları, doğrudan bilinçaltına verilen mesajlar/telkinler şeklindedir. Dolayısıyla bağımlının verilen mesajları kabul etmesi, olaya bakış biçimini değiştirmesi, davranışlarını ve düşüncelerini değiştirmesi daha kolay olur.

Hipnoterapi uygulamalarını yapma yetkisine sahip olan bir uzman tarafından yapılan hipnoterapi çalışmaları, kokain bağımlılarının ve diğer madde bağımlılarının daha kolay bir şekilde ve daha kısa sürede bağımlılıklarından kurtulmalarını sağlayabilen yöntemlerdir.