Hipnozla Köpek Korkusu Fobisi Yenme

Köpek Korkusu Nedir, Ne Zaman Fobiye Dönüşür?

Köpek korkusu ya da literatürde geçen adıyla kinofobi, aslında normal olduğu ve çoğu durumda gerekli olduğu düşünülen korkulardan, kaygılardan birisi olarak gösterilebilir. Köpek korkusu normal şartlarda gerekli olduğu düşünülen korkulardan birisidir. Çünkü bazı cins köpeklerin ya da koruma içgüdülerinin öne çıkmasına neden olan kişilerin yanında ya da mekanlarda bulunan köpeklerin insanlara zarar verme ihtimalleri olabilir. Bu nedenle bir dereceye kadar köpeklerden korkmak, normal bir durum olarak kabul edilebilir. Ama bu korkunun farklı bir boyuta dönüşmesi, hastalık halini alması da söz konusu olabilir.

Köpek korkusunun ya da diğer korkuların normal kabul edilmekten çıkarak fobiye dönüşmeleri, kişilerin korktukları nesnelere/canlılara karşı aşırı tepki göstermeleri durumunda gerçekleşir. Yani kişi dişlerini göstererek havlayan bir köpekten çekiniyorsa normal olarak kabul edilebilir ama sevimli köpek yavrularını sevmeye çekiniyorsa, onları görünce ya da düşününce kalp atışları hızlanıyorsa, terlemeye ve nefes almakta zorlanmaya başlıyorsa, ciddi bir köpek fobisi sorunu olduğu düşünülebilir.

Köpek Fobisinin Hipnozla Tedavisi

Tüm fobilerin temelinde öğrenilmiş davranışların ya da bazı içsel çatışmaların bulunduğu varsayılır. Örneğin köpeklerin çocukken ısırdığı ya da kovaladığı bir çocuğun köpek fobisi olması mümkün olabilir. Ama köpeklerle kötü tecrübesi olmayan bir çocuk da kendisine sert davranan ve sürekli azarlayan babasına karşı korkusunu ve öfkesini sembolleştirerek köpek fobisi geliştirmiş olabilir. Sonuçta bu tip fobilerin hepsinde uzun süreli ilaç tedavileri ya da yine oldukça uzun süreli, köpek korkusunun gerçek olmadığını, gereksiz olduğunu göstermeye yönelik ‘duyarsızlaştırma terapileri’ uygulanır. Bu tedaviler sonuca ulaşmayı başarsalar bile uzun süreceklerdir. Bu yöntemlere benzeyen yaklaşımlar kullanan ama süreci hızlandıran hipnoz ile tedavi yöntemi, köpek korkusu gibi fobilerle başa çıkmak için en uygun yöntem olabilir.

Diğer tedavilerin uzun süre almasının nedeni,  kişinin öğrenilmiş davranışlarını veya içsel çatışmalar nedeniyle ortaya koyduğu sembolleri bilinçaltına yerleştirmiş, kazımış olmasıdır. Dolayısıyla bilinçaltına direkt olarak ulaşılmadıkça, zihni açıkken, bilinçli zihin durumundayken, köpek korkusunun gereksiz olduğu ya da bunun başka bir korkuyu sembolize ettiği şeklindeki düşünceleri, kalıpları reddedecek, kabullenmekte zorlanacaktır. Bu da tedavinin uzamasına neden olacak ve başarısızlık ihtimalini artıracaktır.

Köpek korkusu ya da benzer diğer psikolojik sorunlar söz konusu olduğunda, problemi yaşayan kişinin hipnotize edilmesine ve bilinçaltına doğrudan ulaşılarak onun yaşam tarzıyla, hayata bakış şekliyle, ahlaki değerleriyle çelişmeyen telkinler verilmesine, tedavinin süresini kısaltan ve başarı ihtimalini artıran bir yöntem olarak bakabiliriz. Çünkü uyku ile uyanıklık durumu arasında bulunan, zihni kapalı olmasa da tam olarak aktif olmayan hasta, köpek korkusu veya diğer psikolojik sorunlarla ilgili verilen telkinleri (bilinçli zihin dev re dışı olduğu için) alacak ve kabullenecektir. Sadece hastanın sosyal ya da ahlaki değerleriyle çelişen telkinleri kabul etmediği hipnoz seansları, köpek korkusu gibi psikolojik sorunların temelini oluşturan travmaları, öğrenilmiş davranışları, köpeklere duyulan korku biçiminde sembolleştirilen içsel çatışmaları tekrar yorumlamasını sağlayacak telkinlerin verilmesini, kabul edilmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla çeşitli hayvan korkuları gibi psikolojik sorunların tedavi süresi önemli ölçüde kısalacak ve tedavi sonucunda kişinin probleminden kalıcı olarak kurtulma ihtimali önemli ölçüde artacaktır.

Köpeklerden korkuyorsanız hipnoterapi ile bu korkunuzdan kolayca kurtulabilirsiniz.