Hipnozla Kumar Bağımlılığı Tedavisi

Kumar bağımlılığı bir dürtü kontrol bozukluğudur ve psikiyatri alanında ‘patolojik kumar oynama’ şeklinde isimlendirilir. Dürtü kontrol bozuklukları arasında sınıflandırılan patolojik kumar oynama, sürekli devam eden, yineleyen ve uygunsuz olarak nitelendirilen psikiyatrik bir rahatsızlıktır.

Kumar Bağımlılığı Nasıl Gelişir?

Farklı nedenlerle ortaya çıktığı düşünülen kumar bağımlılığı, psikolojik sorunlara neden olabilen vücut sistemi bozukluklarının yanı sıra, davranışsal etkenlerin de rol oynadığı bir rahatsızlıktır. Öğrenilmiş bir davranış olan kumar oynama, ilerleyen dönemlerde bilişsel çarpıtmalardan ve saptırmalardan da etkilenir. Kişiler olayı denetleyebileceklerini, sonuçları kontrol edebileceklerini düşünmeye başlarlar. Düzenli şekilde kumar oynayan kişilerde risk alma isteği ve davranışları yükseliş eğilimindedir.

Çeşitli faktörlerin birleşimiyle ortaya çıktığı düşünülen kumar bağımlılığı, alkol ve sigara bağımlılıkları gibi madde bağımlılıklarında görülen belirtilerin gözlemlenebildiği ve benzer şekilde tedavi edilen psikiyatrik bir rahatsızlıktır.

Ergenlikte ebeveyn kaybı, uygunsuz cezalara çarptırılma, kumar oynanan ortamlara maruz kalma, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu, kumar bağımlılığının gelişmesine yardımcı olabilen faktörlerdir.

Kumar bağımlıları çoğu zaman kaybetmeye mahkûmdurlar ve kaybettiklerini geri almak, kazanç sağlamak amacıyla tekrar oynarlar. Kısırdöngü halinde devam eden bu durum, kumar bağımlısının hayatını olumsuz biçimde etkile.

Kumar Bağımlılarında Görülen Davranışlar

Aile üyelerinden ve çevresindeki kişilerden yardım istemek ve para almak, kumar bağımlılığı olan kişilerde görülen davranışlardır. Para bulmak amacıyla gerçekleştirdikleri yasa dışı eylemlere de rastlanabilir. Yani dolandırıcılık veya zimmete para geçirme gibi eylemler de de bulunabilirler.

İlerleyen dönemlerde risk alma istekleri ve risk alma davranışları artış eğilimi gösteren kumar bağımlıları, kayıplarını karşılamak ve daha fazla kumar oynamak amacıyla yasa dışı eylemlerde (dolandırıcılık, zimmete para geçirme vb.) bulunabilirler.

Madde bağımlılığında olduğu gibi yoksunluk belirtileri yaşayan kumar bağımlıları, depresif duygudurum, huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlar yaşarlar. Yine madde bağımlılarında görüldüğü gibi sorunu ailesinden ve tedavisini üstlenen kişilerden saklamaya veya olduğundan daha küçük göstermeye çalışırlar.

Kumar Bağımlılığı Tedavisi ve Hipnoterapi

Bağımlılığa yol açtığı düşünülen vücut sistemlerindeki problemleri gidermek için ilaç tedavisi uygulanır.

Öğrenilmiş davranışlara ve bilişsel saptırmalara, çarpıtmalara dayanan problemler ise psikoterapi yöntemleriyle veya uzman bir hipnoterapist tarafından uygulanan farklı hipnoterapi yaklaşımlarıyla ortadan kaldırılmaya çalışılır.

Kumar bağımlılığı tedavisinde ve diğer bağımlılıkların tedavilerinde çok başarılı sonuçlara ulaşan hipnoterapi, bağımlılık tedavilerinin süresini önemli ölçüde azaltan bir yöntem olarak gösterilebilir.

Psikoterapi yöntemi kumar bağımlılığını tedavi etmekte başarılı olan bir yöntemdir. Ama tedavi süresinin uzunluğu nedeniyle (yıllar hatta ömür boyu sürebilir) tercih edilmeyen bir yöntem olabilir.

Madde bağımlılarında olduğu gibi kumar bağımlılarında da bilinçaltına direkt ulaşan telkinler sayesinde tedavi süresinin kısalmasını sağlayan hipnoterapi, tecrübeli-gerekli belgelere sahip olan ve uzman bir hipnoterapist tarafından uygulandığında daha kısa sürede sonuca ulaşılmasını yani kumar bağımlısının tedavi edilmesini sağlayabilir. Olumsuz koşullama, tepkiyi engelleme, imgesel duyarsızlaştırma gibi yöntemler üzerine yoğunlaşan psikoterapi uygulamalarının yerine aynı sonuçlara bilinçaltına direkt verilen mesajlarla ulaşmayı başaran hipnoterapi, kumar bağımlılığı tedavisinde ve diğer bağımlılıkların tedavisinde büyük başarı sağlayan bir yöntemdir.