Hipnozla Kuş Fobisi Yenme

Kuş Fobisi Nedir?

Kuş fobisi ya da ornitofobi olarak bilenen fobi, özgül fobi olarak sınıflandırılan fobilerden bir tanesidir. Özgül fobiler, açıkça görülen bir nesneye ya da duruma karşı duyulan belirgin, anlam verilemeyen ve sürekli devam eden korkular olarak tarif edilebilirler. Dolayısıyla uçak korkusu, köpek korkusu, kaza endişesiyle araçlara binmekten korkma durumu, kuş fobisi, günümüzde diğer fobilerden daha sık görülen özgül fobiler olarak gösterilebilirler. Genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde başlarlar. Geçiştirilmeleri kolay olduğu için ilerlemeleri ve daha önemli bir sorun haline gelmeleri söz konusu olabilir. Örneğin kuş fobisi ya da köpek fobisi bulunan kişi, bu hayvanlarla karşılaşacağı yerlere gitmeyerek korkusunu geçiştirebilir. Ama bu davranışlar sonucunda fobilerinin büyümesi, gelişmesi ve hayatlarını önemli şekilde etkileyen bir sorun haline gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

Bu tip korkuların nedeni çocuklukta yaşanan kötü deneyimler olabileceği gibi kalıtsal nedenlerle ornitofobi sorunu ile karşılaşılabildiği de düşünülmektedir. Örneğin çocukken bir kuş tarafından ısırılan ya da korkutulan çocuklarda kuş fobisi görülebilir ama bu deneyimleri yaşayan bazı kişilerde fobi gelişmez. Özellikle hayvanlardan korkma şeklindeki fobilerin temelinde evrimsel sürecin yattığı, genetik kodlarda bu hayvanlara karşı duyulan korkunun yer ettiği ve bazı nedenlerle bu kodların aktifleştiği de ileri sürülmekledir.

Kuş Fobisi Tedavisi Ve Hipnoz

Kuş fobisi türündeki fobiler, hastanın durumuna göre farklı yaklaşımlar sergilenebilse de, genellikle duyarsızlaştırma terapileri ile tedavi edilirler. Yani bu fobinin gereksiz ve anlamsız olduğu hastaya anlatılmaya çalışılır. Kuşlar ya da fobiye neden olan hayvanlar hakkında hastanın yaptığı araştırmalarla birlikte yapılan terapilerin, görüşmelerin temel hedefi geçmişte yaşanan travmatik olayların, öğrenilmiş davranışların değiştirilmesini, yeniden yorumlanmasını sağlamaya yöneliktir. Fakat bu terapiler sırasında hastanın yıllar boyunca biriktirdiği ve özümsediği düşüncelerini, davranışlarını değiştirmesi zor olabilir. Bu nedenle tedavinin başarısız olma ya da uzun sürme ihtimali de oldukça yüksektir.

aa

Hipnozla tedavi yöntemi hastanın verilen telkinleri kabullenmesini sağlar. Dolayısıyla diğer terapilerde kişilerin kabullenmekte zorlandıkları düşünceleri veya davranış kalıplarını daha çabuk benimsemesini sağlayabilir. Yani kuş korkusu gibi fobiler söz konusu olduğunda çocuklukta yaşadığı travmayı ya da öğrendiği davranış biçimlerini tekrar yorumlamakta zorlanan kişi, bilinçaltına doğrudan ulaşan hipnoterapi ve uzman hipnoterapist tarafından verilen telkinler sayesinde, diğer yöntemlere göre daha çabuk ve kolay biçimde düşüncelerini tekrar yorumlayabilir, davranış alışkanlıklarını değiştirebilir. Tedavinin süresi ve başarı oranı hastanın durumuna, tedavi yöntemine yaklaşımına, hayat tarzına ve diğer birçok etkene bağlı olarak değişebilir ama her durumda hipnoterapinin diğer tedavi yöntemlerinden daha başarılı olacağı ve tedavinin daha kısa süreceği söylenebilir.

Sadece fobiler değil, madde bağımlılıkları, panik atak, şişmanlık gibi genellikle temelleri psikolojik sorunlara dayanan farklı hastalıklar/rahatsızlıklar da hipnoz sayesinde kısa sürede ve kalıcı olarak çözülebilir. Hipnozun bu rahatsızlıklarda başarılı olma sebebi, uzun yıllara dayanan öğrenilmiş davranışları hastanın tekrar yorumlamasını sağlayan, yeni davranış kalıplarını ya da düşünceleri reddetmesini engelleyen bir yöntem olmasından kaynaklanmaktadır. Hipnoz altında bulunan kişi ahlaki değerleri veya sosyal değerleri ile çelişen telkinleri kabul etmez ama kurtulmak istediği bir soruna bakış açısını değiştirmesini, olayı tekrar yorumlamasını ya da başka bir açıdan bakmasını sağlayan telkinleri kabul eder. Dolayısıyla psikolojik temelli tüm sorunların kökenine inmek ve hastanın bu sorunları reddetmesini, soruna neden olayları, travmaları yorumlamasını sağlamak, hastayı sorunlarından kalıcı biçimde kurtarmak mümkün olur. Diğer terapi yöntemleri de aynı sonuca ulaşmayı hedefler ama hastanın bilinci açık olarak yapılan görüşmelerde verilen telkinleri ya da önerileri reddetme ihtimali daha yüksektir. Hipnoz ile tedavi yöntemi bu riski ortadan kaldırarak tedavinin başarılı olma ihtimalini arttırmakta ve tedavi süresinin kısalmasını sağlamaktadır.