Hipnozla Seks Bağımlılığı Tedavisi

Seks bağımlılığı, 6 aydan daha uzun bir süre boyunca tek eşliliği devam ettirememe, seksi düşünmeden duramama, partnerin kim olduğuna dikkat etmeden rastgele cinsel ilişkiler kurma, bu ilişkilerden sonra geçici bir rahatlama hissetme ama ilişkiden alınan hazzın gerçek haz değil de yalancı, sahte haz olması şeklinde anlatılabilir.

Seks bağımlıları, zevk alma ve partnerini tatmin etme amaçlarından ziyade, sadece eylemi yapmış olmak için rastgele cinsel ilişkiler kurarlar.

Yaşadığı rastgele cinsel ilişkilerden sonra geçici bir rahatlama hisseden bağımlılar kısa süre sonra bunu tekrarlamak isterler. Dolayısıyla söz konusu olan rastgele cinsel ilişkilerin kurulmasındaki amaç aslında partnerini ve kendisini tatmin etmek değildir, eylemi yapmış olmaktır. Bağımlılar cinselliği zevk almak amacıyla değil de acılarından uzaklaşmak, kaçmak ve stresten uzaklaşmak gibi amaçlarla gerçekleştirirler.

Hipnoterapi Yöntemiyle Seks Bağımlılığı Tedavisi

Hipnoterapi yöntemi, tüm bağımlılıkların tedavisinde olduğu gibi seks bağımlılığında da çok etkili bir tedavi yöntemidir. Psikoterapi uygulamalarına göre daha kısa sürede tedavi edilebilen seks bağımlıları, suçluluk ve utanç, yalnızlık ve izolasyon, umutsuzluk, inançlara ve/veya kişisel değerlere aykırı davranmış olma gibi olumsuz etkiler yaratan duygulardan arındırılabilirler.

Seks bağımlılığı, erkeklerde kadınların 3 katı oranında görülen bir problemdir.

Toplumda ortalama %2 oranında görülen seks bağımlığı, erkeklerde kadınların 3 misli daha fazla rastlanan bir sorun dur. 25-50 yaş aralığında bulunan kişilerde görülen seks bağımlılığı, kariyer durumuna ya da eğitime bakmadan herkeste görülebilir. Seks bağımlısı olan kadınlar genellikle sosyoekonomik düzeyi iyi olan bireylerden oluşurken, erkeklerde tam tersi bir durum söz konusudur.

Travmatik olaylar, ölüm, kazalar, çeşitli kayıplar seks bağımlılığını tetikleyen faktörler olabilirler. İnternetin de barındırdığı pornografik içerik ve kolay ulaşılan bir kaynak olması nedeniyle seks bağımlılarının sayısının artmasına yol açtığı ve sanal seksim bağımlıların ihtiyaçlarını karşılamayı kolaylaştırdığı belirtiliyor.

Seks Bağımlılığı Sonucunda Ortaya Çıkan Problemler

Bağımlıların duygusal ilişkilerden uzaklaştıkları, aile bireyleriyle ve yakın dostlarıyla ilişkilerinin azalmaya başladığı gözlemlenebilir.

Anksiyete ve stres toleranslarında azalma olan seks bağımlıları; utanma, suçluluk, depresyon, intihar düşüncesi, umutsuzluk, kendine acıma gibi duygu, düşünce ve durumları yaşarlar. Fiziksel açıdan bakıldığında ise seks bağımlılarının cinsel hastalıklara yakalanma risklerinin önemli oranda arttığı görülebilir.

Seks bağımlılarının duygusal ilişkileri zayıflar, utanma-suçluluk-umutsuzluk gibi olumsuz etkileri olan hisleri ortaya çıkar, çeşitli yasal sorunlarla yüzleşmek zorunda kalabilirler.

Cinsellik yaşamak, sanal seks yaşamak, porno sitelere üye olmak gibi cinsel aktivitelerini yerine getirmek amacıyla yüksek miktarda maddi harcamalar yapan seks bağımlıları, finansal problemler yaşayabilirler ve işlerini kaybedebilirler. Para temin etmek için çeşitli yasadışı faaliyetlere girişebilen seks bağımlıları; ensest, teşhircilik, fahişelik, tecavüz vb. cinsel suçlardan dolayı da kanunlarla yüzleşmek zorunda kalabilirler.

Hipnoterapi İle Seks Bağımlılarının Tedavisi

1940’lı yıllardan itibaren çeşitli cinsel sorunların tedavisinde kullanılan bir yöntem olan hipnoterapi, seks bağımlılarını da tedavi edebilen bir yöntemdir. Cinsel problemler açısından bakıldığında en önemli avantajı, diğer partner dâhil olmadan sorunu yaşayan partnerin tedavi edilebilmesidir. Geleneksel psikoterapi yöntemiyle tedavi edilen cinsel sorunların ortadan kaldırılması, tedavi edilmesi için her iki partnerin katılımının sağlanması gerekir.

Hipnoterapi, seks bağımlılığında ve diğer cinsel sorunlarda, aynı zamanda diğer bağımlılıklarda etkili sonuçlar veren bir tedavi yöntemidir.

Hipnoterapi yani hipnoz ile tedavi, hastanın geçmişinde yatan çelişkileri, travmatik olayları ve hastanın (bilinçli biçimde)farkında olmadığı diğer faktörleri tanımlamak ve tekrar yorumlamak için bazı teknikler sunar. Hipnoz altındaki seks bağımlısına verilen telkinler, hastanın sorunun kaynağını daha net biçimde görmesini, sorununu kabullenmesini ve yeni bir bakış açısıyla söz konusu olan bağımlılık türünün hayatına hiçbir artı değer katmadığını görmesini sağlar. Diğer tedavi yöntemleriyle kıyaslandığında daha etkili, daha az sancılı ve daha kısa süreli olan ‘seks bağımlılığının tedavisinde hipnoterapi yöntemi’, hastanın sorunundan kurtulmasını ve en kısa süre içinde normal hayatına dönmesini sağlar. Seks bağımlılığının ve cinsel sorunların yanı sıra, madde bağımlılıkları, kumar bağımlılığı ve psikolojik kökenli birçok sağlık problemi, hipnoterapi yaklaşımları ve uygulamalarıyla tedavi edilebilen problemlerdir.