Hipnozla Telefon Bağımlılığı

Ülkemizde Yeşilay’ın ve dünyanın önde gelen sağlık kuruluşlarının, kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedefledikleri önemli bir tehlikeden bahsediliyor: Teknoloji Bağımlılığı. Ülkemizde ergenlik döneminde bulunan gençlerin %3,6’sının teknoloji bağımlısı oldukları, yaklaşık %20-25 oranına denk gelen sayıdaki ergenin de bağımlılık sınırında olduğu belirtiliyor.

Ülkemizde cep telefonu bağımlısı olan veya bağımlık sınırında bulunan ergenlik çağındaki gençlerin sayısının 3 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

12-18 yaş arasında bulunan gençlerin sayısı 11 milyon civarında bulunurken, teknoloji bağımlısı olanların veya bağımlılık sınırında bulunan gençlerin sayısı 3 milyon civarında bulunuyor. Dolayısıyla internet ce teknoloji bağımlılığı, günümüzde filizlenmeye başlayan ve önümüzdeki 20-30 yıl içinde ülkenin en önemli sorunlarından biri haline gelmesi beklenen bir problem.

Televizyon, cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazların ekranlarında beliren görüntülerin ve haberleşme şeklinin gençlerin farklı boyutları anlamasını zorlaştırdığını belirten araştırmacılar; bu cihazların ekranlarının beynin gelişim mekanizmasına aykırı biçimde çalıştıklarını söylüyorlar. Derinlik, boyut, perspektif farklılıklarını anlamakta zorlanan gelişim çağındaki çocukların, beynin gelişim mekanizmasına aykırı bir şekilde çalışan bu cihazlara olan bağımlılıklarının ilerleyen dönemlerde sosyal problemlerle ve ruhsal sorunlarla karşılaşmalarına neden olacağını belirtiyorlar.

Cep telefonu veya diğer teknolojik cihazlara karşı geliştirilen bağımlılık, özellikle çocukların ve ergenlik çağındaki gençlerin gelişimini olumsuz yönde etkiliyor.

Cep telefonları, akıllı telefonlar da bu sorunun bir parçası durumunda bulunuyorlar. Madde bağımlılıklarında ve kumar, seks gibi bağımlılıklarda çok etkili bir tedavi yöntemi olan hipnozla tedavi yani hipnoterapi; telefon bağımlığı tedavisinde ve diğer cihazlara bağımlı olan kişilerin tedavisinde, genellersek teknoloji bağımlılığı tedavisinde etkili ve kısa süreli bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor.

Telefon Bağımlılığı ve Hipnoterapi

Gelişmiş ülkelerde psikoloji literatürüne giren “nomofobi” sözcüğüyle tanımlanan fobi, cep telefonu bağlantısını kaybetme korkusu olarak tanımlanıyor. “No mobile phobia” kelimelerinin kısaltması olan bu terim, cep telefonu kullanıcılarına endişe ve korku veren durumların araştırılması sonucunda ortaya çıkmış. İngiltere’de (Birleşik Krallık’ta) bulunan cep telefonu kullanıcılarının yaklaşık %53’ü telefonunu kaybetme, kontörünün bitmesi, kapsama alanının dışında kalmak gibi endişeleri ve problemleri yaşıyorlar. Bu fobi nedeniyle acı çeken ve stres yaşayan kişilerin %9’luk bölümü telefonları kapalı olduğunda bile bu düşüncelerden ve yarattığı stresten kurtulamıyorlar.

Cep telefonu bağlantısını kaybetme korkusu veya cep telefonundan mahrum kalma korkusu olarak tanımlanan nomofobi, günümüzün en önemli sorunlarından birisi ve gelecek 10-20 yıllık süreçte (belki de) insanlığın en önemli sorunu olabilecek bir problem olarak görünüyor.

Bu olumsuz etkileri yaratabilen cep telefonları, günlük hayatın vazgeçilmez ögeleri olarak kabul ediliyorlar ve bağımlılık yaratıyorlar. Cep telefonu bağımlılığının en önemli göstergeleri ise telefon kullanımının denetim altına alınamaması (yemek masasında bile kullanılması gibi), bağımlının yaşamını ve insani ilişkilerini olumsuz etkilemesi (çocuklarda okul başarısının düşmesi, sosyal ortamlardan uzaklaşılması, iletişim kurma becerilerinin gelişememesi veya gerilemesi gibi) olduğunu belirtiyorlar. Gelişme çağında bulunan çocukların ve ergenlerin karşılaştıkları bu sorunlar, yetişkinlerde de görülen problemler olarak kabul ediyorlar. Teknoloji bağımlılığı ve telefon bağımlılığı gibi sebeplerden yaşam biçimleri olumsuz yönde etkilenen, ilişkileri bozulan, boşanan birçok aile-yetişkin birey örneği görülebiliyor

Hipnoterapi İle Teknoloji – Cep Telefonu Bağımlılığı Tedavisi

Teknoloji ve cep telefonu bağımlılıkları, yarattıkları etkiler bakımından madde bağımlıklarına benzerler. Kişilere kendilerini iyi hissettiren ve özellikle kırılgan kişilerin, başkalarıyla iletişim kurmakta zorlanan kişilerin kolay bir şekilde cep telefonu bağımlısı, teknoloji bağımlısı halime gelebilecekleri söylenebilir. Başkalarıyla ilişki kurma ve beğenilme gibi gereksinimlerini teknolojik cihazlardan faydalanarak gideren teknoloji bağımlıları, cep telefonu bağımlılığı gibi bağımlılıklar yaratan ve sorunu büyüten psikolojik sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunların psikoterapi veya hipnoterapi gibi yöntemlerle tedavi edilmesi gereken kişilerdir.

Telefon bağımlılığı ve nomofobi sorunlarında etkili bir tedavi yöntemi olan hipnoterapi,psikolojik kökenli birçok hastalığın tedavisinde güvenle kullanılan bir tedavi yöntemi.

Cep telefonu bağımlıları, madde bağımlılarında olduğu gibi bağımlı oldukları maddeyi/nesneyi hayatlarından çıkarmakta zorlanırlar. Hipnoterapi bu bağımlılıkların altında yatan asıl sorunları ortadan kaldırmaya yönelik telkinleri doğrudan kişinin bilinçaltına vermektedir. Dolayısıyla her türlü bağımlılıkta (hastanın diğer tedavi yöntemleriyle kabullenmekte zorlandığı) kısa süre içinde ve etkili, kalıcı şekilde sonuca ulaşılmasını, bağımlılığın tedavi edilmesini sağlar. Davranışların ve düşüncelerin yorumlanmasını, tekrardan gözden geçirilmesi ve yeni bir bakış açısıyla ele4 alınmasını sağlayan bu telkinler, diğer yöntemlere göre (psikoterapi, grup terapileri vb.) bağımlının daha kolay, daha kısa sürede kabullendiği ve benimsediği değişiklikler yaratır. Cep telefonuna ihtiyaç duymadığı, sadece çok gerekli durumlarda kullanması gerektiği, insani ilişkilere daha çok önem vermesi gerektiği gibi konularda önemli değişiklikler yaşayan bireyler, cep telefonu bağımlılıklarından kısa süre içinde kurtulmuş olurlar.