Hipnozla Tırnak Yeme Alışkanlığı Tedavisi

Tırnak Yeme Alışkanlığının Nedenleri ve Çözüm Yolları

Tırnak yeme problemi özellikle çocuklarda olmak üzere her yaş grubunda yaygın olarak görülen bir problemdir. Yapılan araştırmalar her 10 insandan 8 tanesinin hayatının farklı dönemlerinde bu alışkanlıkla yüzleştiğini gösteriyor.

Tırnak yeme alışkanlık olarak adlandırılsa da aslında genellikle sinirsel ya da psikolojik sorunlar neticesinde ortaya çıkan bir belirti, hastalık olarak ortaya çıkar. Bu nedenle tırnak yeme sorununun üstesinden gelmek için önerilen her gün tırnakları kesmek ve törpülemek ya da koruyucu oje kullanmak gibi öneriler asıl problemi ortadan kaldırmayacaktır. Yani bu yöntemlere başvurarak tırnak yeme alışkanlığını bıraksanız bile bu durum ya geçici olacaktır ya da tırnak yeme alışkanlığına neden olan psikolojik problemler başka şekillerde kendilerini göstereceklerdir.

Uzmanlar bu sorunla başa çıkmak için mutlaka psikolojik tedavi alınmasını öneriyorlar. Söz konusu tedavi yöntemleri arasında en etkili olan ve en kısa sürede sonuç veren yöntem ise hipnozla tedavi yani hipnoterapi olarak gösteriliyor.

Hipnozla Tırnak Yeme Alışkanlığı Nasıl Bırakılır?

Hipnozla tedavi ya da hipnoterapi olarak adlandırılan yöntem, uzman ve eğitimli hipnoterapistin (doktor, psikolog ya da diş hekimi bu yöntemi uygulayabiliyor) sorunu olan kişinin bilinçaltına direkt ulaşması ve problemin kaynağını ortadan kaldırması olarak tarif edilebilir. Konumuz tırnak yeme olduğuna göre örneğimizi de bu konu üzerinden verebiliriz.

Tırnak yeme sorununun nedeni genellikle psikolojiktir. Ailede tırnak yiyen kişilerin olması çocukların taklit yoluyla bu alışkanlığı kazanmalarına sebep olabilse de genellikle bu sorunun altında yatan sebep güvensizlik yaratan duygusal travmalardır. Baskıcı bir eğitim anlayışı, çocuğun yeterli ilgi ve sevgi görmemesi, kıskançlık ya da çocuğun sürekli azarlanması çocuklarda güvensizlik duygusunun yerleşmesine ve kendisini tırnak yeme olarak gösterme durumunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Anne babanın geçimsiz, sorunları olan kişiler olmaları ve sürekli kavga etmeleri ya da çok kaygılı kişiler oldukları için çocuklarına karşı aşırı korumacı davranışlar sergilemeleri de bu probleme yol açabilir.

Tırnak yeme sorunu olan ve bundan kurtulmak için hipneterapiste başvuran kişiler, davranışlarını geçici olarak değiştirecek yöntemlerden yararlanmak yerine sorunun kaynağına inilmesini sağlayan bir yöntemden yararlanmayı kabul etmişler demektir. Zaten hipnozla tedavinin temelinde yatan da kişinin sorunundan kurtulmak istiyor olmasıdır. Çünkü hipnoz sırasında bilinci tam olarak açık olmasa da kendisinin istemediği ya da kabul etmediği, hayat tarzı veya öğrenilmiş davranışlar sonucunda edindiği alışkanlıkları değiştirmek mümkün değildir.

Tırnak yeme sorunundan kurtulmak için hipnoterapistten yardım isteyen kişinin sorununun kaynağı tespit edilerek bu kökenin yarattığı olumsuz etkiden kurtulması hedeflenir. Örneğin çocukluğunda baskıcı ve otoriter bir eğitim almış olan kişiye bu eğitimin aslında hayatta başarılı olmasını sağlamak ve kendisini kontrol etmesini kolaylaştırmak için verildiği, zararlı değil, faydalı bir eğitim olduğu yönünde telkinler verilir. Hipnoz seansları sonunda bunu kabullenen kişinin güvensizlik duygusu ortadan kalkar (tabi bu tek seansta değil belli bir süreç içinde olacaktır) ve bu güvensizlik duygusu nedeniyle edinilmiş bir alışkanlık olan tırnak yeme hususunda verilen caydırıcı telkinler sayesinde de sorun kalıcı şekilde rafa kaldırılır.

Tabi yukarıda verdiğimiz örnek uygulanabilecek farklı yaklaşımlardan bir tanesidir ve basit bir şekilde örneklenmiştir. Sadece tırnak yeme alışkanlığını ortadan kaldırmak için bu alışkanlığın olumsuz yönleri hakkında telkinler vererek ya da güvensizlik sorununa yol açan asıl kaynağı farklı bir şekilde yorumlayarak da tırnak yeme sorununun ortadan kalkmasını sağlamak mümkün olabilir. Önemli olan hipnoz ile tedavi yönteminin tırnak yeme problemi gibi istenmeyen ve psikolojik kökenli olan problemlerden kurtulmak için faydalanabilecek olan en iyi yöntem olduğuna inanmak ve bu konuda uzman olan bir hekimin/hipnoterapistin yardımını gönüllü olarak almaktır.

Ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen tırnak yeme alışkanlığınızdan hipnoz tedavisi ile kurtulabilirsiniz.