MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

Homeopati Nedir?

Homeopati, ‘benzer benzeri iyileştirir’  ilkesine dayanan, hastalığın ortaya çıkardığı belirtilerin sağlam bir insanda ortaya çıkmasını sağlayan maddelerin düşük dozlarda hastaya verilmesiyle tedavi edilebileceğini savunan bir alternatif tıp yöntemidir.

Plasebo etkisi dışında herhangi bir faydası olduğu (ya da faydasının olmadığı) bilimsel ve klinik olarak kanıtlanamayan yöntem, Samuel Hahnemann tarafından 1796 yılında uygulanmaya başlanan ve alternatif tıp kategorisine giren bir tedavi çeşididir.

Yunanca benzer anlamına gelen Homeos ve acı anlamına gelen Pathos kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Homeopati, sağlıklı kişide bazı bulgulara sebep olan madde, aynı bulgulara sahip olan hastayı iyileştirir mantığıyla uygulanan bir alternatif tıp yöntemidir. Bu yöntemin vücudun kendi iyileşme mekanizmasını devreye sokacağı ve hasta vücudun iyileşeceği öngörülmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada en çok kullanılan alternatif tıp yöntemi olan homeopati, Avrupa gibi dünyanın gelişmiş bölgelerinde halkın yarısı tarafından başvurulan bir yöntem olarak dikkat çekmektedir. Avrupa’daki doktorların yaklaşık yarısı da homeopati yöntemini (diğer tedavi yöntemleriyle birlikte) önermektedirler.

Homeopati İlkeleri

Homeopati, ‘benzer benzeri iyileştirir’  anlamına gelen ‘Similla Similibus Currentur’ temel ilkesinden hareket eden bir yöntemdir. Bir ilaç sağlıklı kişiye verildiğinde ortaya çıkan bulguların aynısı hasta olan, tedavi edilen kişide bulunuyorsa, hastanın sağlıklı kişiye verilen ilaçla tedavi edilmesi mümkündür. Örneğin arı soktuğu zaman oluşan şişliğe benzeyen bir şişlik oluşturan ve arı sokması gibi kaşıntıya neden olan ve bu bölgeye soğuk uygulandığında hastanın rahatladığı görülen (kısacası arı sokmasıyla aynı belirtilere neden olan) remedi apis ilacı (arı zehrinden yapılır), arı sokmasını tedavi etmek amacıyla kullanılır.

Homeopatik ilaçların denemeleri ve çalışmalar tek ilaç kullanılarak yapılmaktadır. Birden çok ilaç verilmesinin toplam etkiyi artırabileceği, iyileşmeyi yaratan ilacın tespit edilmesini önleyebileceği ve ilaçların birbirlerinin etkilerini engelleyebilecekleri düşünülür. Bu şekilde sağlıklı insanlar ve etkisinin kanıtlandığı düşünülen ilaçlar, homeopati tedavilerinde kullanılan ilaçlardır, denenmemiş ilaçlar kullanılmazlar.

‘Dosis Minima’ yani ‘minimum doz’ ilkesi de Homeopati yönteminin önemli ilkelerinden birisidir. Beklenen değişikliği yapmaya yeten ve iyileştirme gücünün harekete geçmesini sağlayacak olan en düşük doz kullanılır. Bu ilke tedavinin hastayı yormadan, nazik biçimde yapılmasını sağlar.

Homeopati Uygulamaları

1 saatin üzerinde süren (genellikle) anamnez yani ilk görüşme sonrasında homeopatik hekim tarafından hastaya uygun olarak seçilen ilacın kullanılması şeklinde uygulanır. İlaç direkt ağız yoluyla ya da suyla karıştırılarak hastaya verilir. İlacın kullanım sıklığı ve şekli hastaya ve hastalığa bağlı olarak değişiklik gösterir. Anamnez sırasında hasta ve ailesi hakkında (sağlık konusunda) sorular yöneltilir. Bu sorular hastanın o anki durumunu öğrenmenin yanı sıra geçmişteki durumunu da öğrenmeyi hedefleyen sorulardır. Bu muayeneyi yapma iznine ve Homeopatik ilaçları tavsiye etme yetkisine sahip olan kişiler, T.C Yönetmeliklerine göre Homeopati konusunda Sağlık Bakanlığından sertifika almış olan hekimler ve diş hekimleridir.

Söz konusu olan ilaçları kullanan kişilerin ilaçların etkisini azaltabildiği hatta tamamen ortadan kaldırabildiği belirtilen kafein, mentol ve kafurun içeren maddeleri kullanmaması gerekmektedir. Kullanılan ilaçlar arka arkaya seyreltilerek kullanıldığından ve en küçük dozun verilmesi hedeflendiğinden, seyreltme sonucunda ulaşılan ilaç aktif maddeden çok az miktarda barındıran bir karışım olabilir. Genellikle aktif maddeden çok az miktarda barındıran Homeopatik ilaçlar, farmakolojik bir etkileri olmayan, herhangi bir zarar vermeyen ilaçlar olarak kabul edilirler.

Hey yaşta insana ve hayvana uygulanabileceği belirtilen yöntem, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ya da dengelenmesi gereken durumlarda, fiziksel ya da duygusal dengenin bozulduğu durumlarda, ilaç yan etkilerinin azaltılmasının gerektiği durumlarda başvurulabilecek bir yöntem olarak gösterilmektedir. Tedavi amaçlı kullanılabileceği belirtilen yöntem, modern tıp uygulamalarını desteklemek amacıyla da kullanılabileceği belirtilen bir alternatif tıp yöntemidir.