MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

Epilepsi Nedir?

Bir grup beyin hücresinin anormal boşalımı sonucunda meydana gelen nöbetler ‘epilepsi’ olarak İsimlendirilmektedirler. Nöbetler sırasında ortaya çıkan belirtilerse bilinç, motor ve duysal belirtiler olarak sıralanabilir. Nöbetler sırasında görülen bu belirtilerle tanına epilepsi, halka arasında ‘sara ismiyle de anılmaktadır. Epilepsi Nedenleri Beyindeki kısa süreli bozukluklara bağlı olarak ortaya...
Devamını Oku

Naturopati Nedir?

Naturopati, natural tıp veya naturopatik tıp olarak da bilinen alternatif tıp yöntemine verilen addır. Naturopati, bedenin kendisini iyileştirebilme yeteneğine ve durumu sürdürebilme kabiliyetine sahip olduğu düşüncesinden hareket eder. Naturopati, cerrahi yöntemler veya sentetik ilaçlar yerine doğal çareleri, bitkileri, yiyecekleri ve içecekleri kullanmayı tavsiye eden bir alternatif tıp dalı ola...
Devamını Oku

Homeopati Nedir?

Homeopati, ‘benzer benzeri iyileştirir’  ilkesine dayanan, hastalığın ortaya çıkardığı belirtilerin sağlam bir insanda ortaya çıkmasını sağlayan maddelerin düşük dozlarda hastaya verilmesiyle tedavi edilebileceğini savunan bir alternatif tıp yöntemidir. Plasebo etkisi dışında herhangi bir faydası olduğu (ya da faydasının olmadığı) bilimsel ve klinik olarak kanıtlanamayan yöntem, Samuel Hahnemann t...
Devamını Oku

Psikosomatik Nedir?

Psikosomatik, psikolojik kökenleri olan fiziksel hastalıklara verilen isimdir. Yunanca ‘ruh’ anlamına gelen ‘psyche’ kelimesi ile ‘beden’ anlamına gelen ‘soma’ kelimesinin birleştirilmesiyle oluşturulan psikosomatik, ruhsal sıkıntılar nedeniyle ortaya çıkan ve bedensel hastalıklar olarak kendisini gösteren sağlık sorunlarını ifade etme amacıyla kullanılan terimdir. Psikosomatik Hastalıklar Organla...
Devamını Oku

Parapsikoloji Nedir?

Parapsikoloji, duyu organlarını kullanmadan gerçekleştirilen olayların ve paranormal (normal-dışı) olayların deneysel yöntemlerle incelenmesine verilen isim olarak tanımlanabilir. Paranormal teriminin normalin ötesinde, normalin dışında durumları/olayları açıklamak amacıyla kullanılan bir kelime olduğu, mevcut bilimsel bilgimizle ya da anlayışımızla açıklayamadığımız fenomenleri anlatmak için kull...
Devamını Oku

Bilinç Nedir?

Bilinç, basit bir şekilde tanımlanırsa farkındalık ya da bireyin kendi varlığının farkında olmasını sağlayan süreçlerin bütünü olarak tanımlanabilir. İnsanlarda farkındalığın, duygunun, algının ve bilginin merkezi olan yetenek olarak da tanımlanabilir. Fakat aynı terimin biyoloji, psikoloji, sosyoloji ve felsefe alanlarında kullanılış şekli arasında bir fikir birliği yoktur, çok farklı biçimlerde ...
Devamını Oku

Algı Nedir?

Algı, psikoloji ile zihin ve zekânın işleyişini ele alan bilişsel bilimlerde duyusal bilgilerin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamında kullanılan bir kelimedir. Kısacası duyusal organlar tarafından alınan bilgilerin yakalanmasını sağlayan, bilgileri işleyen ve anlamlı hale gelmelerini sağlayan yetenektir. Algı, ‘duyum’ terimiyle karıştırılan bir terim olarak gösterilebilir. İk...
Devamını Oku

Borderline Kişilik Bozukluğu Hipnozla Tedavisi

27 yaşında bir erkek olan danışanın (G.İ) başlıca sorunları aşağıda sıralanmıştır. 1- İnsanlarla iletişim kuramama ve sosyal fobi. Çevredeki insanlarla iletişimi tanışma faslından ileriye fazla götürememe. 2-Ruh halinin ve duygu durumunun sebepsiz yere iniş ve çıkışlar göstermesi (Borderline K.B). Danışan bu durumu şu cümlelerle ifade etmektedir: Bugün kendimi bir yere ait hissetmiyorum. Yaptığım ...
Devamını Oku

Telkinle Tedavi Nedir?

Telkinle tedavi, telkin gücünü kullanarak bazı sağlık sorunlarından kurtulmanızı sağlamayı hedefleyen tedavi tekniği olarak açıklanabilir. Aslında telkinin gücü sayesinde hayatlarında çok önemli değişiklikler yapan insanlar olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Ama sağlık sorunları söz konusu olduğunda aynı zamanda bu sorunlar üzerinde uzmanlaşmış bir kişi tarafından yapılacak olan telkinlerin etkili ...
Devamını Oku

Telkin Nedir?

Telkin, şuur dışı bir süreçte kişilerdeki belli fikirlerin ya da fiziksel bazı durumların değiştirilmesini sağlamak amacıyla verilen komutlar ya da davranışlar olarak tanımlanabilir. Yani bilinçaltına yerleşmiş olan bazı düşüncelerin, kalıpların istenilen yönde değiştirilmesini sağlayan hareket biçimleri olarak da tarif edilebilir. Günlük hayattan örnek vermek gerekirse, küçük çocuklara verilen eğ...
Devamını Oku

Bipolar Bozukluk Nedir?

  Günümüzün en çok rastlanan psikolojik hastalıklarından biri olan ve Türkçe’ye iki uçlu duygu durum bozukluğu …

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir?

Genelde filmlerde ve dizilerde sıkça duyduğumuz ‘’psikopat’’ terimi, kısaca sosyal becerileri kısıtlanmış …

Anksiyete Nedir?

Günümüzde adını en çok duyduğumuz problemlerden olan anksiyete; sinirlilik, endişe ve korku gibi hallere neden olan …