MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

Hipnoz Ve Meditasyon

MEDİTASYON Hipnoz için görüştüğüm insanlar hipnoz ve meditasyonu birbirine karıştırma veya benzetme eğilimindedirler. Genellikle “ben meditasyonu biliyorum hipnozuda yapabilirim” düşüncesine sahiptirler. Hipnozla meditasyon arasında çok az bir benzerlik bulunmakla birlikte temelde çok farklı şeylerdir. İki genel meditasyon tekniği vardır. Bunlar açılma meditasyonu ve yoğunlaşma meditas...
Devamını Oku

Bilinçaltı Kavramı Aslında Nedir?

ERİCKSON YAKLAŞIMDA BİLİNÇALTI ve BİLİNÇALTI ARAŞTIRMA “Problemi yaratan da çözen de bilinçaltıdır.” Milton H.Erickson “Bir çok davranışımız bilinçaltımız tarafından belirlenir.” Milton H.Erickson “Hipnozu öğrenmek ve kullanmak istiyorsanız, kendi bilinçaltınıza tam olarak güvenmelisiniz.” Milton H.Erickson “Bir çok bilgi vardır ki, hiç bilmeden (farkına varmadan bilinçaltı taraf...
Devamını Oku

Hipnozun Tarihçesi 

Hipnoz bilim tarihi boyunca bir çok sefer yok sayılmaya red edilmeye çalışılmasına rağmen ne yapıp edip geri gelebilmiştir. Hipnoz bir çok sefer isim ve kılık değiştirerek günümüze ulaşabilmiştir. Hipnozla yapılan tedaviler psikoterapi ve psikanalizin temellerini atmıştır. Antik Çağ Bir tedavi aracı olarak hipnoz antik çağdan bu yana kullanılmaktadır. Çinliler, mısırlılar, İbraniler, Hindular, İra...
Devamını Oku

Spiritual Psychosynthesis Teknikleri

Önceki bölümler (kişisel) personal psychosynthesis’i gerçekleştirme teknikleriyle ilgiliydiler. Böyle kişisel bir psikosentez bir çok hasta için, onları tutarlı, hem kendi içlerinde hem de ait oldukları ve kendilerini yararlı bir parçası hissettikleri topluma iyi uyum sağlamış kişiler yapan, fazlasıyla arzu edilen ve oldukça memnun edici bir başarıdır. Diğerlerine uygun görünmesine rağmen, her zam...
Devamını Oku

İmajinasyon ve Hipnoz

Bu kitabın iki temel amacı vardır. Birincisi, genellikle algılanan biçiminden birçok bakımdan farklı olan hipnotizma kavramını tanıtır. İkincisi, yeni kavramın insan yetenekleri ve gizli güçleri kavrayışımızı nasıl genişlettiğini göstermeye çalışır, öncelikle onunla ilişkilenen fenomeni tanımlayarak bu terimi açıklığa kavuşturalım. Tipik olarak, bir kişi (hipnozu yapan kişi, hipnotizmacı) diğer bi...
Devamını Oku

Üstün Fonksiyon-Carl Jung

Alıntı: Zihnin Yapısı ve Dinamikleri (1916/58) (CW 8), Bölüm: 131-93 Önsöz Bu makale 1916’da yazılmıştır. Yakın bir zamanda Zürich’teki C.G. Jung Enstitüsünün öğrencileri tarafından bulunmuştur ve ilk basımı İngilizce olarak özel bir basımla yayımlanmıştır. Düşüncenin genel seyrini ve onun ufkunun önlenemez sınırlılığını korurken onu basıma hazırlamak için müsveddeler üzerinde çalıştım. Kırk iki y...
Devamını Oku

Hastalığın Nedeni ve İyileştirici Öğe Olarak Müzik

Müziğin iyileştirici özellikleri geçmiş zamanın insanları tarafından çok iyi biliniyordu ve onlardan oldukça fazla yararlanmışlardır. İlkel toplumlarda, şarkılar, davul and the rattle gibi müzik enstrümanları sadece şifalı bitkilerin ve ilaçların etkisini artırmak için değil aynı zamanda başlı başına  iyileştirme araçları olarak da kullanılmışlardır. Bu tür uygulamalar, günümüze kadar Kızılderilil...
Devamını Oku

Hipnotistlere Öneriler

Hipnotistlere Öneriler ¤ Seansın başında her ikinizin de birlikte bir sorunu çözmek için bir arada olduğunuzu vurgulayınız. Danışanınızın /hastanızın amaçlarını net bir şekilde ifade etmesini sağlayınız. Gerekirse ulaşmak istediği amaçları liste halinde yazmasını isteyiniz ve kendisine bu listedeki kendi isteklerinin telkin edileceğini söyleyiniz. ¤ Hipnoza ihtiyaç duyan ve hipnozu istediğinden em...
Devamını Oku

PSİKONÖROİMMUNOLOJİ Nedir?

GİRİŞ : Psikonöroimmunoloji 70 ‘lerin sonunda Dr. Robert Ader tarafından birleştirilmiş bir terminolojidir. 1981 de yayımlanan psikonöroimmunoloji ders kitabı gerçekte psikonoroimmunolojinin belirgin bir saptamasını yapmaz. Bu yayında Dr. Ader şunları yazmıştır: İmmun sistem ve SSS arasında dolaylı ve rölatif olarak, keşfedilmemiş bir ilişki vardır, ve bu ilşkinin analizi immun sistem ve beyin hak...
Devamını Oku

Hipnoz Doğal Bir Durumdur

Hipnoz, hem zihnin doğal durumudur hem de danışan ve terapistin, danışan yararına işbirliği içinde bulundukları bir yöntemdir… Yıllarca hipnoz , hipnozcunun sahneye seyircilerin birkaçını çağırıp, transa soktuğu bir tiyatro ya da müzikholü ile alakalı olduğu sanılmıştır. Genellikle süjelerin bir oyunda gibi rol yapmaya veya bilinçsiz arzu ve korkularını iftira etmeye ikna edilmiştir. Hipnozu...
Devamını Oku

TMS NEDİR?

TMS ya da uzun ismiyle (transcranial magnetic stimulation), çok eski çağlardan beri tedavi amacıyla kullanılan bir çeşit …

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir?

Şizotipal kişilik bozukluğu, insanlarla yakın ilişki kurmaktan rahatsız olma, sıra dışı davranışların görülmesi, …

Serotonin Nedir?

Konu genellikle depresyon ve tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğunda serotonin hormonunun ismi çok sık duyuluyor. Ancak …