MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

Manik Depresif Nedir?

Toplumda son zamanlarda yaygın görülen psikolojik rahatsızlıklar arasına giren Manik depresif, diğer adıyla bipolar-bozukluk, psikolojik bir bozukluktur ve genel olarak iki uçlu duygu durumu halleriyle karakterizdir.

Bu duygu durumları ikiye ayrılmaktadır. Duygularda bir taşkınlık, yoğun bir enerji ve coşku hissedilen döneme mani; tam aksine duygularda bir çöküntü ve aşırı bir isteksizlik hissedilen döneme ise depresyon dönemi denmektedir. Mani ve depresyon döneminde hastada görülen belirtiler ve davranış biçimleri farklı olur.

Manik depresif bozukluk, bipolar bozukluk ya da iki uçlu duygu durum bozukluğu olarak da isimlendirilen psikolojik bir rahatsızlıktır.

Hastalığın alevlenme ve yatışma dönemleri vardır. Hastalık dönemleri dışında kalan günlerde, hasta tamamen normal bir profil çizer. Bazı hastalarda günlük yaşamı ara ara etkileyen belirtiler gözükse de hasta büyük oranda normale döner. Tedavisini aksatmadan sürdüren hastalar normal bir yaşam sürdürebilirler. Tabi bu tedavi sürecinde hastanın çevresinde bulunan kişilerin, özellikle aile çevresinin sağlayacağı desteğin de çok önemli olduğunu belirtmek gerekir.

Manik Depresif Bozukluğun Belirtileri

Az önce bahsettiğimiz gibi hastalığın iki farklı dönemi vardır. Mani ya da taşkınlık dönemi olarak adlandırılan dönemlerde hastalığın temel belirtisi, aşırı coşku hali olarak seyreder. Bu dönem içindeki bir hasta, kendini olduğundan daha önemli bir konumda hisseder, gerçekçi olmayan projeler planlar ve gerçek olacaklarına inanır. Kendisini çok enerjik hissetme hali görünür. Daha az uykuya ihtiyaç duyar hatta uykusunun gelmesinden rahatsız olur, bu gereksinimi inkâr eder. Hasta genel olarak sonuçlarını düşünmeksizin hareket eder. Bunlara örnek olarak, çok fazla para harcama ve çok hızlı araç kullanma gösterilebilir. Bazı davranışlar hastanın kendisine veya çevresindeki kişilere zarar verdiği sonuçlara yol açabilir.

Manik depresif bozukluk teşhisi konulan hastaların manik dönemde ve depresif dönemde sergiledikleri belirtiler ve davranışlar farklı olacaktır.

Depresyon döneminde ise hastalık tam tersi yönde belirtiler ile karakterize olur. Depresyon yaşayan bir hasta kendini çok umutsuz ve mutsuz hisseder, özgüveninde ciddi bir azalma söz konusudur. Yapılan şeylerden sonra çok yoğun pişmanlık hissedilir. Bu belirtilerin en yüksek düzeye çıktığı dönemlerde, hastada intihar düşünceleri de görülebilir.  Abartılı bir suçluluk duygusu kişinin ruh haline hâkim olur. Eskiden keyif alarak yaptığı işlerden, nedenini anlamadığı şekilde çok kolay biçimde sıkılır. Sebebi tam olarak kestirilemeyen ağrılar gibi fiziksel belirtiler de gözükebilir.

Manik depresif bozukluğun görülme oranı, toplumlardan toplumlara farklılık göstermekle birlikte, ortalama %2 %3 civarında rastlanmaktadır. Erkek ve kadınlarda görülme oranı arasında belirgin bir fark yoktur. Genelde 20-25 yaşlarında başlar.

Manik Depresif Bozukluğun Nedenleri

Hastalığın ortaya çıkma nedenleri arasında, genetik sebepler çok yüksek bir oranı kapsamaktadır. Hastalığın nedenleri ⅔ oranında da genetiktir.

Büyük oranda kalıtımsal etkenler nedeniyle hastayı etkileyen manik depresif bozukluk, beyin yapısında veya beyin kimyasında görülen bozuklukların-değişikliklerin etkisiyle açığa çıkar.

Fakat genetik tek başına sebepleri oluşturmamaktadır.  Beyindeki hücreler arasındaki iletişimi sağlayan kimyasalların düzeylerinde veya hareketlerinde ortaya çıkan farklılıklarda beyindeki dengeyi bozarak, duygu durumunu etkileyebilir. Beyin kimyasındaki farklılıklar ve beyin yapısında ortaya çıkan bozukluklar manik depresif bozukluk gibi hastalıkların asıl nedeni olabilirler.

Manik Depresif Bozukluğun Tedavisi

Hastalığın net bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Hastanın durumuna göre tedavi izlemek, en iyi yöntemdir.  Bu yüzden doktor ve hasta arasındaki iletişimin düzgün olması çok önemlidir.

İlaç tedavisinden kaçınmamak gerekir çünkü tedavide çok etkili olabilirler.  İlaç tedavisine eşlik edecek şekilde psikoterapiden de yararlanmak gerekir.

Manik depresif bozukluk tedavisinde ilaçların yanı sıra psikoterapi tekniklerinden faydalanılır.

Bunların yanında, hayatın düzene girmesi de önemli yer tutar. Kötü beslenmeden ve alkolden mümkün oldukça uzaklaşmak gerekir. Ayrıca, hastanın pozitif düşünme yeteneğinin geliştirilmesi ve stresle başa çıkmasını sağlayacak yöntemlerin öğretilmesi gerekir. Aile desteği ve sosyal destek alınmasın sağlayan grup terapileri, manik depresif teşhisi konulan hastalarda önemli değişiklikler, iyileşme ve hastalığı kontrol alma yönünde önemli farklılıklar yaratabilirler.