MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

Naturopati Nedir?

Naturopati, natural tıp veya naturopatik tıp olarak da bilinen alternatif tıp yöntemine verilen addır. Naturopati, bedenin kendisini iyileştirebilme yeteneğine ve durumu sürdürebilme kabiliyetine sahip olduğu düşüncesinden hareket eder.

Naturopati, cerrahi yöntemler veya sentetik ilaçlar yerine doğal çareleri, bitkileri, yiyecekleri ve içecekleri kullanmayı tavsiye eden bir alternatif tıp dalı olarak gösterilebilir. Doğal çareleri kullanarak tedavi olmayı, iyileşmeyi öneren bir dal olmasına rağmen, bu yöntemlerle eş güdümlü olarak konvansiyonel tedavilerin de kullanılmasını önerebilen bir alternatif tıp dalıdır.

Naturapati Teorisi ve Tarihçesi

Kelime anlamı olarak ‘Doğa Tedavisi’ anlamına gelen Naturapati, bitkilerden ilaç yapımı ve beslenme düzeninin oluşturulması, doğal ortamların, oksijenin ve suyun uyumlu biçimde kullanılması şeklinde ilk uygarlıklara mensup olan şifacılar tarafından incelenen ve denenen bir yöntem olarak gösterilebilir. Tabiatın iyileştirici gücü (vis medicatrix naturae) anlayışı, M.Ö. 400 yıllarına, Hippocrates dönemine kadar uzanan bir anlayış olarak gösterilebilir. Modern tıbbın babası olarak kabul edilen Hippocrates, tedavilerin vücudun iyileşme yeteneğini uyandırması gerektiğine inanıyordu. Ona göre sağlık, vücudun bozulmuş olan fonksiyon dengesini düzeltmek için göstermiş olduğu çabalardan kaynaklanıyordu.

Günümüzde farklı isimlerle de anılabilen bir yöntem haline gelen Naturapati, dünyanın hemen her yerinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Modern naturopati anlayışının temelini oluşturan kuramlar ise 19. yüzyılda Avusturyalı rahip Kneipp ve Alman Preissnitz tarafından ortaya atılan kuramlardır. Naturapati fikrini geliştiren Avusturyalı rahip Kneipp ve Alman Preissnitz tarafından ortaya konulan temel kuramlar şunlardır:

  • Vücudun kendini iyileştirme kapasitesi vardır (doğal şifa).
  • Vücudun sağlıklı kalmak için doğal hijyen olarak isimlendirilen duruma, temiz havaya, temiz suya, taze gıdaya ve düzenli egzersize ihtiyacı vardır.

1890’lı yıllarda Amerika kıtasına geçen bu fikirler ilk naturopatik okulun kurulmasını sağlamıştır. Belirlenen kuramlar çerçevesinde şekillenen ilkeler, bedenin kendi kendisini iyileştirme yeteneğinin olduğunu belirtir. Hastalık, bir organın işlevlerini yerine getirmediğinde ortaya çıkan durumdur ve hastalık belirtileri vücudun kendisini iyileştirme çabalarıdır, baskılanmamaları gerekir. Tedavi kişiye göre düzenlenmelidir, hastalığa göre düzenlenmemelidir. Amaç, hastalıkla savaşmanın en iyi yolunu bulmaktır. Sağlığını geri kazanmak isteyen hastanın bedeninin kendi iyileştirme güçlerini desteklemek amacıyla kullanılan terapiler, Naturapati tıbbının bir yönüdür. Tedavinin asıl hedefi hastayı kendi sağlığına önem verecek şekilde ve koruyacak şekilde eğitmektir. İyi bir sağlık için ihtiyaç durulan şeyler ise temiz hava ve su, iyi bir diyet, hafif egzersiz ve gevşemedir.

Naturapati Uygulamaları

Naturapat olarak isimlendirilen kişiler doktor olarak değil de öğretmen olarak tanımlanabilirler. Aldıkları uzun ve teknik eğitim süreci, hastanın durumunu anlamasını, hastanın şikâyetlerinden kurtulmasını sağlamasını, yeni şikâyetlerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla hastaya öğütler vermesini öğrendiği bir süreçtir.

Naturapatlar yani Naturapati uzmanları, hekimleri teşhis koymak amacıyla röntgen filmleri ya da kan tahlilleri gibi bazı tıbbi tahlillerin/tetkiklerin uygulanmasını isteyebilirler. Ama çoğu zaman gerekli olmayan bu yöntemler, Osteopatik teşhis yöntemiyle ve hastanın şikâyetlerini anlattığı süreci daha dikkatli ve detaylı olarak incelemeleri sayesinde başvurulmayan yöntemlerdir.

Naturapati uzmanları sağlığı sadece hastalığın olmaması olarak değil, fiziksel, zihinsel veya sosyal iyilik durumu olarak kabul ederler. Hastalıkların belirtilerinin baskılanmaması gerektiğini, hastalığa yol açan nedenin tamamen yok edilmesi yoluyla hastalığın iyileştirilmesi gerektiğini savunurlar. Naturopati uzmanı ile yapılan ilk görüşme diğer doktor muayenelerinden (genellikle) uzun sürer. Hastanın tam bir sağlık öyküsü alınır, yetersiz beslenme, yaşam stresi, mesleki tehlikeler, zihinsel, duygusal ve ruhsal problemler gibi hastalığın altında yatma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülen konular hakkında konuşulur.

Tedavi sürecinde vücudun doğal savunma mekanizmalarını kuvvetlendiren uygulamalardan faydalanılır, doğrudan şikâyetlerle ilgilenilmez. Oruç tutmayı, özel diyetleri, belirli besinlerin alınmamasını, bedenin dinlendirilmesini, zehirlerden arındırılmasını sağlayan özel (kaynatılmış) içeceklerin alınmasını içeren beslenme terapisi ve sıcak – soğuk banyolar, kaplıca tedavileri gibi uygulamaları içeren hidroterapi, naturapati uzmanının başvurduğu yöntemlerin başında yer alan tedavi yöntemleridir.

Fiziksel ve hareketle ilgili sorunlar ise osteopati, masajla tedavi ve Alexander Tekniği gibi tedaviler kullanılarak iyileştirilir. Meditasyon, nefes egzersizleri ve gevşeme teknikleri de başvurulan yöntemler arasında bulunur.

Herkes için faydalı olabilen Naturapati yöntemleri, kronik yorgunluk sendromu, saman nezlesi, alerjiler, astım, migren ve baş ağrıları gibi durumlarda ya da koruyucu/önleyici yöntemler olarak başvurulan teknikler olabilirler.