MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

NLP Nedir?

NLP ya da Türkçe anlamıyla Duyu-Dil Programlama, İngilizce açılımı ile  Nörolinguistik Programlama veya neuro-linguistique programlama, bireylerin hedeflerini elde etmeleri için “nörolojik programlarını”n farkına varmalarını ve mümkün olan en uygun biçimde kullanmalarını hedef alan , günümüzde oldukça popüler hale gelmiş (tartışmalı) bir psikolojik terapi anlayışıdır. Zihin dilini programlamak, düzenlemek olarak da açıklanabilir. Amacına ulaştığında, kişinin algılarını, hayata bakış şeklini, düşünce ve davranış kalıplarını değiştirecektir.

NLP, insanların yaşamlarında üzerinde kafa yormadan, otomatik biçimde gerçekleştirdikleri algılama, düşünme ve davranışları bilinçli bir şekle getirme üzerine yapılan araştırmaların sonucu olarak, zihnimizin çalışma modeliyle alakalı olarak, 1970’li yılların son döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilmiş bir metottur. Otomatik olarak gerçekleşen algılama, düşünme ve davranış süreçlerini bilinçli hale getirmeyi, programlamayı ve geliştirmeyi hedefleyen bir yöntemdir.

NLP, kısaca beyinde otomatik olarak gerçekleşen algı, düşünce, davranış süreçlerini programlama metodu olarak anlatılabilir.

Otomatik olarak gerçekleştirilen algılama- düşünme ve davranış süreçleri; geçmişte yaşanan olayların, tecrübelerin, korkuların, öğrenilmiş davranışların etkisinde meydana gelen süreçlerdir. NLP bu süreçlerin söz konusu etkilerden sıyrılmasını ve daha yüksek bir potansiyele ulaşmasını sağlayabilir. Dolayısıyla insan ilişkilerinde veya iş hayatındaki, özel yaşamdaki durumlarda/farklı süreçlerde, daha bilinçli ve isabetli kararlar almanızı sağlayabilir.

Metodu geliştirenler arasında, matematikçi Richard Bandler ve dilbilimci John Grinde bulunmaktadır. Bu yöntemi geliştirmek içini üstün derecede başarı sağlamış terapi uzmanları analiz edilmiş ve teknikler bu şekilde model haline gelmiştir. Bu teknikler, psikoloji, nöroloji ve filoloji gibi bilimler ışığında gelişmiştir ve günümüz dünyasında, psikoterapinin dışında, eğitim, aile ilişkileri vs. alanlarda da kullanılmaktadır.

Öne çıkan terapistlerden elde edilen verilerin analiz edilmesi ve geliştirilmesiyle ortaya çıkan bir metot olan NLP, batı ülkelerinde yaygın şekilde kullanılan bir tekniktir.

NLP Kısaltmasının Açılımı

NLP = Neuro Linguistic Programming

Neuro, insanların beş duyusu olarak bilinen duyuları yöneten beyin ve sinir sistemini vurgulamaktır.

Linguistic,  insanların yaşam tecrübelerinin dil aracılığı ile kodlanması ve dilin tecrübe kazanma ve değişim sürecindeki etkilerine vurgu yapılır.

Programming ise, ele edilmek istenen değişimleri gerçekleştirmek için, duygu, düşünce ve davranışlar üzerinde akıl vasıtasıyla yapılacak düzenleme şekillerine vurgu yapmaktadır.

NLP batı ülkelerinde “sınırsız olasılıkların kilidini açın” gibi sloganlarla tanıtılan, pazarlanan bir metottur.

NLP Nasıl Kullanılır?

NLP’nin altyapısı, kişilerini etraflarını nasıl algıladıkları ve nasıl tepki gösterdikleri doğrultusunda geliştirilmiştir. NLP’de bu araştırmalar, daha çok kendi alanlarında yeterince başarılı olmuş kişilerin izledikleri yöntem üzerine yoğunlaşarak yapılır. Bu yola modelleme ismi verilir ve günümüz dünyasında hızlı öğrenme tekniğinin önemli bir parçası haline gelmiştir.

NLP hedeflediği sonuca ulaşmayı başarırsa, insan hayatında önemli değişikliklerin meydana gelmesini sağlayan bir yöntem olabilir.

NLP araştırmalarının neticesinde ortaya çıkan bu yöntemler, hem insanlar arasındaki iletişimi daha iyi hale getirmek için, hem de çözüm üretme süreçlerini daha iyi hale getirmek için başarılı bir biçimde kullanılmaktadır.

NLP bir psikoterapi tekniğidir.