MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

Paranoid Kişilik Bozukluğu

Paranoid kişilik bozukluğu, çevresindeki tüm insanlara karşı şüpheli bir tutum izlenmesiyle kendisini belli eden bir kişilik bozukluğudur.

Bu kişilik bozukluğundan etkilenen insanlar, hayatlarındaki kişilere sürekli olarak düşmanca tutumlar takınır ve bunun yanında sürekli kızgın ve rahatsız bir yapıya bürünerek, içinde bulundukları ortamı huzursuz bir hale getirir.

Sürekli kızgın ve rahatsız bir tavır sergileyen paranoid kişilik bozukluğu hastaları, hayatlarında bulunan kişilere düşmanca tavırlar takınırlar.

Bu bozukluk genellikle çocuklukta ve ergenlikte ortaya çıkar ve hayat boyu devam edebilir. Çoğunlukla tedavi olmayı istemezler. İnsan ilişkilerinde çok başarısızdırlar ve kimseyle anlaşamazlar. Bu yüzden sosyal hayatları belirgin derecede kötüdür.  Evliliklerinde ve iş hayatlarında sık sık sorun yaşarlar. Dolayısıyla normal kabul edilen bir hayatı sürdürmekte zorlanan, özel hayatlarında ve iş hayatlarında önemli problemlerle karşılaşan kişilerdir.

Paranoid Kişilik Bozukluğu Nedenleri

Bu kişilik bozukluğu, çok farklı ortamlarda ve şartlarda ortaya çıkabilir. Genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde gelişir. Yalnızlık, aşırı hassas bir yapı, arkadaşlık kuramama gibi bazı belirtiler ile kendisini gösterir.

Çocukluk yıllarında şiddete maruz kalmış kişilerde ortaya çıkma ihtimali yüksektir. Bu şiddet tecrübesi yüzünden, kendilerinin yetersiz olduğu hissini kapılıp devamlı olarak aşağılandıklarını düşünebilirler. Karşıdaki insanların kendileri hakkında olumsuz düşündüklerinden çok emindirler.

Paranoid kişilik bozukluğunun nedeni (genellikle) çocukluk yıllarında yaşanılan travmalardır.

Kısacası, bu bozukluğun ortaya çıkışında, çocukluk yıllarında yaşanan travmaların büyük etkisi vardır. İlerleyen yıllarda hastalığın teşhis edilmesi durumunda çocukluk yıllarında yaşanılan olaylara geri dönmek, analiz etmek ve yorumlamak gerekebilir.

Paranoid Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Bozukluğun bazı net belirtileri vardır. En çok karşılaşılan belirti, sorun yaşanan bir insanı asla affetmeme ve kin tutma davranışıdır. Paranoid kişilik bozukluğu olan kişiler çok kolay şekilde yalan söylerler. Emir almaktan nefret ederler ve her zaman otoriteye karşı bir başkaldırı hali hâkimdir.

Paranoid kişilik bozukluğu hastaları, çevrelerindeki kişilere karşı sürekli şüpheci/şüpheli tavırlar sergilerler.

Karşı tarafa şüpheyle yaklaşmak ve zaman zaman karşı tarafı kıskanmak da çok sık rastlanan bir belirtidir. Suçlarını asla örtemezler ve devamlı olarak suçları kendi üstlerinden atma çabasındadırlar. Çevrelerine karşı aşırı bir güvensizlik mevcuttur. Çevrenin kendilerine her zararı verebileceğini düşünürler. Çok inatçıdırlar ve hep burunlarının dikine hareket ederler. Bulundukları her ortamı germeye meyillidirler. Yani bulundukları ortamlarda sevilmeyen, arkadaşlık ve aile ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilen kişilerdir.

Paranoid Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Birçok kişilik bozukluğunun tedavisinde kullanılan psikoterapi yöntemi, paranoid kişilik bozukluğu için de yaygın şekilde kullanılmaktadır. Fakat paranoid kişiler genelde tedaviden kaçma eğilimindedir. Bu yüzden tedavi görmeleri zor olmaktadır.

Hastalar çevreye karşı güvensiz olduklarından, terapistlerine de güvenmeyebilir ve bu yüzden bu tedavi yöntemi zorlaşabilir. Bu tedavi yapılırken en önemli nokta, hastanın güvenini kazanmaya çalışmak ve tedavide kullanılabilecek bilgileri elde etmektedir.

Psikoterapi yöntemi paranoid kişilik bozukluğunda da başvurulan tedavi yöntemidir.

Paranoidlerin en sevmedikleri davranış suçlanmak olduğundan, terapiyi uygulayan psikolog ya da psikiyatr, bu durumdan kaçınmaya mutlaka dikkat etmelidir.

Paranoid kişilik bozukluğu tedavisinde, grup terapileri genelde başarılı olmaz çünkü bu kişilik bozukluğuna sahip kişiler buna uygun değildir. Bir grup içinde hareket edip, insanlarla sırlarını paylaşmak istemezler. Bu yüzden bire bir terapi uygulanmalıdır. Tedavide günler ilerledikçe, hastanın terapiste tamamen güvenecek noktaya gelmesi sağlanmalıdır.  Hastaların utanma duygusunu geride bırakması gerekir. Tedavi planlanırken, hastanın sosyal hayatı düzeltilmeli ve şüpheci tavırları törpülenmelidir. Bazı hastalarda ilaç tedavisi de etkili olabilmektedir.