MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

Parapsikoloji Nedir?

Parapsikoloji, duyu organlarını kullanmadan gerçekleştirilen olayların ve paranormal (normal-dışı) olayların deneysel yöntemlerle incelenmesine verilen isim olarak tanımlanabilir. Paranormal teriminin normalin ötesinde, normalin dışında durumları/olayları açıklamak amacıyla kullanılan bir kelime olduğu, mevcut bilimsel bilgimizle ya da anlayışımızla açıklayamadığımız fenomenleri anlatmak için kullanılan bir kelime olduğu göz önüne alınırsa, parapsikolojinin açıklanamayan zihinsel yetenekleri inceleyen ve psikolojini alt dallarından birisi olan bir bilim dalı olduğu sonucuna varılabilir.

Parapsikoloji zihinsel yetenekleri incelemesi nedeniyle psikolojinin bir alt dalı olarak düşünülse de, ilgilendiği alanların genişliği ve kapsamı nedeniyle psikolojinin yanı sıra fizik, biyoloji ve diğer bilim dallarıyla da ilişkili olan bir bilim dalı/alanı olarak gösterilebilir. Üniversitelerin, akademik kuruluşların psikoloji bölümleriyle ilişkili olmayan ve genelde bu bölümlerde incelenmeyen parapsikoloji, ilgilendiği konuların genişliği sayesinde psikologlarla olduğu kadar biyologlarla, fizikçilerle, mühendislerle de ilişki halinde bulunan bir daldır.

Psikoloji İle Parapsikoloji Arasındaki Farklar

İki disiplin arasındaki benzerliğin isimlerinde ve insan davranışlarını inceleyen (farklı yönlerden) alanlar olmalarından daha ileri gitmediğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Psikoloji bütün akademik kurumlarda, üniversitelerde temsil edilen resmi bir akademik disiplindir. Parapsikoloji ise resmi bir akademik disiplin değildir, bazı üniversitelerde (iki elin parmaklarının sayısını bulmayacak kadar) sahip olduğu kürsülerle temsil edilen bir disiplindir.

Psikoloji, psikologların insan davranışlarını, gözlemlenebilir olguların temelini ve doğasını anlamak amacıyla araştırma yaptıkları bir bilim dalı olarak gösterilebilir. Parapsikoloji ise ESP (Exstra Sensory Perception) yani Duyu Ötesi Algı olarak isimlendirilen olayların farklı türlerini (paranormal olayları) araştırmaktadır. Parapsikologlar açıklanamayan bu olayları açıklamaya çalışırlar.

Normal fenomeni tanımlamak amacıyla sistematik bilimsel yöntemler ve istatistiki analiz yöntemleri kullanılır. ESP türündeki paranormal olayları tanımlamakta/kanıtlamakta kullanılan kanıtlar ise, doğal nedenlerle veya şans eseri ortaya çıkan tablolarla açıklanamayan paranormal veya istatistiksel tuhaflıklar üzerine kuruludur. ESP kartları olarak da bilinen Zener kartları ile yapılan çalışmalar, duyu ötesi algı konusunda yapılan ve parapsikoloji alanına giren ilgi çekici çalışmalardan birisidir.

Parapsikoloji Disiplininin Kullandığı Yöntemler

Yukarıda bahsedilen Zener kartları, ESP için kesin kanıt sağlamayı hedefleyen Joseph Banks Rhine tarafından geliştirilmiştir. Karl Zener tarafından 1920 yılında icat edilen kartlar, Joseph B. Rhine tarafından niceliksel araştırmalar yapmak amacıyla kullanılmıştır. Harvard’da psikoloji okuyan Rhine, bazı kişiler tarafından parapsikolojinin kurucu babası olarak kabul edilmektedir. Duke Üniversitesi’nde çalıştığı dönemde paranormal fenomen üzerine resmi saha çalışmaları ve laboratuvar çalışmaları başlatan J. B. Rhine, Parapsikoloji Derneği’ni kurması ve Parapsikoloji Dergisini yayınlaması nedeniyle de bilinen bir isimdir.

Daire, artı, kare, dalga ve yıldız şekillerinin 5’er kez yer aldığı Zener kartları, toplamda 25 karttan oluşmaktadır. 5 kart kapalı olarak sıralandığında ve deneğin bu kartları tahmin etmesi istendiğinde başarı şansı %20’dir yani 5 karttan birisini doğru tahmin etmek istatistiksel olarak normaldir. Deney pek çok kez tekrarlandığında, örneğin deneğin 10 bin kartı tahmin ettiği durumda, 2 bin tahminin doğru olması istatistiksel olarak normaldir. Ama doğru tahmin sayısının 2.200’e çıkması, istatistiksel olarak ve salt şansa bağlı olması koşuluyla 2 milyonda 1 ihtimaldir. J. B. Rhine gözetiminde yürütülen çalışmada, rastlantı ihtimali 1,7 milyonda 1 olan sonuçlara ulaşan denekler olmuştur.

Astral seyahat, telepati, psikometri, vücut dışı deney gibi paranormal olayları yukarıda anlatılan deneydeki gibi çalışmalarla inceleyen parapsikoloji, tarihte ve günümüzde istihbarat örgütleri, çeşitli kolluk güçleri tarafından ilgi gösterilen bir dal olmuştur. Telapati ve telekinezi, geçmişte ve günümüzde çeşitli devletlere bağlı olan kurumlar ve bilim insanları tarafından araştırılan konular olmuşlardır. 1970’lerde CIA bünyesinde çalışan 7.000 medyum olması, istihbarat örgütleri gibi kurumların parapsikoloji disiplinine gösterdikleri ilgiyi kanıtlamaktadır.