MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

Pedagog Nedir?

Çocukların duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerini inceleyen, araştıran bilim dalı pedagoji olarak adlandırılır. Pedagoji alanında uzmanlaşan kişiler ise “pedagog” adıyla anılırlar.

1982 yılından sonra YÖK’e (Yüksek Öğretim Kurumu) bağlı üniversitelerde pedagoji bölümü kaldırıldığından; Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin mezunları, Psikoloji ve Eğitim & Gelişim alanında yüksek lisans yaparak pedagog unvanı almaya hak kazanıyorlar. Fakat asıl eğitim aldıkları alan pedagoji olmadığından, okul hayatı sonrasında da eğitimlerine devam etmeleri, oyun terapisi ya da klinik psikoloji gibi alanlarda seminerlere katılmaları gerekiyor. Bu nedenle 15-20 yıllık mesleki hayatlarını geride bırakmış olan pedagogların; hem kendi alanlarında hem de psikolojinin incelediği diğer alanlarda en donanımlı kişiler arasında yer aldıkları söylenebilir.

Pedagoglar uzun eğitim hayatlarının ardından aldıkları ‘pedagog’ unvanı sonrasında da eğitimlerine, gelişim süreçlerine devam ederler. Çeşitli konularda seminerlere katılmaya devam ederler.

Pedagogların Hizmet Alanları

Genellikle çocukların psikolojilerini ve zihinsel gelişimlerini takip eden pedagoglar; psikolojik problemlerin yanı sıra ebeveynlere çocuklarını doğru yetiştirmeleri için danışmanlık, rehberlik yaparlar. ‘Doğru yetiştirme için danışmanlık’ olarak bahsettiğimiz hizmet, çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan sağlıklı şekilde yetiştirilmesini sağlayacak olan yöntemleri, davranışları anlatmak, öğretmek olarak da anlatılabilir.

Aile danışmanlığı, pedagogların yaptıkları önemli işler arasında ilk sıralarda bulunan bir görevdir.

Aile danışmanlığının yanı sıra resmi kurumlarda bilirkişi olarak görev yapan pedagoglar, kendi alanlarında alınan mahkeme kararlarında ya da diğer resmi kararlarda etkileri olan, görüş bildirme ya da rapor hazırlama gibi vazifeleri üstlenen kişilerdir.

Okullarda da görev yapabilen pedagoglar, eğitim süreçlerinin daha verimli hale gelmesini sağlamaya çalışırlar. Eğitim sürecinde, materyallerde ya da yöntemlerde gördükleri hataların düzeltilmesi için çalışırlar, öneriler sunarlar. Çocukların okulla ilgili disiplin suçları, uyum problemleri, başarısızlık ve isteksizlik gibi sorunlarında yardımcı olmak, rehberlik etmek ve çözüm üretmek de pedagogların görevleri arasında bulunur.

Çocukların psikolojik kökenli bütün sorunları ve fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açılardan karşılaştıkları sorunlar veya bu sorunlarla karşılaşmaması için yapılması gereken işler, pedagogların uzmanlık alanına giren konulardır.

Üstün zekâ veya zekâ geriliği söz konusu olan çocuklar, çocuklarda öğrenme problemleri (dikkat eksikliği gibi sorunlar), çocuklara verilen terbiye ve eğitim (olumlu davranışlara yönlendirme, geleceğe hazırlama vb.), pedagoglar tarafından hizmet verilmesi uygun olan konular/ durumlar olarak gösterilebilirler.

Hangi Durumlarda Pedagog Desteği Gerekebilir?

Çocuğunuzun yalan söylemesi, kardeşleriyle kavga etmesi, oyun ve teknoloji bağımlılığı, beslenme alışkanlıkları, uyum ve bağlanma problemleri, tuvalet eğitimi gibi konularda ve çocuklarınızın ‘normal’ kabul edilen gelişim seviyesine yetişemediği ya da çok ileride bulunduğu durumlarda, pedagoglara danışabilir ve onların profesyonel desteğini alabilirsiniz.

Pedagoglardan danışmanlık hizmeti almak için çocuğunuzun bazı sorunları olması gerekmez. Onu iyi bir şekilde yetiştirebilmek ve gelecekte ortaya çıkabilecek olan sorunların önceden teşhis edilmesini sağlamak amacıyla da pedagog desteği alabilirsiniz.

Bu tip sorunlarla karşılaştığınızda pedagog desteği almanız faydalı olacaktır ama pedagog desteğinden faydalanmak için herhangi bir aksaklık olması gerekmez. Çocuğunuzun gelişiminde danışmanlık yapması ve ileride ortaya çıkabilecek olan problemlerin erken teşhis edilmesini sağlamak amacıyla da pedagoglardan yardım almak mümkündür.