MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

Psikolog Nedir? Ne Yapar?

Psikoloji, Türk diline Fransızca’dan giren bir kelimedir. Fransızca’daki psychologie sözcüğü ise eski Yunanca’daki psyche (ruh) ve logia(bilim) kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşmuş olan bir sözcüktür. Yani dilimize Fransızca’dan giren psikoloji, ruh bilimi anlamına gelen bir terimdir.

Psikolog, kısaca sorunları konuşarak çözmeye çalışan ruh sağlığı uzmanlarına verilen isim olarak tanımlanabilir.

Psikolog ise bireylerin zihin ve davranışlarını sistematik olarak inceleyen psikoloji alanında eğitim almış olan kişilere verilen unvandır. Kişilerde görülen sağlıksız duyguların, düşüncelerin ve davranışların altında bulunan nedenleri konuşarak çözümlemeye çalışan ruh sağlığı uzmanlarına psikolog denir.

Psikolog / Psikiyatrist Ayrımı

Psikiyatrist, tıp fakültelerinden mezun olduktan sonra 4 yıllık psikiyatri eğitimini almış olan tıp doktorlarıdır. Ruhsal hastalıklardaki fizyolojik temellere odaklanan psikiyatristler, reçete yazma yetkisine sahip olan hekimlerdir.

Psikiyatristler, ruh hastalıklarının nedeni olabilen biyolojik ve nörokimyasal faktörlere odaklanan, tıp fakültesini bitiren ve ardından 4 yıllık psikiyatri eğitimi almış olan ve reçete yazma yetkisine sahip durumda bulunan tıp doktorlarıdır.

Psikologlar ise Fen- Edebiyat fakültelerinde bulunan ‘Psikoloji’ bölümlerini (4 yıllık) tamamlayan ruh sağlığı uzmanlarıdır. Bu eğitimin üzerine klinik psikoloji alanında 2 yıllık yüksek lisans eğitimini alan psikologlar, psikoterapi uygulama becerisi ve yetkinliği kazanırlar, ‘klinik psikolog’ unvanını alırlar. Psikiyatristler ruh hastalıklarının nedeni olabilen biyolojik ve nörokimyasal faktörlere odaklanırken, psikologlar davranışlara odaklanırlar. Sorunların altında yatan negatif duygu ve düşünceleri öğrenmeye çalışırlar, uyku ve yemek düzeni gibi davranışsal alışkanlıklarla hastalığınız arasında bağlantı olup-olmadığına bakarlar. Terapilerde bu alışkanlıklar, duygular ve düşünceler ele alınır, konuşarak çözümlenmeye çalışılır. Ruh sağlığı psikoloğu olarak görev yapan psikologların dışında araştırmacı ve uygulamacı olarak görev yapan psikologlar da bulunmaktadır.

Psikologlar Ne Yapar?

Psikolog denildiğinde akla ilk gelen terapistler olmasına rağmen, farklı alanlarda hizmet veren psikologlar bulunmaktadır. Farklı alanlarda hizmet veren birçok psikolog olmasına rağmen, genel olarak üç başlık altında incelenebilirler:

1.      Araştırmacı Psikologlar

Genellikle devlet kurumlarında ve üniversitelerde çalışan araştırmacı psikologlar, özel sektörde de görev alabilirler. Genellikle araştırmalarını bilinç, nörobilim, kişilik, gelişim ve kişinin sosyal davranışları gibi konular üzerinde çalışan araştırmacı psikologlar; insanlar ve hayvanlar üzerinde çalışmalar ve deneyler yaparlar.

Araştırmacı psikologlar, insanlar ve hayvanlar üzerinde bilinç, nörobilim, kişilik, gelişim ve kişinin sosyal davranışları gibi konular hakkında çalışmalar ve deneyler yapan psikologlardır.

2.      Uygulamacı Psikologlar

Havacılık psikologları, endüstri psikologları ve mühendislik psikologları olarak örneklendirilebilen uygulamacı psikologlar, psikoloji alanındaki araştırmaları ve ilkeleri gerçek hayatta yaşanan problemleri çözmek amacıyla kullanan psikologlardır.

3.      Ruh Sağlığı Psikologları

Genellikle hastanelerde, okullarda, devlet kurumlarında çalışan ruh sağlığı psikologları, özel kurumlarda ve psikoloji kliniklerinde de görev yapabilirler. Yani klinik psikologların yanı sıra okul danışmanları ve psikolojik danışmanlık görevi yapan psikologlar da bu gruba dâhil edilebilir.

Ruh sağlığı psikologları, psikolojik hastalıkların altında yatan psikolojik nedenlere ve davranış alışkanlıklarına odaklanan, kültürel ve sosyal normlar veya dini ölçütleri kullanmadan uyguladıkları seanslarda hastanın problemlerini konuşarak çözmeye çalışan, hastanın sorunlarını anlamasını ve çözümlemesini sağlamaya çalışan kişilerdir.

Genellikle hayatlarında çeşitli problemler olan ya da psikopatolojik hastalığı olan kişilerle çalışan ruh sağlığı psikologları, hastalarına koşulsuz ve sorgusuz biçimde yaklaşan; kültürel ve sosyal normlar veya dini ölçütleri kullanmadan önyargısız şekilde hastalarıyla iletişim kuran, empati kurma yetenekleri güçlü kişilerdir. Psikolog denildiğinde akla gelen terapistler, hastalarına bu şekilde yaklaşan ruh sağlığı psikologlarıdır.

Ruh Sağlığı Psikologları Ne Yapar?

Kültürümüzde çeşitli sıkıntılarını arkadaşlarıyla veya aile bireyleriyle paylaşan kişiler, bu paylaşımlardan sonra geçici bir rahatlama hissederler. Ama bu psikolojik sorunların çözümlenmesini sağlamaz, geçici bir süre sorundan uzaklaşılmasını sağlar. Ama bilincinde yolunda gitmeyen süreçleri anlamak ve çözümlemek isteyen kişilerin, ruh sağlığı psikologları (ya da kısaca psikolog veya terapist) olarak adlandırılan uzmanlardan yardım almaları uygun olabilir.

Psikoterapi uygulama yetkisi olan klinik psikologlar, psikoloji bölümünün ardından klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olan psikologlardır.

Psikoloji biliminin gerektirdiği gibi her bireyi kendine özel ve tek örnek olarak kabul eden ruh sağlığı psikologları, hastalığın altında yatan davranış alışkanlıklarını, geçmişteki travmatik yaşantıları ve negatif duyguları-düşünceleri öğrenerek işe başlarlar. Sorunun kaynağını tespit etme ve terapi sürecinde hastalarına önyargısız biçimde yaklaşan ruh sağlığı psikologları, terapi seansları sırasında yaptıkları yönlendirmeler ve vurgulamalarla (konuşmalar sırasında), problemin altında yatan etkenleri ortaya çıkartmaya, hastasına anlatmaya ve bu davranışların/düşüncelerin hasta tarafından anlaşılmasına, çözümlenmesine yardımcı olmaya çalışan kişilerdir. Eğitmen, yargıç ya da kural koyucu olarak düşünülen psikologlar aslında önyargısız biçimde sorunun kaynağına inmeye ve çözümlemeye çalışan, öğretmen – yargıç – kural koyucu – ahlakçı rollerine bürünmeyen kişilerdir.