MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir?

Şizotipal kişilik bozukluğu, insanlarla yakın ilişki kurmaktan rahatsız olma, sıra dışı davranışların görülmesi, algıda farklılıklar gibi durumlarla ortaya çıkan bir kişilik bozukluğudur. Fakat gerçeği değerlendirme konusunda bozuk davranışlar görülmez. Toplumda görülme sıklığı %3 civarındadır.

Bu bozukluğa sahip bireyler, olaylardan çok basit sonuçlar çıkartabilirler. Bilhassa, büyülerle ilgili düşüncelere çok meraklıdırlar. Falcılar, cinler gibi kişilerle haşır neşir olan veya bu işlerle uğraşan kişilerin birçoğu bu kişilik bozukluğundan muzdariptir.  Bu kişilerin birçoğu, cinlerle ilişkileri olduğunu iddia eder. Sokakta yürürken onlara biri bakarsa, o kişinin bir cin olduğunu düşünürler.  Fakat bu durumlarının sebebi genel olarak gerçeği değerlendirmelerinin bozulması değil de, referans fikirlerdir.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu hastaları insanlarla yakın ilişki kurmaktan rahatsız olma, sıra dışı davranışların görülmesi, algıda farklılıklar gibi belirtiler gösterebilirler.

Alışılmışın dışında sıra dışı davranışlar sergilerler. Bazı yönlerden paranoid kişilik bozukluğuna benzerler. Şizoit kişilik bozukluğuna da yakın yönleri vardır. Fakat öteki insanlarla bir araya gelmekten kaçınma davranışının sebebi çekingenlik değil, diğer insanların kendilerine zarar geleceği düşüncesidir.  Bu kişilerde çok sık görülmese de bazen gerçeği değerlendirme bozuklukları da görülebilir. Şüpheci veya büyüsel düşünceler bu kişilerde çok sık şekilde görülür.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Bu kişilerde en sık karşılaşılan belirtilerden birisi referans düşüncelerdir. Bu kişiler, her konuşmanın kendisi ile ilgili olduğunu veya kendilerine bir gönderme olduğunu düşünür. Konuşmalara gerçekte olmayan anlamlar yüklerler. Garip inançları ve büyüsel fikirler olur. Başlarına gelenleri garip şekilde yorumlar ve bunlara inanırlar.

Şizotipal kişilik bozukluğu hastaları alışılmışın dışında davranışlar sergilerler. Bu nedenle paranoid kişilik bozukluğuna benzetilen bir hastalık olduğu söylenebilir.

Konuşmaları anlamsız ama garip biçime aşırı ayrıntılıdır. Konudan konuya atlayarak konuşurlar. Aynı şeyleri sık sık tekrar ederler. Konuşmalarından karşıdaki kişiler genelde hiçbir şey anlamaz. Anlaşılmadığı söylense bile, aynı şekilde konuşmaya devam ederler.

Aşina oldukları sosyal ortamlarda bile aşırı kaygı sorunu yaşarlar.  Hatta yakın oldukları kişiler karşısında bile kaygılanırlar. Bu yüzden sık sık ortamı terk etmeyi düşünürler. Bedensel illüzyonlar hissedebilirler. Şizotipal kişilik bozukluğuna sahip kişiler kollarında, ya da bacaklarında, yüzlerinde böcekler yürüyormuş gibi hissedebilirler veya bir organlarının büyüdüğünü, şeklinin bozulduğunu hisseder ve buna inanırlar.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Bu hastalar, kişilik bozukluğu olan birçok kişi gibi, çok nadir şekilde psikolog ya da psikiyatriste tedavi olmak için başvururlar. Terapiye başvurmaları genelde aile ya da arkadaş zoruyla olur.

Genellikle ailelerinin veya arkadaşlarının zorlamasıyla tedaviye başlayan şizotipal kişilik bozukluğu hastaları (gerekirse) hastaneye yatırılarak ve psikoterapi uygulamalarından faydalanılarak tedavi edilebilirler.

Fakat bir kere tedaviye başlarlarsa, insanlarla daha iyi ilişki kurabilmek için pozitif tutumlar alırlar. Kendilerini izole etmeye zorlamazlar. Tam tersine, insanların kendilerine karşı negatif yaklaşımları yüzünden insanlardan uzakta dururlar.  Bu yüzden, insanlarla iyi ilişkiler kurabileceklerini hissettikleri bir anda, bu ortamda durmaktan memnun olabilirler.

İnsanlardan uzak durmayı, yakın ilişkiler kurmamayı tercih eden şizotipal kişilik bozukluğu hastaları, tedavi sırasında değişebilirler. Tedavi esnasında insanlarla iyi ilişkiler kurabildikleri bir ortamda olduklarını hissedebilirler ve bu ortamda bulunmaktan memnun olabilirler.

Bazı durumlarda, tedavi amaçlı ilaç da kullanılabilmektedir. İlaç tedavisi hastalığın kendisinden çok,  saldırganlık veya depresif hal gibi bazı semptomların tedavisi amaçlı kullanılır.  Hastalık eğer çok ilerlemişse, hastaneye yatmak gerekebilir, böylece doktorlar hasta ile daha rahat iletişim kurarak, korkularının daha rahat üstesinden gelmesini sağlayabilirler. Psikoterapi de mutlaka kullanılmalıdır. Zira kişiliğin düzgün gelişiminde psikoterapi çok faydalı olabilmektedir.