MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

Telkin Nedir?

Telkin, şuur dışı bir süreçte kişilerdeki belli fikirlerin ya da fiziksel bazı durumların değiştirilmesini sağlamak amacıyla verilen komutlar ya da davranışlar olarak tanımlanabilir. Yani bilinçaltına yerleşmiş olan bazı düşüncelerin, kalıpların istenilen yönde değiştirilmesini sağlayan hareket biçimleri olarak da tarif edilebilir. Günlük hayattan örnek vermek gerekirse, küçük çocuklara verilen eğitimin önemli bir kısmının telkin yoluyla gerçekleştiği söylenebilir. Benzer şekilde siyasetçiler ya da hatipler tarafından kalabalık insan gruplarına yapılan konuşmalar sayesinde bu grubun herhangi bir eylem için harekete geçmesini sağlamak da ‘telkin vermek’ teriminin güzel bir örneği sayılabilir.

Verilen telkinlerin kişi tarafından her durumda kabul edilmesi ya da reddedilmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü telkinler ya da verilen komutlar bilinçaltındaki düşünce kalıplarını değiştirmeye yöneliktir. Ama örneğin 20-30 yıl asker olarak görev yapmış olan birisine verilecek telkin ile bir okula giderek bombalamasını sağlamak, terörist bir eylem gerçekleştirmesini sağlamak mümkün olmayacaktır. Çünkü bu tek bir davranış kalıbını ya da düşünceyi değiştirmekten ziyade o kişinin hayatı boyunca öğrendiği ve inandığı her şeyin değişmesini gerektirir. Benzer şekilde çok kilolu birisine verilecek telkinlerle onu yemeden yaşayabileceğine ikna etmek ve bu yolla kilo verdirmek de mümkün olmayacaktır. Yani telkinlerin, telkin alan kişi tarafından belli bir ölçüde kabul edilmesi ve kendi içinde tutarlı olması gerekecektir. Aksi halde verilen telkinlerin herhangi bir etkisi olmayacak, telkinler ile bilinçaltına yerleşmiş olan kalıplar, bilinçli zihin çelişeceklerdir.

Bu özelliği nedeniyle kendi kendine telkin verme durumu da söz konusu olabilir. Örneğin işinde başarılı olmak isteyen ve daha başarılı olabileceğine inanan bir kişi, ‘ben başarılı bir çalışanım’ ya da ‘bu işi en iyi yapacak olan kişi benim’ gibi pozitif telkinleri kendisine vererek endişelerini ortadan kaldırmayı başarabilir. Etki oranı çok yüksek olmasa da bu yöntemle kişinin kendisini işinde daha başarılı bir kişi haline getirmesi mümkün olabilir.

Hipnoz ve telkin konusu da temel olarak bu kurallardan bağımsız değildir. Yani kişinin bilinçaltındaki bazı düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeye yönelik telkinler verilmesi mümkündür. Ama telkin alan kişinin bu değişikliği istemesi ve onaylaması, ayrıca telkin veren kişiye de güveniyor olması gerekir. Bu şekilde verilen telkinleri kabullenmesi ve bilinçaltındaki kalıpları değiştirerek değişiklikleri uygulamaya geçirmesi mümkün olabilir. Örneğin kilo vermek isteyen kişiye beslenme düzenindeki fazlalıkları, gereksiz yiyecek tüketimlerini gösteren ve bunlara ihtiyacı olmadığı yönünde verilen telkinler, kişinin zaman içinde beslenme düzenini daha sağlıklı hale getirmesini ve kilo vermesini sağlayabilir.