MAKALELER

Hipnoterapi hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz uzman makaleleri.

TMS NEDİR?

TMS ya da uzun ismiyle (transcranial magnetic stimulation), çok eski çağlardan beri tedavi amacıyla kullanılan bir çeşit manyetik alan tedavisidir.

18.yy’da İtalyalı fizikçi Aldini, ruhsal hastalıkların çözümü için insanlar üzerine ilk defa elektriksel etki çalışmalarını yaptı. 1930’lu yıllara varıldığında ise elektroşok tedavisi olarak bilinen EKT yöntemi geliştirildi. Bu yöntemde, yüksek voltajlı elektrik kullanılırdı. Bu yöntemleri günümüzde kullanılan uyarım metotları ile karıştırmamak gerekmektedir.

TMS, beyinde istenilen değişiklikleri ortaya çıkarmak amacıyla bir tür bobin aracılığı ile kafanın 2-3 cm üstünde uygulanan bir çeşit manyetik alan tedavisidir.

TMS Nasıl Uygulanır?

TMS, bir tür bobin aracılığı ile kafanın 2-3 cm üstünde uygulanır. Ortaya çıkarttığı manyetik alanın etkisi ile serebral kortekste bulunan elektrik akımı harekete geçirilir ve bu sayede nöronlar depolarize edilir.

TMS hem düşük hem yüksek frekansta uygulanabilir ve farklı etkileri ortaya çıkarır. Yüksek frekansta uygulandığında bölgede eksitasyon, düşük frekansta ise inhibisyon ortaya çıkar.

Bir tür bobin aracılığı ile kafanın 2-3 cm üstünde uygulanan TMS (transcranial magnetic stimulation) tarafından ortaya çıkartılan manyetik alan serebral kortekste bulunan elektrik akımı harekete geçirir. bu da nöronların depolarize edilmesini sağlar.

Üç adet TMS çeşidi mevcuttur. Bunlar, tek vuru, çift vuru ve tekrarlayan TMS olarak adlandırılmaktadır. Tek vuru yönteminde, TMS uyarımı her birkaç saniye geçtiğinde bir kez uygulanır. Çift vuruda ise iki darbe vardır ve böylece aynı hemisfer (beynin medyan düzlemi tarafından iki parçaya ayrılan kısımlarının her birisi – beyin yarımküresi) üzerinde eksitasyon veya inhibasyon sağlamak amaçlanır. Tekrar edilen TMS’te ise manyetik darbeler çok hızlı seriler halinde ortaya çıkar. Yoğunluğun ve zaman aralığının hatta frekansın da ayarlanabilir durumda olması ile, TMS’in eksitasyon veya inhibisyon özelliği daha kolay ortaya çıkar.

TMS Kullanım Alanları

TMS hem terapötik amaçlarla hem de beyin işlemlerini araştırmak
TMS hem terapötik amaçlarla hem de beyin işlemlerini araştırmak ve beyinde ortaya çıkan hastalıkların patofizyolojisini anlamak gibi araştırmalar amacıyla kullanılan etkili bir yöntemdir.

hem de araştırma amacıyla kullanılmaktadır. Bilhassa motor işlevler veya görme ve konuşma gibi beyin işlemlerini araştırmak ve beyinde ortaya çıkan hastalıkların patofizyolojisini anlamak için etkin bir yöntemdir.

TMS, beyinde gerçekleşen nöral aktivitede uyarılma ve ketleme gerçekleştirmeyi mümkün hale getirir. Bu sayede, kortikal bölgede işlev haritası aha kolay ortaya çıkar. Örnek vermek gerekirse, oksital lobda uygulanan tekrarlanan TMS, görsel uyaranın tespit edilmesini uyarım yapılırken bozar.

TMS, bir terapi aracı olarak nörolojik ve psikiyatrik problemlerin tedavisinde de kullanılır. Özellikle hareket bozukluklarına karşı etkili olduğu bilinmektedir. Parkinson hastalığı gibi hastalıklarda motor performansı artırdığı için kullanılabilir. inme gibi vakalardan sonra da motor korteksin fizyolojisini değiştirmek için bilinen nöro-rehabilitasyon yöntemleri ile birlikte beynin uyarımı da gereklidir. Ayrıca, kronik ağrılarda TMS uygulamasının analjezik etkiyi de artırmaktadır.

Majör depresyon hastalarında yapılan çalışmalarda sol bölümdeki prefrontal korteks aktivitesinde azalma olduğu sağ tarafta ise bu aktivitede artış oluğu gözlemlenmiştir. Sol taraftaki prefrontal kortekse uygulanan tekrar eden TMS, depresyon tedavisinde etkili olmaktadır.  Yöntem, depresyon tedavisi için FDA onayına sahiptir. Depresyon dışındaki birçok psikiyatrik bozuklukta da etkili şekilde kullanılır.

Uygulama sırasında hastalar herhangi bir acı ve ağrıdan şikayet etmemektedir. Nöbet indükleme riski mevcuttur. Bu yüzden, kişinin motor eşiğine yönelik uyarım miktarı ayarlanmalıdır.

TMS Ne Kadar Süre Etkili Olur ?

TMS’in etki süresi hakkında her gün yeni bilgiler edinilmektedir. Bu etkinin uygulanış metoduna, protokole ve konsepte göre değişim gösterdiğini unutmamak gerekir.

Yan Etkileri Var mı ?

Uygulama sırasında hastalar herhangi bir acı ve ağrıdan şikayet etmemektedir. Nöbet indükleme riski mevcuttur. Bu yüzden, kişinin motor eşiğine yönelik uyarım miktarı ayarlanmalıdır. TMS uygulamasını yapan kişiler hastaya uygun yöntemi ve uyarım miktarını ayarlayacaklardır.

TMS hakkında yeni bilgiler gelecek